Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej

Budowa nowego bloku energetycznego zasilanego oczyszczonym gazem koksowniczym o mocy około 71 MW.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor

Grupa Kapitałowa Jastrzębska Spółka Węglowalogo_jsw-pl to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej.

Budowa nowego bloku energetycznego jest elementem strategii Grupy JSW, która dąży do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej i zwiększenia zysków m.in. dzięki sprzedaży nadwyżek energii na rynek zewnętrzny.

 

 

Wykonawca

energoinstalENERGOINSTAL S.A. to jeden z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce, znany i ceniony partner na rynku krajowym i zagranicznym. Swoją pozycję przedsiębiorstwo zawdzięcza stałemu unowocześnianiu technologii wytwarzania oraz elastycznemu reagowaniu na zmieniające się oczekiwania rynku.

 

 

Dostawca technologii

SIEMENSsiemens-01-01 zaopatruje świat w rozwiązania niezbędne do sprostania wyzwaniom wynikającym ze zmian demograficznych, urbanizacji, zmian klimatu i globalizacji. Ze swoją szeroką ofertą najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych zajmuje mocną pozycję w całym obszarze biznesowym związanym z elektryfikacją – od wytwarzania energii, przez jej transmisję, dystrybucję i inteligentne sieci, po efektywne wykorzystanie energii elektrycznej we wszystkich obszarach gospodarki.

 

energoinstal

 

ENERGOINSTAL S.A.

 

Przebieg inwestycji

Finanse

Terminy przetargu:

26.09.2011 r. – Termin składania ofert

maj 2011 r. – Ogłoszenie przetargu

 

Czego dotyczy przetarg

Przetarg dotyczy budowy Nowego Bloku Energetycznego –
w systemie „pod klucz” – o mocy ok. 60MW zasilanego oczyszczonym gazem koksowniczym. Inwestycja miała kosztować około 240 mln zł.

Wartość inwestycji to 222,6 mln złotych (netto).

 

Kryteria oceny:

W ogłoszonym przetargu postawiono wykonawcy wysokie wymagania techniczne, ze szczególnym naciskiem na sferę ochrony środowiska i moc netto bloku. Dokładne parametry bloku nie zostały określone. Dokumentacja była odpłatnie udostępniana potencjalnym oferentom.

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Najniższa cena. Waga 5

2. Wskaźnik NPVR. Waga 95

 

Firmy biorące udział w przetargu:

 • PBG z Rafako,
 • Mostostal Warszawa z Comax Budownictwo i Energetyka,
 • Piecoexport z Zakładami Remontowymi Energetyki Katowice,
 • Sener,

Termin składania ofert przedłużono o miesiąc. Otrzymano dwa protesty dotyczące decyzji wyboru oferty Energoinstalu, oba odrzucono jako bezpodstawne.

 

Mechanizmy finansowe:

Wykorzystanie własnych zasobów gazu koksowniczego do wytwarzania energii elektrycznej, jest realizacją strategii Grupy Kapitałowej JSW. Jest również elementem dywersyfikacji zagospodarowania nadwyżek gazu koksowniczego.

 

Finansowanie:

Wartość inwestycji to 222,6 mln złotych (netto). 120 mln złotych, stanowiły środki zewnętrzne pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z kredytu inwestycyjnego z PKO BP. Pozostałą kwotę stanowiły środki własne spółki.

 

Zaopatrzenie:

Gaz dostarczany jest z sieci zakładowej Koksowni Przyjaźń. Przewiduje się, że na potrzeby nowego bloku rocznie zużyje się do 350 mln Nm3 gazu koksowniczego.

Technologia

Podstawowe parametry bloku

Kocioł: opromieniowany, dwuciągowy, konstrukcji stojącej z  umieszczonymi w podłodze kotła palnikami opalanymi gazem koksowniczym.

Parametry kotła

 • wydajność kotła: 250 t/h,
 • ciśnienie pary: 122 bar,
 • temperatura pary: 542 °C

Turbina parowa

Kondensacyjna turbina parowa z trójfazowym 2-biegunowym generatorem synchronicznym o mocy ok. 71 MWe.

Paliwo i emisja

Instalacja w całości znajdzie się na terenie koksowni. Źródłem energii cieplnej będzie gaz koksowniczy, dostarczany do instalacji nowym gazociągiem. Zakład wykorzysta jego nadwyżkę, traktowaną teraz jako odpad produkcyjny, a koksownia stanie się energetycznie samowystarczalna. Pozwoli to na ograniczenie emisji pyłu o 163 t, dwutlenku siarki o 1384 t, tlenku azotu o 250 t i tlenków węgla o blisko 1500 t.

Ilość energii

Roczna produkcja energii wyniesie około 512 MWh.

Wyprowadzenie mocy

Blok przyłączony jest do linii energoelektrycznej 110 kV OSD Tauron Dystrybucja, co umożliwia sprzedaż energii elektrycznej do dowolnego odbiorcy przyłączonego do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Budowa

Stan prac budowlanych:

 • Lipiec 2015- oficjalne otwarcie bloku.
 • Grudzień 2014- przeprowadzono pierwszą synchronizację bloku z siecią.
 • Lato 2014- zakończono główne prace montażowe oraz dokonano prób funkcjonalnych i rozruchowych.
 • Wrzesień 2013- zakończono montaż kotła parowego.
 • Październik 2012- została wydana przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej decyzja administracyjna „Pozwolenie na budowę umożliwiająca rozpoczęcie robót budowlano-montażowych”.
 • Grudzień 2011- podpisanie umowy z Energoinstal

 

Wyzwania w trakcie realizacji:

Początkowo planowano oddanie bloku do użytku w czerwcu 2014r.

Opóźnienie wynikało z przyczyn technicznych leżących po stronie jednego z podwykonawców generalnego realizatora inwestycji.

 

Lista znanych wykonawców i podwykonawców inwestycji:

 • Energoinstal Katowice- główny realizator inwestycji,
 • Energoprojekt Katowice- wiodące biuro projektowe,
 • Standarkessel GmbH Niemcy (kocioł parowy),
 • Siemens Industrial Turbomachinery Czechy (turbina),
 • Elektrobudowa Katowice,
 • Introl Katowice,
 • SBB Energy Opole.

Wpływ

Wykorzystanie własnych zasobów gazu koksowniczego do wytwarzania energii elektrycznej, jest realizacją strategii Grupy Kapitałowej JSW. Jest również elementem dywersyfikacji zagospodarowania nadwyżek gazu koksowniczego. Proekologiczne podejście do rozwiązań technicznych – czasem droższych, ale za to efektywniejszych – wiąże się również z problemem ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jest to istotne dla lokalnych społeczności i otoczenia Koksowni Przyjaźń oraz bardzo ważne z punktu widzenia biznesu – czyli handlu emisjami.

Bibliografia

https://www.jswkoks.pl/firma/zaklady/koksownia-przyjazn/

http://energetyka.wnp.pl/oficjalnie-otwarto-blok-energetyczny-w-koksowni-przyjazn,254737_1_0_0.html

http://gornictwo.wnp.pl/koksownia-przyjazn-budowa-bloku-energetycznego,183657_1_0_1.html

http://energetyka.wnp.pl/blok-energetyczny-w-koksowni-przyjazn-gotowy-w-2015-r,239390_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/pieciu-chetnych-do-budowy-bloku-energetycznego-w-koksowni-przyjazn,151591_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/dluzszy-przetarg-na-blok-energetyczny-dla-koksowni-przyjazn,148901_1_0_0.html

http://www.energoinstal.pl/pl-PL/budowa_bloku_energetycznego_o_mocy_71_mwe_w_koksowni_przyjazn.html

http://ekorynek.com/prze/1085-koksownie-prawie-jak-elektrownie

http://www.jswkoks.pl/fileadmin/user_files_przetargi/2011/Przetarg_P_18_2011.pdfData ostatniej modyfikacji: 14 stycznia 2019

Inwestycje