Inwestycje PGG w farmy fotowoltaiczne

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

Polska Grupa Górnicza to największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie oraz największy producent węgla kamiennego w UE. W 2017 roku PGG Sp. z.o.o. zostaje przekształcona w spółkę akcyjną.

 

Przebieg inwestycji

Lipiec 2020r. – PGG poinformowało, że otrzymało dofinansowanie z UE w wysokości 78 mln zł na budowę trzech elektrowni fotowoltaicznych w Chełmie Śląskim, Gierałtowicach i Rudzie Śląskiej

Marzec 2020r. – PGG zapowiada budowę trzech elektrowni fotowoltaicznych w Chełmie Śląskim, Gierałtowicach i Rudzie Śląskiej

Październik 2019r. – uruchomienie pilotażowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 410 kW w kopalni węgla Halemba

Grudzień 2018r. – PGG ogłasza plany zbudowania farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 95MWp na łącznej powierzchni 105ha

Finanse

Cała inwestycja we wszystkie farmy fotowoltaiczne według wyliczeń PGG miałaby kosztować koło 300 mln zł.

 

Pilotażowa instalacja fotowoltaiczna w kopalni Halemba:

Realizacja ze środków własnych PGG.

Dzięki energii pozyskanej z pilotażowej farmy PGG ma zaoszczędzić za energię elektryczną z sieci około 136 tysięcy złotych rocznie.

Farmy fotowoltaiczne w Gierałtowicach, Chełmie Śląskim oraz Rudzie Śląskiej:
Inwestycje w 3 farmy łącznie pochłonie 94 mln złotych, z czego 85% pokryje dofinansowanie z UE, z czego większość, ponieważ aż 56 mln zł zostanie przeznaczone na farmę w Gierałtowicach. Na drugim miejscu znajduje się farma w Chełmie śląskim, na którą dofinansowanie wynosi 15,6 mln złotych, a na inwestycję w Rudzie Śląskiej z UE zostanie przeznaczonych 6,5 mln złotych.

Technologia

Wszystkie farmy razem zbudowane w ramach tej jednej inwestycji mają mieć łączną moc 95 MWp, z czego 15 MWp będą mieć panele zainstalowane na dachach budynków należących do PGG.

Pilotażowa instalacja fotowoltaiczna w kopalni Halemba:

Zbudowana elektrownia słoneczna dysponuje mocą 410 kW i składa się z 1109 paneli ogniw fotowoltaicznych.

2-milimetrową warstwę krzemu zabezpiecza powłoka polimerowa i specjalnie utwardzone termicznie szkło, odporne na uderzenia kul gradowych wielkości do 2,5 cm.

Farmy fotowoltaiczne w Gierałtowicach, Chełmie Śląskim oraz Rudzie Śląskiej:

Moc trzech instalacji wyniesie łącznie nieco ponad 28 MW. Podział mocy ze względu na lokalizację:

Gierałtowice – 20 MW

Chełm Śląski – 5,4 MW

Ruda Śląska – 2,6 MW

Budowa

Cała inwestycja ma zajmować teren 105 ha. 22 ha zajmą panele fotowoltaiczne znajdujące się na dachach budynków należących do PGG.

Pilotażowa instalacja fotowoltaiczna w kopalni Halemba:

Farma powstała na dachach dziewięciu budynków Halemby, od dyrekcji po lampownię.
Zainstalowane panele ważą 23 kg i zostały zabezpieczone betonowym balastem. Dlatego dachy w Halembie musiały przejść przed montażem kompletny przegląd. Wykryto słabsze miejsca konstrukcji, uzupełniono gdzie trzeba pokrycie z papy, wzmocniono powierzchnię.

halemba pv

Farma fotowoltaiczna w kopalni Halemba

Farmy fotowoltaiczne w Gierałtowicach, Chełmie Śląskim oraz Rudzie Śląskiej:
Panele fotowoltaiczne staną na poprzemysłowych gruntach. PGG S.A. chce wykorzystać w tym celu m.in. zasypane zbiorniki, hałdy i tereny pokopalniane, a także obszary, na których zdeponowano skałę płonną.

Trzy planowane instalacje fotowoltaiczne pozwolą zagospodarować hałdy o powierzchni około 52 ha, z czego największą powierzchnię (33 ha) zajmie farma w Gierałtowicach.

 

Wpływ

Realizacja całego projektu ma zredukować emisję dwutlenku węgla o ok. 60 tys. ton rocznie. Energia pozyskana z farm fotowoltaicznych zostanie wykorzystana głównie na potrzeby własne PGG. Pozwoli to na ograniczenie poboru energii z sieci oraz na niezależność energetyczną spółki.

Pilotażowa instalacja fotowoltaiczna w kopalni Halemba:

Pilotaż w Halembie oznacza redukcję emisji dwutlenku węgla o 317 ton rocznie, dwutlenku siarki o 297 ton, tlenków azotu o 302 tony, a pyłów o ok. 18 kg.

Farmy fotowoltaiczne w Gierałtowicach, Chełmie Śląskim oraz Rudzie Śląskiej:

Szacowana korzyść dla środowiska naturalnego przejawiać się będzie w tzw. unikniętej emisji 24 tys. t dwutlenku węgla rocznie.

Bibliografia

https://inzynieria.com/energetyka/odnawialne_zrodla_energii/wiadomosci/58959,kopalnie-beda-zasilane-energia-sloneczna,dofinansowanie-unijne

https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/102647/polska-grupa-gornicza-zbuduje-elektrownie-fotowoltaiczne?fbclid=IwAR0vDqwm2_7EKb5EPEjTl1D6bjpdzE8yY1jd-RH8wt_9T8ZMXjFqDYNJK2k

https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,pgg-skreca-w-fotowoltaike-trzy-instalacje-na-haldach-za-blisko-100-mln-zl,wia5-2-3327.html

https://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/105107/nfosigw-daje-pieniadze-na-budowe-farm-fotowoltaicznych

https://www.elektro.info.pl/artykul/najnowsze/156111,pgg-chce-wybudowac-kolejne-farmy-pv

https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/100345/polska-grupa-gornicza-chce-inwestowac-w-fotowoltaike

https://www.energy24.katowice.pl/prezentacje/prelegenci/pgg-oze-eng.pdf?fbclid=IwAR1pWSxBriW9ICV4AFB7JBtbY37y12agpQfpmsvAMceM8Ndq-Q0PcDnnOFgData ostatniej modyfikacji: 12 kwietnia 2021

Inwestycje