Linia 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier Kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

 

 

Wykonawcy:

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. – lider konsorcjum

s20zwse rzeszow

Firma wyspecjalizowana w tworzeniu i realizowaniu infrastrukturalnych projektów energetycznych. Zajmuje się także modernizacją i konserwacją istniejących linii oraz stacji elektroenergetycznych. W ciągu 35 lat działalności wielokrotnie współpracowała m.in. z PSE S.A. i PGE S.A., realizując szereg projektów kluczowych dla krajowej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego. Wysoka jakość usług świadczonych przez ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. została doceniona przez niemiecką jednostkę certyfikującą TUV SUD Management Sernice GmbH, która przyznała rzeszowskiej firmie certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

 

 

Budownictwo Elektroenergetyczne SELPOL S.A.

s20logo_selpol

Działa w zakresie projektowania, organizacji dostaw, realizacji produkcji budowlano-montażowej oraz serwisu linii stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć, a także napowietrznych traktów światłowodowych. Współpracuje z największymi polskimi przedsiębiorstwami z branży elektroenergetycznej i aktywnie uczestniczy w projektach na rzecz operatorów sieci przesyłowej z Finlandii i Francji. Od ponad 14 lat w firmie wdrożony jest system zarządzania jakością oparty na międzynarodowych normach ISO 14001: 2004 oraz ISO 9001:2000. Spółka zatrudnia wyspecjalizowanych pracowników posiadających międzynarodowe certyfikaty International Management Association, a także Project Management Institute.

 

 

Pile Elbud Kraków Sp. z o.o.

s20logo_elbud_pile

Spółka specjalizuje się w kompleksowej realizacji zadań inwestycyjnych dla budownictwa elektroenergetycznego, począwszy od projektowania, przez wykonawstwo i rozruch, aż do przekazania obiektu inwestorowi. Firma współpracuje m.in. z PSE S.A. i TAURON Dystrybucja S.A., na których zlecenie buduje i  remontuje linie przesyłowe, trakty światłowodowe i stacje elektroenergetyczne wysokich i najwyższych napięć. Od roku 2004 w firmie wdrożony jest system zarządzania jakością – obecnie zgodny z normą ISO9001:2008. Firma posiada doświadczenie i certyfikaty uprawniające do kierowania całym cyklem realizacji inwestycji w oparciu o metodykę i standardy zarządzania projektem International Project Management Association i Project Management Institute.

Przebieg inwestycji

Bydgoszcz - Zachód-page-001

21 grudnia 2018 – oddanie linii do eksploatacji;

listopad 2018 – testy napięciowe linii;

6 września 2018 – zakończono montaż przewodów;

31 lipca 2018 – Zakończono budowę słupów;

Październik 2017 – montaż izolacji i przewodów fazowych na wybudowanych w całości sekcjach;

Maj 2017 – pierwsze słupy;

Marzec 2017 – pierwsze fundamenty pod słupy;

Styczeń 2017 – uzyskanie ostatniej decyzji lokalizacyjnej i pierwsze pozwolenia na budowę;

Listopad 2016 – pierwsze decyzje lokalizacyjne;

Lipiec 2016 – decyzja środowiskowa;.

Finanse

Oferty przetargowe:

Wykonawca Oferowana cena brutto
Konsorcjum:

·         ZUE S.A. – lider

·         Dalekovod – Polska S.A.

·         Dalekovod D. D.

299 189 188,89
Konsorcjum:

·         Eltel Networks Olsztyn S.A. – lider

·         SAG Elbud Gdańsk S.A.

·         Elfeko S.A.

292 300 850,20
Konsorcjum:

·         ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. –lider

·         SELPOL S.A.

·         PILE Elbud Kraków Sp. z o.o.

288 189 000,00
Konsorcjum:

·         Energopol Południe S.A. – lider

·         MVM OVIT PLWN S.A.

·         MGGP S.A.

·         Elektro- Silver

304 482 740,82
Control Process S.A. 452 118 730,05

Technologia

Napięcie znamionowe: 400 kV

Długość linii: ok. 83 km

Budowa: Sieci napowietrzne

Typ i rodzaj słupów: Na tym etapie niesprecyzowane, jednak warunkiem są: stalowe kratownice przestrzenne serii E33 lub stalowe pełnościenne rurowe (w uzasadnionych przypadkach inne konstrukcje stalowe).

Liczba torów prądowych: Dwa

Izolatory: Łańcuchy z izolatorami długopniowymi porcelanowymi lub kołapkowymi szklanymi.

Przewody fazowe: Wiązka 3 x AFL -8 350 mm2

Przewody odgromowe: Dwa przewody typu OPGW 48J

Dodatkowe zabezpieczenia: Pas technologiczny linii – 70 m (po 35 m od osi linii).

 

Budowa

Do końca stycznia 2018 wybudowano 195 z 220 zaprojektowanych fundamentów pod słupy i 140 słupów oraz zamontowano przewody robocze łącznie na odcinku 9,8 km.

Wpływ

Ważną częścią Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest układ zasilania odbiorców w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, gdzie od lat obserwuje się stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Wzrastającego popytu na energię elektryczną w tym rejonie nie są już w stanie pokryć nieliczne linie o napięciu 220 kV, które projektowane były ponad 40 lat temu na znacznie mniejsze zdolności przesyłowe. Co więcej, najważniejsze linie 220 kV łączące stacje elektroenergetyczne Bydgoszcz Zachód (BYD), Piła Krzewina (PKW), Żydowo (ZYD), Gdańsk (GDA) oraz Grudziądz (GRU) są mocno wyeksploatowane i wymagają remontu. Bez uruchomienia nowych połączeń pomiędzy wspomnianymi stacjami elektroenergetycznymi przeprowadzenie remontu funkcjonujących linii 220 kV nie będzie możliwe, ponieważ obecnie ich wyłączenie spowoduje poważne niedobory w dostawie prądu elektrycznego do całego regionu. Wyłączenie linii 220 kV zasilających wspomniane stacje elektroenergetyczne spowodować może znaczne pogorszenie stopnia bezpieczeństwa pracy całego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Przeprowadzone analizy wykazały, że budowa dwutorowej linii napowietrznej o napięciu 400 kV relacji Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo zasilania odbiorców rozlokowanych na obszarze województw Wielkopolskiego i Kujawsko-pomorskiego.

Bibliografia

www.liniabydgoszczpila.pl

www.pse.plData ostatniej modyfikacji: 3 kwietnia 2019

Inwestycje