Modernizacja ciepłowni w Żychlinie

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

Logo_energaEnerga Kogeneracja Sp. z o.o. – podstawową działalnością ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. jest produkcja ciepła w wodzie gorącej, pary technologicznej oraz energii elektrycznej. Posiada źródła kogeneracyjne w Elblągu i Winnicy oraz dwie ciepłownie: w Żychlinie i Wyszogrodzie.

 

 

Insimp_gdansktytut Maszyn Przepływowych PAN zajmuję się prowadzeniem badań podstawowych w dziedzinie podstaw działania, projektowania i budowy maszyn służących do konwersji energii w przepływach. Obecnie, badania są prowadzone w następujących dziedzinach: mechanika płynów, przepływy wielofazowe, termodynamika i wymiana ciepła, fizyka plazmy, technika laserowa, mechanika maszyn, tribologia i diagnostyka maszyn energetycznych.

 

 

Przebieg inwestycji

biomasazychlintimeline

  • IV kwartał 2015 – zakończenie projektu
  • 17 grudnia 2013 – ogłoszenie przetargu na wykonanie inwestycji
  • styczeń 2012 – rozpoczęcie projektu

 

Finanse

Fundusze przeznaczone na realizację całego programu to własne środki finansowe w wysokości 38 mln zł GK ENERGA, środki na Zadanie nr 4 z NCBIR w wysokości 70 mln zł oraz środki własne IChPW, co stanowi razem kwotę 110 mln zł.

Dnia 17.12.2013 ogłoszono przetarg na „Projekt budowlany dla dwóch silników gazowych o łącznej mocy 4 MWe/3,75 MWt i kotła biomasowego z turbiną upustowo-kondensacyjną 2,7 MWe/5,2 MWt w Żychlinie wraz z niezbędną infrastrukturą”.
W przetargu podano terminy wykonania przedmiotu zamówienia:
Opracowanie projektu wstępnego – do dnia 14.04.2014 r.
Opracowanie projektu budowlanego – do dnia 01.09.2014 r.
Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – do dnia 31.05.2015 r.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty największe znaczenie miała mieć cena, której (80% ostatecznej oceny), a 20% stanowiło doświadczenie wykonawcy. Brak informacji na temat wyniku przetargu.

Fundusze NCBiR są wspierane przez środki unijne.

Technologia

Typ instalacji: instalacja złożona z:
⦁ Bloku ORC – moc elektryczna 240kW i grzewcza 1,2 MW,
⦁ Układu kogeracyjnego zasilanego gazem ziemnym – dwa siniki spalinowe o łącznej mocy 4MW,
⦁ Kogeneracyjnego układu energetycznego opalanego biomasą 11MW mocy cieplnej,
⦁ Kotłów węglowych.
Stosowanym paliwem w bloku kogeneracyjnym biomasowym jest biomasa pochodzenia leśnego i agro w postaci zrębki drewnianej, kory, trocin, peletu z drewna oraz brykietu ze słomy.

Produkcja energii cieplnej na poziomie ok. 8 360 MWh i energii elektrycznej ok. 1 650 MWh.

 

Budowa

Koncepcja modernizacji ciepłowni w Żychlinie obejmuje 4 etapy:
⦁ Budowa pilotażowego biomasowego układu kogeneracyjnego ORC
⦁ Budowa układu kogeracyjnego zasilanego gazem ziemnym
⦁ Budowa kogeneracyjnego układu energetycznego opalanego biomasą
⦁ Modernizacja kotłów węglowych poprzez instalację układu odpylania spalin oraz remont części ciśnieniowych.

Wpływ

Inwestycja stanowi element zadania badawczego nr 4 „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych” w programie strategicznym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” koordynowanego przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN i jej celem jest współpraca z przemysłem przy rozwoju nowoczesnych technologii kogeneracyjnych.

Bibliografia

http://www.energa-wytwarzanie.pl/inwestycje/modernizacja-cieplowni-w-zychlinie,7,inwestycja.html
http://www.imp.gda.pl/
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/
http://www.ebiomasa.pl/bio/item/448-energa-og%C5%82asza-przetarg-gazowo-biomasowej-inwestycjiData ostatniej modyfikacji: 15 kwietnia 2018

Inwestycje