Farmy fotowoltaiczne w Zwartowie na Pomorzu

Inwestor i wykonawcy

re logoInwestor: Respect Energy to jeden z największych niezależnych podmiotów na rynku energii elektrycznej w Polsce. Zajmują się zarządzaniem energią elektryczną pochodzącą tylko z odnawialnych źródeł. Współpracują z grupą 400 wytwórców energii elektrycznej w Polsce.

 

 

gs logoWykonawca: Goldbeck Solar to niemiecka spółka która specjalizuje się w budowie instalacji fotowoltaicznych na skalę komercyjną. Od 2001r. spółka zrealizowała już ponad 1,7 GW inwestycji w wielkoskalową energetykę słoneczną.

Przebieg inwestycji

II kwartał 2022 – planowane zakończenie prac budowlanych

I kwartał 2021 – początek budowy farmy

14 grudnia 2020 – URE poinformowało, że projekt znalazł się wśród wygranych na aukcje OZE

Finanse

Inwestycja zostanie sfinansowana przez konsorcjum trzech banków. Jednym z nich jest Bank Pekao z grupy PZU. Łączna wysokość finansowania, którą udzielą banki wynosi 763,4 mln złotych, z czego jedną trzecią tej kwoty udzieli Bank Pekao.

Wartość farmy PV po zakończeniu budowy ocenia się na 200 mln euro.

Inwestycja wygrała aukcje Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na wsparcie dla OZE w grudniu 2020 roku.

Technologia

Farma PV o mocy 285,6 MW ma co roku wytwarzać co roku około 230 GWh czystej energii. Spółki planują co roku realizować budowę 350 MW mocy w farmach fotowoltaicznych, co daje 1750 MW w przeciągu 5 lat.

Do budowy farmy zostaną użyte dwa rodzaje modułów fotowoltaicznych firmy Suntech – Suntech 500 i Suntech 550

Parametry modułu Suntech 550:

Moc – 550 W
Sprawność – 21,3%
Wymiary: 227,9 × 113,4 × 3 cm
Zakres temperatur – -40 °C – +85 °C

suntech550-module

Rys.1 Widok wymiary i charakterystyka modułu Suntech 550

https://www.suntech-power.com/wp-content/uploads/download/product-specification/EN_Ultra_V_STP550S_C72_Pmh+.pdf

Budowa

Farma ma powstać w pobliżu Zwartowa, małej miejscowości w woj. pomorskim. Projekt składa się z farmy fotowoltaicznej o powierzchni około 380ha. Część gruntów została wyłączona z budowy, ze względu na klasę gruntów ornych. Obszar objęty panelami wyniesie około 311 ha.

Początek budowy farmy zaplanowany został na I kwartał 2021r.

Wytwarzanie energii elektrycznej przez farmę rozpocznie się w I kwartale 2022r.

zwartowo-map

Rys.2 Mapa terenu przygotowana dla farmy fotowoltaicznej Zwartowo

https://goldbecksolar.com/wp-content/uploads/2022/03/Zwartowo_SEP_10-03-2022_v2.pdf

Wpływ

Budowa farmy pozwoli na uniknięcie emisji 216 000 ton CO2, 158 ton SO2, 162 ton NOX oraz 8 ton pyłu rocznie. Farma nie wpłynie na lokalną faunę i florę, a żadne obszary chronione nie zostaną naruszone i zniszczone podczas budowy. Eksploatacja farmy nie wiąże się z żadnymi znaczącymi oddziaływaniami na środowisko. Budowana elektrownia fotowoltaiczna nie będzie wznosić się powyżej wysokość 4 metrów.

Gmina skorzysta poprzez podatki odprowadzane przez operatora, a także przez wzrost rocznych dochodów właścicieli gruntów dzierżawiących pod zakład oraz okablowanie podziemne. Negatywny wpływ związany jest ze zmniejszeniem powierzchni gruntów wykorzystywanych pod cele rolnicze, co rekompensowane jest opłatami za dzierżawę (jedynie gleby klas IV i wyższych będą wykorzystywane przy budowie inwestycji).

W przeciągu 30 lat funkcjonowania elektrownia przysłuży się do redukcji emisji CO2 na poziomie ponad 5 mln ton.

Produkowana rocznie energia elektryczna ma wystarczyć na zaspokojenie potrzeb 153 tys. typowych polskich gospodarstw domowych, co pozwoliłoby pokryć dostawy dla miasta wielkości Gdańska.

Na terenie fotowoltaicznego kompleksu będzie funkcjonować pasieka. Będzie też można na terenie obiektu wypasać owce i gęsi. To efekt uzyskanej decyzji środowiskowej.

Bibliografia

https://inzynieria.com/energetyka/odnawialne_zrodla_energii/wiadomosci/60184,ponad-200-mw-najwieksza-w-europie-srodkowo-wschodniej-farma-pv,instalacja-wystarczy-na-potrzeby-mieszkancow-gdanska

https://www.pap.pl/centrum-prasowe/791335%2Cnajwieksza-farma-fotowoltaiczna-w-europie-srodkowo-wschodniej-powstaje-na?fbclid=IwAR2Au5WkeObRz1EsdvT8dKHqB_CxYTn8I3D7gjMnE1ejbsVX0yg58FNMhjA

https://www.terenyinwestycyjne.info/rozmowa-z/na-dzialce-o-powierzchni-300-ha-powstanie-ogromna-farma-fotowoltaiczna?fbclid=IwAR1tJiHLbOaIy7LzC0qBefiExPU1tw_-cjy77MiiTRd-mU-Ua2fQkWzxuLE

– https://respect.energy/2021/01/11/93806/?fbclid=IwAR3qTKodtF6AJlzemFlT0fjAIuwAq1q23j-2hw1AVUETrWzO3cIFJyGu40E.

– https://globenergia.pl/pomorze-giga-elektrownia-zwartowo-oze-fotowoltaika/

– https://goldbecksolar.com/wp-content/uploads/2022/03/Zwartowo_SEP_10-03-2022_v2.pdf

– https://www.suntech-power.com/wp-content/uploads/download/product-specification/EN_Ultra_V_STP550S_C72_Pmh+.pdf

– https://inwestycje.pl/biznes/bank-pekao-sfinansuje-budowe-farmy-fotowoltaicznej-dla-goldbeck-solar-o-mocy-2856-mw/?fbclid=IwAR0Va2FyzCUVFK0UcyRzHMrh_ZHcoZqIkMgh5Xw6b43VhLL1lRJ2RBgfyqs

– https://inzynieria.com/energetyka/odnawialne_zrodla_energii/wiadomosci/60184,ponad-200-mw-najwieksza-w-europie-srodkowo-wschodniej-farma-pv,instalacja-wystarczy-na-potrzeby-mieszkancow-gdanska

– https://www.pap.pl/centrum-prasowe/791335%2Cnajwieksza-farma-fotowoltaiczna-w-europie-srodkowo-wschodniej-powstaje-na?fbclid=IwAR2Au5WkeObRz1EsdvT8dKHqB_CxYTn8I3D7gjMnE1ejbsVX0yg58FNMhjA

– https://www.terenyinwestycyjne.info/rozmowa-z/na-dzialce-o-powierzchni-300-ha-powstanie-ogromna-farma-fotowoltaiczna?fbclid=IwAR1tJiHLbOaIy7LzC0qBefiExPU1tw_-cjy77MiiTRd-mU-Ua2fQkWzxuLEData ostatniej modyfikacji: 14 maja 2022

Inwestycje