Farma wiatrowa Udanin

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

Qair  (dawniej Quadran) jest firmą wywodzącą się z Francji, działającą w branży odnawialnych źródeł energii na rynku polskim od 2015 roku. Na ten moment posiadają i obsługują dwa parki wiatrowe o łącznej mocy 106MW. Zajmują się kompleksowym przygotowaniem projektów zaczynając od poszukiwania gruntu pod inwestycje w OZE, przez uzyskanie niezbędnych pozwoleń, a kończąc na ich budowie i eksploatacji.

Wykonawca:

ONDE S.A. – jeden z czołowych wykonawców infrastruktury dla OZE w Polsce, w szczególności farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. Na rynku budownictwa farm wiatrowych są od 14 lat. Działalność w obszarze inwestycji w projekty farm fotowoltaicznych firma rozwija od 2021 roku.

Przebieg inwestycji

02.2021r. – przyłączenie do sieci, uruchomienie farmy wiatrowej
04.2020r. – dostarczenie turbin
12.02.2020r. – zatwierdzenie dotacji inwestycji
10.2019r. – rozpoczęcie budowy
25.02.2019r. – zawarcie umowy przyłączeniowej do sieci z firmą Tauron Dystrybucja
21.06.2011 r. – wydanie decyzji środowiskowej

Finanse

W roku 2020 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank BNP Paribas przyznały Qair finansowanie warte 560 mln zł. Dzięki temu powstaną farmy wiatrowe Udanin o mocy 50 MW, Parzeczew o mocy 9 MW, Września o mocy 9 MW, dla których francuski inwestor posiada zabezpieczone gwarancje sprzedaży energii w aukcji z listopada 2018 roku. Dotacja obejmuje także pośrednio inwestycje w fotowoltaice na 25 MW. Finansowanie farmy wiatrowej Udanin w wysokości 311,1 mln zł zostało zatwierdzone 12 lutego 2020 roku.
Projekt został rozwinięty przez firmę Eolfi Polska Sp. z o.o. oraz spółkę córkę Farma Wiatrowa 5. W lutym 2016 r., Quadran Polska (Właściciel Projektu) kupił Projekt w celu kontynuacji jego rozwoju.

Technologia

17 turbin wiatrowych GE120 oraz 3 turbiny wiatrowe GE100, każda o mocy nominalnej 2,5MW. Szacuje się łączną moc projektu na 50MW, a oczekiwana łączna produkcja energii to ok. 122,5MWh.

Turbina wiatrowa GE120
Średnica wirnika:120m
Wysokość piasty: 110m
Prędkość włączania: 3 m/s
Prędkość wyłączania: 25 m/s
Powierzchnia wirnika: 11,309.7 m²
Liczba łopat: 3

Turbina wiatrowa GE100
Średnica wirnika:103m
Wysokość piasty: 98,3m
Prędkość włączania: 3 m/s
Nominalna prędkość wiatru: 13 m/s
Prędkość wyłączania: 25 m/s
Powierzchnia wirnika: 7,854.0 m²
Liczba łopat: 3

GE 120

Rys.1 Turbina model GE 2.5-120

https://pl.wind-turbine-models.com/turbines/310-ge-general-electric-ge-2.5-120

Budowa

Projekt ma być zlokalizowany na płaskich gruntach ornych, w rejonie Damianowa, Różanej, Piekar, Udanina, Konar i Lusiny, Gminy Udanin, powiatu średzkiego, województwo dolnośląskie. Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się około 680 m na północ od turbiny wiatrowej nr 14. Inwestycja przewiduje budowę następujących elementów:

• 20 turbin wiatrowych;
• jedna stacja elektroenergetyczna 110/30 kV, która zostanie zlokalizowana na terenie projektu, we wsi Konary, w pobliżu turbiny wiatrowej nr 15;
• podziemna linia energetyczna 30 kV łącząca wszystkie 20 turbin wiatrowych z stacją elektroenergetyczną 110/30 kV należącą do Projektu; trasy podziemnych linii energetycznych ustalono wzdłuż wewnętrznych dróg dojazdowych;
• około 28 km podziemnych linii energetycznych łączących stację elektroenergetyczną Projektu z zewnętrzną stacją elektroenergetyczną zlokalizowaną w Świebodzicach (na południowy zachód od terenu Projektu). Zewnętrzna stacja elektroenergetyczna należy do TAURON Dystrybucja S.A.
• wewnętrzne drogi dojazdowe łączące lokalne drogi asfaltowe i poszczególne turbiny wiatrowe.

Prace budowlane od pierwszego wbicia łopaty do pierwszego zakręcenia wiatraka trwały 16 miesięcy.

udanin1

Rys.2 Mapa lokalizacji projektu z najbliższymi obszarami mieszkalnymi

udanin2

Rys.3 Zdjęcie z placu budowy farmy wiatrowej Udanin – z materiałów inwestora

Wpływ

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ), przygotowana przez lokalnego konsultanta, została zakończona dla projektu w czerwcu 2010 r. Procedura OOŚ została zakończona wydaniem decyzji środowiskowej wydanej w dniu 21 czerwca 2011 r. przez Wójta Gminy Udanin i weszła w życie 27 czerwca 2011 r.

Pozytywnym wynikiem eksploatacji farmy wiatrowej jest znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. W związku z użytkowaniem „eliminujemy” szacunkowo 78 146,7 t gazu/rok,
które zostałyby wyprodukowane w elektrowni emitującej CO2. Dodatkowo szacujemy eliminacje na poziomie (szacunki oparte na wskaźnikach emisji na 2011 r.):

  • SO2 ~ 322,1 t/rok
  • PM ~ 10,8 t/rok
  • NOx ~ 209,39 t/rok

Potencjalnym problemem może okazać się ewentualny wyciek paliwa, smarów czy farb. Jest to jednak mało prawdopodobne ze względu na zintegrowane układy zatrzymywania cieczy w strukturze gondoli turbiny wiatrowej i stacji elektroenergetycznej. Dodatkowo  został opracowany Plan Zapobiegania i Kontroli Zanieczyszczenia Środowiska na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń.

Negatywnym skutkiem inwestycji jest trwała utrata około 0,009 km2 gruntów ornych.  Mimo to inwestycja jest akceptowana społecznie i szacuje się, że po jej uruchomieniu, z tytułu podatku od nieruchomości, do kasy gminnej może wpłynąć od 1,5 do 2,5 mln zł rocznie.

Bibliografia

. https://www.qair.energy/pl/le-groupe/
. https://onde.pl/o-firmie/
. https://pl.wind-turbine-models.com/turbines/310-ge-general-electric-ge-2.5-120
. https://www.qair.energy/wp-content/uploads/2019/10/20191007_NTS_Udanin-WF_final_PL-1.pdf?fbclid=IwAR3ayxrcnb275luIIuemhSwaqFCiNPMmP2Jvxo-2ers-LwD-9bOjNqnkvnY
. http://www.echosredzkie.pl/wiadomosc/36819,w-gminie-udanin-rusza-budowa-farmy-wiatrowej?fbclid=IwAR3b-tyEmSZeyBxKEfUrWgLIFL7nW75n_e1PCKMmp4SIip-2wtTKfqGCqDY
. https://www.facebook.com/qairpolska/

 Data ostatniej modyfikacji: 3 lutego 2022

Inwestycje