Modernizacja stacji 220/110 kV Kopanina

wraz z wymianą przewodu OPGW na linii 220 kV w relacji Kopanina – Wielopole, Kopanina – Katowice i montaż przewodu OPGW na linii 110 kV Łaziska-Kopanina.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

 

Wykonawca: ELTEL Networks Energetyka S. A.

s19entel

ELTEL Networks Energetyka S.A. jest doświadczonym i cenionym dostawcą kompletnych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu energetyki i telekomunikacji. Firma powstała w wyniku połączenia w jedną spółkę trzech wiodących wykonawców w branży budownictwa elektroenergetycznego firm ELTEL Networks z Olsztyna, Rzeszowa i Torunia.

Przebieg inwestycji

s46timeline

Finanse

Przetarg

08.08.2012 – wystawienie ogłoszenia o zamówieniu

05.10.2012 – termin składania ofert

22.10.2012 – rozstrzygnięcie przetargu

Kryteria oceny: najniższa cena

Firmy biorące udział i ich oferty:

 

Numer oferty Nazwa (firma) Cena oferty w zł
1.
 1. Eltel Networks Rzeszów S. A.
196.435.563,30 zł
2. Konsorcjum firm:

 1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Energetycznego Elbud Poznań S. A. – lider konsorcjum
 2. Elfeko S. A.
 3. Biuro Studiów i Projektów Energetycznych ,,Energoprojekt Poznań” S. A.
224.782.500,00 zł

Technologia

1.Stacja

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Kopanina została zbudowana w 1971 roku.

Powierzchnia stacji wynosi 22 360 m2.

Stacja jest w całości własnością PSE Operator S.A.

W skład stacji wchodzą:

 • ƒ Rozdzielnia 220 kV – wnętrzowa, ilość pól 12 (w tym 3 pola rezerwowe);
 • ƒ Rozdzielnia 110 kV – wnętrzowa, ilość pól 14, pole 110 kV ATR-1 jest wprowadzone do R110 kV SE Kopanina, pole 110 kV ATR-2 poprzez most linkowy wprowadzone do rozdzielni 110 kV Elektrowni Łaziska);

ƒDwa autotransformatory ATR-1 i ATR-2 – 220/110/15 kV o mocy 160/160/50 MVA;

Transformatory potrzeb własnych: SN/nN – 6/0,4kV, 630kVA, 3 szt. zasilane kablami 6kV z El. Łaziska (komory transformatorów T1, T2, T3 – 6/0,4kV, 630kVA znajdują się w budynku rozdzielni 220 kV).

 

2. Linie

Linia 220 kV SE Kopanina – SE Wielopole

 1. Rok budowy: 1971/1972
 2. Długość linii: 26,9km
 3. Liczba torów:
  • dwa: od sł. nr 1 do sł. nr 48 (relacje Kopanina-Wielopole, Kopanina-Liskovec), od sł. nr 50 do sł. nr 78 (relacje Kopanina-Wielopole, Wielopole-Moszczenica),
  • jeden: od sł. nr 48 do sł. nr 50
 4. Słupy serii: M52, Hy, Mc2, SSE
 5. Izolacja typu: LPZ-75/27W1, LPZ-75/27W2, VKLS-75/21
 6. Przewody fazowe: 3xAFL-8 525 mm2
 7. Przewody odgromowe: OPGW 80/32 mm2/606, OPGW 53/35 mm2/571, OPGW 30/38 mm2/496; Drugi tor – AFL6-120 mm2 i AFL1,7-95 mm2
 8. Fundamenty: SFGD, TS, specjalne, palowe
 9. Uziemienia: taśmowo – prętowe
 10. Temperatura graniczna dopuszczalna: +80°C (Kop-48) +40°C (48-Wie)

 

Linia 220 kV SE Kopanina – SE Katowice

 1. Rok budowy: 1970
 2. Długość linii: 32,8km
 3. Liczba torów:
  • dwa: od sł. nr 152 do sł. nr 147 (relacje Katowice-Kopanina, Łagisza-Katowice), od sł. nr 146/1 do sł. nr 73 (relacje Katowice-Kopanina, Byczyna-Łagisza- Halemba), od sł. nr 74 do sł. nr 97 (relacje Katowice-Kopanina, Halemba-Kopanina);
  • jeden: od sł. nr 147 do sł. nr 146/1 od sł. nr 73 do sł. nr 74
 4. Słupy serii: Mc2
 5. Izolacja typu: LPZ-75/27W1, LPZ-75/27, LS 75/21
 6. Przewody fazowe: 3xAFL-8 525 mm2
 7. Przewody odgromowe: AFL-6 120 mm2, OPGW: 53/35 mm2/571, 30/38 mm2/496; OPGW: ASLH –D(S) bb 1x24E9/125 (AA/ACS 56/36-6,7);OPGW: ASLH –D(S) bb 1x24E9/125(AA/ACS 71/36-8.3)
 8. Fundamenty: FGD, SFGD, FT
 9. Uziemienia: TU, GALMAR
 10. Temperatura graniczna dopuszczalna: 60°C

Budowa

 1. Etapy realizacji modernizacji stacji.
  • Wykup terenu (część działki nr 310/12) pod bramki i linie kablowe 220 kV oraz wykup części tej samej działki dla wprowadzeń linii blokowych 220 kV (Blok 12 i 11) i linii blokowej 110 kV (Blok 10) do rozdzielnicy GIS 220 i 110 kV..
  • Rozbiórka budynku pomocniczego.
  • Wykonanie przewiertów pod torami kolejowymi i drogą (4x~130 m) wzdłuż (po trasie) istniejącej estakady pomiędzy SE Kopanina a Elektrownią Łaziska oraz ułożenie rur osłonowych dla kabli.
  • Ułożenie kabli (zasilających potrzeby własne, sterowniczych, teletechnicznych itp.) w rurach osłonowych i ich przepięcie w miejsce istniejących, czynnych kabli przy wyłączonych kolejno polach linii blokowych (relacja kabli: nastawnia SE Kopanina – nastawnia El. Łaziska). Demontaż kabli i likwidacja estakady oraz kanałów kablowych kolidujących z budową budynku GIS 220 kV i nowych stanowisk autotransformatorów AT1 i AT2.
  • Budowa bramek wraz ze stanowiskami skablowania dla linii 220 kV Liskowiec, Wielopole, Halemba, Katowice, Blok 11 i Blok 12 oraz linii 110 kV (Blok 10).
  • Budowa budynku GIS 220 kV.
  • Budowa nowych stanowisk dla AT1 i AT2 wraz z ławami dojazdowymi oraz bramek
  • Montaż i uruchomienie rozdzielnicy GIS 220 kV.
  • Montaż i uruchomienie potrzeb własnych, obwodów wtórnych i urządzeń łączności w budynku GIS 220 kV.
  • Wykonanie połączeń kablowych do rozdzielnicy GIS 220 kV.
  • Demontaż słupa nr 3 oraz połączeń pomiędzy nowymi bramkami – słupem nr 3 – budynkiem istniejącej rozdzielni 220 kV.
  • Przewiezienie i uruchomienie kolejno AT1 i AT2 i wpięcie po stronie 220 kV do nowej rozdzielnicy a po stronie 110 kV do istniejącej rozdzielni.
  • Przepinanie kolejno pól linii 220 kV do nowej rozdzielnicy 220 kV.
  • Demontaż istniejącej rozdzielni 220 kV i rozbiórka budynku rozdzielni 220 kV.
  • Budowa budynku GIS 110 kV.
  • Montaż i uruchomienie rozdzielnicy GIS 110 kV.
  • Montaż i uruchomienie potrzeb własnych, obwodów wtórnych i urządzeń łączności w budynku GIS 110 kV.
  • Demontaż linii 110 kV w relacji do rozdzielni 110 kV Łaziska.
  • Budowa linii 110 kV do Łazisk (3 tory – 2 relacje) po istniejącej trasie.
  • Wykonanie połączeń kablowych (także tymczasowych) do rozdzielnicy GIS 110 kV.
  • Demontaż istniejącej rozdzielni 110 kV i rozbiórka budynku rozdzielni 110 kV.
  • Demontaż urządzeń i rozbiórka budynku nastawni, potrzeb własnych i sprężarkowi.
  • Ułożenie docelowe kabli 110 kV oraz wpięcie do rozdzielnicy GIS 110 kV.
  • Budowa zbiorników ppoż.
  • Dobudowa ogrodzenia.
  • Modernizacja i rozbudowa dróg wewnętrznych.
  • Instalacja systemu ochrony technicznej SOT.
  • Dostosowanie stacji do wymagań środowiskowych.
  • Niwelacja i zazielenienie terenu stacji.

 

 1. Etapy montażu i wymiany przewodów
  • Zmostkowanie światłowodów na słupie nr 14 linii 220 kV Wielopole-Moszczenica,Kopanina-Liskowiec oraz przespawanie włókien i przełączenie pracujących urządzeń transmisyjnych w SE Kopanina i SE Wielopole w celu uwolnienia włókien w relacji SE Kopanina – SE Wielopole. Dostawa i wymiana przewodu OPGW 12J na przewód OPGW 48J w relacji SE Kopanina – SE Wielopole (linia 220 kV) wraz z zainstalowaniem ochrony przeciwdrganiowej, montażem muf i pospawaniem włókien światłowodowych. Komplet prac wraz z dostawą wszystkich potrzebnych materiałów.
  • Dostawa i wymiana przewodu OPGW 12J w relacji SE Kopanina – SE Katowice (linia 220 kV) na przewód OPGW 60J (na odcinku SE Katowice – słup 32 o długości około 8 km) i 48J na odcinku słup 32 – SE Kopanina wraz z zainstalowaniem ochrony przeciwdrganiowej, montażem muf i pospawaniem włókien światłowodowych. Przełączenie transmisji na drogę obejściową przez SE Halemba oraz uruchomienie transmisji do SE Byczyna. Komplet prac wraz z dostawą wszystkich potrzebnych materiałów.
  • Dostawa i montaż przewodu OPGW 48J w relacji SE Kopanina – Łaziska (linia 110 kV tor 3) wraz z zainstalowaniem ochrony przeciwdrganiowej, montażem muf i pospawaniem włókien światłowodowych. Komplet prac wraz z dostawą wszystkich potrzebnych materiałów. Dostawa i wykonanie połączeń kablami światłowodowymi do pomieszczeń telekomunikacji w SE Kopanina (budynek GIS 220 kV), SE Wielopole (budynek nastawni), SE Katowice (budynek technologiczny), El. Łaziska oraz zakończenie przełącznicami światłowodowymi. Komplet prac wraz z dostawą wszystkich potrzebnych materiałów.
  • Pomiar i naprawa uziemień wszystkich słupów przed wymianą przewodu lub zabudową nowego OPGW. Komplet prac z dostawą wszystkich potrzebnych materiałów.
  • Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej na wybranych stanowiskach słupów. Pomiarowemu sprawdzeniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej podlegają słupy zlokalizowane na obszarach zabudowanych, w pobliżu których występuje największe prawdopodobieństwo przebywania osób postronnych. Wykonawca wytypuje konkretne słupy a Zleceniobiorca zatwierdzi. Sprawdzenia należy dokonać wg „Instrukcji badania uziemień oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej słupów linii napowietrznych PSE Operator S.A.”. W przypadku negatywnego wyniku sprawdzenia, należy zastosować środki ograniczające napięcia dotykowe rażeniowe do wartości dopuszczalnych. W tym względzie należy kierować się postanowieniami normy PN-EN 50341-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV” wraz z załącznikiem polskim PN-EN-50341-3-22. Zamawiający wymaga zastosowania uziomów otokowych; inne środki mogą być zaakceptowane po przedstawieniu przez Wykonawcę stosownego uzasadnienia. Na rozbudowę uziemienia należy sporządzić projekt wykonawczy i uzgodnić z Zamawiającym.

Wpływ

Stacja elektroenergetyczna Kopanina zlokalizowana jest tuż obok Elektrowni Łaziska i umożliwia wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej blisko 900 MW mocy, która powstaje w elektrowni. SE Kopanina ma znaczenie zarówno lokalne, jak i krajowe. Obiekt jest ważnym elementem lokalnej sieci połączeń o napięciu 110 kV. Zapewnia bezpieczeństwo elektroenergetyczne aglomeracji śląskiej i licznych zakładów przemysłowym.

Bibliografia

http://www.eltelnetworks.com/

http://www.pse.pl/

SIWZ – część I, część II A, część II B

Ogłoszenie o zamówieniu

Wybór oferty najkorzystniejszej

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=1163Data ostatniej modyfikacji: 19 kwietnia 2018

Inwestycje