Park solarny Kębłowo

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

Kębłowo Sp. z. o. o.

Wykonawca:

eurowind_logoEurowind Energy A/S to spółka duńska, która rozpoczęła swoją działalność w 2006 roku. Zajmuje się rozwojem, budową oraz obsługą i serwisem parków wiatrowych i fotowoltaicznych. Eurowind Energy Sp. z o.o. to polska spółka należąca do grupy Eurowind Energy A/S., reprezentująca spółki celowe, w których prowadzone są poszczególne projekty parków wiatrowych i solarnych, m.in. Eurowind Polska VI Sp. z. o. o.

 

Przebieg inwestycji

04.01.2022 – wydanie decyzji o zatwierdzeniu zmienionego projektu budowlanego

02.09.2014 – wydanie decyzji środowiskowej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

Technologia

Inwestycja polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW na powierzchni 6,6 ha. Instalacja będzie złożona z 10410 paneli fotowoltaicznych o mocy 240 W każdy. Elektrownia będzie wyposażona w inwertery, okablowanie o długości do 5000 m, transformatory, przyłącze elektroenergetyczne, urządzenia pomiarowe i sterujące oraz ogrodzenie. Panele zostaną zamontowane na aluminiowych lub stalowych konstrukcjach wbijanych w grunt. Wysokość konstrukcji nie przekroczy 3 m.

Wpływ

Park solarny w Kębłowie docelowo miałby zostać połączony z funkcjonującymi już elektrowniami wiatrowymi w jedną instalację, co pozwoliłoby zbilansować wytwarzaną energię.

Bibliografia

https://www.bip.wrzesnia.powiat.pl/293,pozostale-ogloszenia?tresc=20690

https://miloslaw.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=2502&bar_id=1365Data ostatniej modyfikacji: 14 maja 2022

Inwestycje