Spółdzielnia energetyczna k. Zamościa

Spółdzielnia Nasza Energia zamierza zbudować kilkanaście niewielkich biogazowni, które zapewnią gminom Sitno, Skierbieszów, Komarów-Osada oraz Łabunie samowystarczalność energetyczną.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Bio Power Sp. z o.o

biopower

Bio Power Sp. z o.o. to lider na rynku OZE w dziedzinie innowacyjności stosowanych rozwiązań, współtwórca pierwszej w Polsce spółdzielni energetycznej. Posiadamy szerokie doświadczenie oraz najnowocześniejsze autorskie rozwiązania, które czynią nasze obiekty najbardziej dochodowymi instalacjami na polskim rynku. Nasza firma oferuje usługi wykonawcze i projektowe, a także szeroki zakres usług consultingowych.

 

 

 

spoldzielnia nasza energia sne

Spółdzielnia Nasza Energia to inicjatywa prywatno-samorządowa, która powstała w odpowiedzi na wysokie ceny energii elektrycznej oferowane przez przedsiębiorstwa systemowe. Członkami założycielami spółdzielni poza inicjatorem, zamojską firmą Bio Power Sp. z o.o. są także: firma Elektromontaż Sp. z o.o. oraz cztery sąsiadujące ze sobą gminy z terenów zamojszczyzny: Sitno, Skierbieszów, Komarów-Osada, Łabunie. Spółdzielnia Nasza Energia została zawiązana w dniu 27.03.2014 r. w Zamościu i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 09.06.2014 r. pod numerem 0000512755.

Finanse

Spółdzielnia Nasza Energia zakłada, że całość pierwszego etapu inwestycji wymaga nakładów finansowych w wysokości 150 mln, przy czym minimum 30 mln pochodzić będzie z zasobów własnych spółdzielni tj. z funduszu udziałowego, funduszu zasobowego i przychodów z działalności gospodarczej, a resztę kapitału pokryją dotacje i kredyty komercyjne.

Technologia

Koncepcja przedsięwzięcia, z uwagi na wyjątkowe warunki agrarne panujące na terenach Polski wschodniej, opiera się na budowie zintegrowanej sieci biogazowni rolniczych. Na terenie każdej z gmin zostanie wybudowany tzw. węzeł energetyczny składający się z trzech biogazowni, które wzajemnie będą rezerwowały swoją moc.
W sumie na terenie wymienionych gmin powstanie 15 biogazowni rolniczych, każda o mocy 0,5 – 1 MW. Unikalnym rozwiązaniem technicznym planowanej inwestycji jest grupowanie jednostek wytwórczych w tzw. węzły energetyczne, w skład których wchodzą trzy jednostki wytwórcze, przy czym poszczególne jednostki zlokalizowane będą w pewnym dystansie od siebie i połączone między sobą mostami kablowymi, zapewniającymi wzajemne rezerwowanie mocy. Należy podkreślić, że tylko jedna jednostka wytwórcza, wchodząca w skład węzła, będzie powiązana z siecią dystrybucyjną. Poszczególne węzły energetyczne będą także powiązane wzajemnie, tworząc w ten sposób unikalny układ połączeń. Mosty kablowe wyposażone będą, stosownie do aktualnych potrzeb, w odpowiednią liczbę rozdzielnic n/N przystosowanych do przyłączania odbiorców. Odbiorcy energii otrzymają oferty zasilania w tzw. formule „double supply”, to znaczy, że odbiorcy ci nie będą musieli wypowiadać umów z dotychczasowym dostawcą, mając w każdym czasie możliwość wyboru źródła zasilania.
Zadaniem jest zasilenie w energię elektryczną, a w miarę możliwości także energię cieplną budynków użyteczności publicznej jak i gospodarstw domowych.

Budowa

Pierwsze biogazownie powstaną w miejscowościach Dębowiec w gminie Skierbieszów oraz Horyszów Polski w gminie Sitno.

zamość

Rys 1. Mapa inwestycji

Wpływ

Spółdzielnia Nasza Energia zapewnia, że uruchomienie inwestycji przyczyni się do powstania setek miejsc pracy, umożliwi dostęp do wysokowydajnego nawozu naturalnego w postaci uzdatnionej masy pofermentacyjnej, a także będzie oznaczać redukcję zanieczyszczeń z lokalnych kotłowni oraz znaczącą poprawę bezpieczeństwa zasilania na terenach wschodniej Polski, która jest najbardziej zagrożona ryzykiem wystąpienia tzw. black-outu. Uruchomienie inwestycji to także awans społeczny i gospodarczy gmin oraz mieszkańców.
Członkowie spółdzielni energetycznej otrzymają też możliwość wykorzystania nadwyżki bilansowej.

Bibliografia

http://gramwzielone.pl/bioenergia/11409/spoldzielnia-nasza-energia-powstaje-pierwsza-w-polsce-spoldzielnia-energetyczna

http://gramwzielone.pl/bioenergia/11409/spoldzielnia-nasza-energia-powstaje-pierwsza-w-polsce-spoldzielnia-energetyczna

http://gramwzielone.pl/bioenergia/11409/spoldzielnia-nasza-energia-powstaje-pierwsza-w-polsce-spoldzielnia-energetyczna

http://energetyka.wnp.pl/pierwsze-spoldzielcze-biogazownie-w-woj-lubelskim,264822_1_0_0.html

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/komisje/2016/kgni/materialy/prezsen.pdfData ostatniej modyfikacji: 24 maja 2022

Inwestycje