Potencjalna lokalizacja Żarnowiec

„Żarnowiec” (gmina Krokowa i Gniewino) to jedna z dwóch branych pod uwagę lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Plany zakładają budowę 3 bloków o łącznej mocy elektrocznej do 3750 MW. Aktualnie spółka zamierza po raz kolejny rozpocząć badania środowiskowe i lokalizacyjne.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor

pge ej 1

PGE EJ 1 Sp. z o. o. została zarejestrowana 28 stycznia 2010 roku. Jest spółką celową odpowiedzialną za bezpośrednie przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, w tym m.in. uzyskanie stosownych decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych w oparciu o przeprowadzone badania lokalizacyjne i środowiskowe, przeprowadzenie postępowania zintegrowanego, budowę i późniejszą eksploatację elektrowni po wcześniejszym uzyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji, zezwoleń i pozwoleń warunkujących bezpieczną budowę i eksploatację pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Od września 2014 roku akcje w spółce posiadają ENEA, KGHM Polska Miedź oraz TAURON Polska Energia (po 10%).

Inżynier kontraktu

amecfosterwheeler

We wrześniu 2014 roku Spółka podpisała umowę z Inżynierem Kontraktu – firmą AMEC Nuclear UK Ltd.

Inżynier Kontraktu wspierać będzie organizację Inwestora (PGE EJ 1)  w przygotowaniu i realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej. Wybrany wykonawca wspierać będzie Spółkę w szczególności w realizacji zadań i wypełnianiu obowiązków w stosunku do dostawcy technologii reaktora/głównego wykonawcy EPC (Engineering Procurement Construction) oraz pozostałych wykonawców kluczowych prac.

Inżynier Kontraktu wspierać będzie PGE EJ 1 w przygotowaniu i przeprowadzeniu  tzw. postępowania zintegrowanego, łączącego kluczowe elementy projektu.Data ostatniej modyfikacji: 31 lipca 2016

Czytaj więcej o energetyce jądrowej w Polsce...

 
http://inwestycjeenergetyczne.itc.pw.edu.pl/energetyka-jadrowa/

 

Inwestycje