Rozbudowa Podziemnego Magazynu Gazu Brzeźnica

PMG Brzeźnica – magazyn gazu wysokometanowego o pojemności czynnej 65 mln m3. Zlokalizowany jest w województwie podkarpackim, powiat dębicki, gmina Dębica. Obecnie trwa rozbudowa tego magazynu do 100 mln m3 pojemności czynnej.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor

pgnig1-367x367PGNiG S.A. – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową obecną w indeksie największych polskich firm (WIG 20), zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

PGNiG SA posiada akcje/udziały w 29 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo – serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

Wykonawcy

PGNiG Technologielogo  jest liderem rynku usług projektowania, budowy, uruchamiania i eksploatacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego, podziemnych magazynów gazu, tłoczni gazu, rurociągów przesyłowych oraz produkcji elementów urządzeń wiertniczych w Polsce.

 

 

GAZOPROJEKTG_PMG B to firma z ponad 60-cio letnim doświadczeniem. Od 1995 roku funkcjonuje jako Spółka Akcyjna w ramach Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG SA).

 

ABB_logo.svgABB Sp. z o.o. jest globalnym liderem w technologiach energetyki i automatyki. Firma działa od 1883 r. Od 25 lat ABB jest obecne także w Polsce – nie tylko jako synonim niezawodnych urządzeń, ale jako pracodawca i właściciel fabryk. Połowa produkcji polskich fabryk ABB trafia do niemal wszystkich krajów świata. Stale rosnący udział eksportu jest świadectwem najwyższej jakości oferowanych produktów.

Przebieg inwestycji

G_T_Brzeznica

Finanse

Termin przetargu: 08.2014

Czego dotyczy przetarg

Wykonanie robót budowlano-montażowych, w szczególności: Demontaż istniejących obiektów i urządzeń na Ośrodku Centralnym PMG Brzeźnica oraz w strefach przyodwiertowych, budowę nowoprojektowanych obiektów budowlanych i budynków, sieci rurociągów, gazociągów technologicznych i przesyłowych etc.

Ponadto: Wykonanie gazociągu DN100 wraz z infrastrukturą, wykonanie instalacji AKPiA budowanych obiektów oraz nadrzędnego systemu sterowania i inne.

Technologia

Rodzaj magazynu:

Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego – PMGZ

 

Parametry PMG Brzeźnica przed rozbudową:

Data rozpoczęcia eksploatacji: 1970 rok

Pojemność czynna: 65 mln m3

Maksymalna moc odbioru: 0,93 mln m3/doba

 

Parametry PMG Brzeźnica po rozbudowie:

Data rozpoczęcia eksploatacji: Koniec 2016 roku

Pojemność czynna: 100 mln m3

Maksymalna moc odbioru:  60 000 m3/h

Budowa

Planowany czas  zakończenia: 11.2016

Rozpoczęcie prac: 25.09.2014

 

Aktualny stan realizacji: zakończono

 

Lista znanych wykonawców i podwykonawców

PGNiG Technologie

GAZOPROJEKT

ABB Sp. z o.o.

Wpływ

Wpływ inwestycji na gospodarkę i bezpieczeństwo energetyczne regionu
”Rozbudowa istniejących oraz budowa nowych podziemnych magazynów gazu są stałym elementem działań PGNIG na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.Cieszy nas ukończenie kolejnej inwestycji na Podkarpaciu, gdyż region ten jest szczególnie ważny dla rozwoju branży wydobywczejw Polsce”-powiedział Piotr Woźniak Prezes PGNIG S.A. podczas uroczystego uruchomienia rozbudowywanego PMG Brzeźnica.

Bibliografia

http://gazownictwo.wnp.pl/podziemny-magazyn-gazu-w-brzeznicy-bedzie-rozbudowany,234783_1_0_0.html

http://www.pgnig.pl/pgnig/segmenty-dzialalnosci/obrot-i-magazynowanie/magazynowanie

http://wiadomosci.onet.pl/rzeszow/podziemny-magazyn-gazu-w-brzeznicy-bedzie-rozbudowany/397j0

http://przetargi.pgnig.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=siwz&MP_method=siwzList&iDemand=20865

http://gazoprojekt.pl/pl/Aktualnosci/Rozbudowa-PMG-Brzeznica

http://www.pgnig.pl/aktualnosci/-/news-list/id/pgnig-zakonczylo-rozbudowe-podziemnego-magazynu-gazu-brzeznica/newsGroupId/10184Data ostatniej modyfikacji: 14 stycznia 2019

Inwestycje