Modernizacja kotła K-10 w celu spalania biomasy w Stalowej Woli

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

turon

TAURON Wytwarzanie jest drugim pod względem wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce. Podstawową działalnością TAURON Wytwarzanie jest wytwarzanie energii elektrycznej oraz wytwarzanie i zaopatrywanie klientów w parę wodną. półka dysponuje 4 506 MWe mocy elektrycznej zainstalowanej oraz 1 411,1 MWt mocy cieplnej osiągalnej.

 

Wykonawca:

rafako

RAFAKO S.A. oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi, a w szczególności tzw. wyspy kotłowej, obejmującej kocioł oraz instalacje oczyszczania spalin. Firma oferuje również instalacje do termicznej utylizacji odpadów oraz do spalania biomasy. Jest liderem rynku urządzeń energetycznych w Polsce. Około 80% kotłów energetycznych zainstalowanych w kraju zostało dostarczonych przez raciborską firmę.

 

Przebieg inwestycji

16 września 2013r. – uzyskanie koncesji na produkcję energii elektrycznej z OZE w oparciu o biomasę leśną i agro (pelety)

31 marca 2013r. – przyjęcie instalacji do eksploatacji

do 31 marca 2011r. – projekt budowlany

31 maj 2010r. – Podpisanie kontraktu z Rafako S.A. na dostosowanie opalanego węglem kotła pyłowego do spalania biomasy

Finanse

Przetargi związane z inwestycją:

31 maja 2010 r. Rafako S. A. podpisało kontrakt wartości 130 mln zł dla Elektrowni Stalowa Wola (należącej do Grupy Tauron) na dostosowanie opalanego węglem kotła pyłowego do spalania biomasy.

W styczniu 2014 odbył się przetarg na rozbudowę bloku na biomasę na terenie Elektrowni Stalowa Wola do 55MW. Do przetargu na rozbudowę kotła i turbiny w istniejącym już bloku na biomasę w Stalowej Woli zgłosiły się dwie firmy – Rafko oraz konsorcjum Remaku- Rozruch i Zakładów Remontowych Energetyki Katowice.

Tańsza okazała się oferta Rafko. Firma zaproponowała wykonanie zadania za 267,4 mln zł. Konsorcjum Remaku za tą inwestycję chciało 283,41 mln zł. W przetargu wybrana miała zostać najtańsza oferta, ale okazało się, że budżet Tauron Wytwarzanie na ten cel wynosi 100,49 mln zł. W takim przypadku przetarg został unieważniony.

Dofinansowania:

Projekt „Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii w Stalowej Woli” dofinansowany był kwotą ok. 40 mln zł z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko.

Technologia

Typ instalacji: Elektrociepłownia

Moc zainstalowana: 30 MWe

Kocioł pyłowy: OP-150

Wydajność nominalna kotła: 120 t pary/h.

Produkcja energii elektrycznej: około 152 tys. MWh.

Paliwo:

 • Zużycie około 213 tys. ton biomasy rocznie

Skład:

Biomasa leśna – 80%

 • Trocina
 • Zrębka drzewna
 • Pelet drzewny

Biomasa AGRO – 20%

 • Zrębka wierzby energet.
 • Pelet z łuski słonecznika
 • Pelet ze słomy pszenicznej
 • Brykiet ze słomy pszenicznej
 • Trzebież sadownicza
 • Słoma
 • Siano

Budowa

W ramach przebudowy kotła zrealizowane zostaną m.in. następujące elementy:

 • rozbudowa kotła OP-150, K10 do spalania biomasy
 • instalacja rozładunku i składowania biomasy
 • instalacja przygotowania biomasy do spalania w kotle pyłowym – zmielenie i wysuszenie biomasy
 • modernizacja turbogeneratora TG-6 w celu przystosowania go do pracy blokowej ze zmodernizowanym kotłem

Uruchomienie bloku planowano na jesień 2012, lecz w wyniku opóźnień nie dotrzymano tego terminu.
Planowane uruchomienie kolejnych bloków zostało opóźnione ze względu na zbyt wysokie oferty inwestorów oraz przedłużające się prace nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenów przeznaczonych pod budowę Parku Technologiczno – Przemysłowego.

Wpływ

Inwestycja pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Pozostałe korzyści:

 • Ograniczenie importu biomasy
 • Stworzenie nowych miejsc pracy w sektorze rolniczym
 • Zagospodarowanie nieużytków rolnych na cele uprawy biomasy
 • Aspekt społeczny
 • Edukacja młodego pokolenia rolników

Bibliografia

http://www.tauron-wytwarzanie.pl/

http://budownictwo.wnp.pl/rafako-z-najtansza-oferta-za-267-mln-zl-w-stalowej-woli,217867_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/832079.html

http://www.rafako.com.pl/

http://mhc-engineering.pl/instalacja_magazynowania_przygotowania_i_transportu_biomasy_elektrowna_stalowa_wola,18Data ostatniej modyfikacji: 17 kwietnia 2018

Inwestycje