Farmy fotowoltaiczne Gutki 1 i Gutki 2

Budowa farm wiatrowych o łącznej mocy 12 MW w północnej części województwa podlaskiego.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

PGE Energia Odnawialna S.A. – spółka zależna PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – największego holdingu energetycznego działającego na polskim rynku i jednego z największych podmiotów tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej. Spółka powstała w 1993 roku i na początku nazywała się Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A.

Podstawowymi dziedzinami działalności Grupy są wytwarzanie energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz świadczenie Regulacyjnych Usług Systemowych (na mocy umowy z PSE S.A.). Łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych należących do Grupy (elektrowni wodnych i wiatrowych) wynosi 2331,25 MW.

 

Przebieg inwestycji

2023 r. – planowane uruchomienie farmy fotowoltaicznej

połowa 2022r. – planowane rozpoczęcie budowy farmy

drugi kwartał 2022 r – planowane podpisanie kontraktu z generalnym wykonawcą

Początek 2022r. – planowany przetarg na wykonanie farmy

9.11.2021 r. –zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę farm fotowoltaicznych PV Gutki 1 oraz PV Gutki 2

Budowa

Instalacje powstaną na wydzierżawionych przez spółkę gruntach prywatnych znajdujących się w powiecie grajewskim na Podlasiu.

Farma fotowoltaiczna będzie składała się z dwóch instalacji – PV Gutki 1 oraz PV Gutki 2 – o łącznej mocy 12MW (po 6 MW mocy na każdą instalację).

Wpływ

Ta inwestycja zostanie wykonana zgodnie z nową strategią Grupy Kapitałowej PGE, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jednym z ważnych filarów osiągnięcia tej jakże ważnej zmiany jest Program PV. Jego celem jest zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera na rynku OZE w Polsce.

Bibliografia

-https://e-grajewo.pl/wiadomosc,obwieszczenia-starosty-grajewskiego-9.11,47498.html

-https://biznesalert.pl/pge-otrzymala-kolejne-pozwolenia-na-budowe-farm-fotowoltaicznych-na-podlasiu/

-https://zielonagospodarka.pl/pge-energia-odnawialna-ma-pozwolenie-na-budowe-dwoch-farm-fotowoltaicznych-4133Data ostatniej modyfikacji: 31 grudnia 2021

Inwestycje