Terminal LNG w Świnoujściu

W ramach inwestycji wybudowany został terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego wraz z instalacją regazyfikacyjną i magazynami gazu.

Inwestor i wykonawcy

Inwestorzy

Polskie LNG S.A. (1018 mln zł)

9DBF.tmp
Spółka powołana w 2007 roku przez PGNiG S.A. do budowy i eksploatacji terminala LNG w Świnoujściu. Od roku 2008 jej właścicielem jest GAZ-SYSTEM S.A., należący do Skarbu Państwa. W 2010 roku Polskie LNG zostało przekształcone w spółkę akcyjną.

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (601,8 mln zł)

INFRASTRUKTURA_I_SRODOWISKO

Stworzona przez Komisję Europejską umowa partnerska mająca na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez inwestycje infrastrukturalne.

 

European Energy Programme for Recovery (80 mln €)
CEBE.tmpInicjatywa mająca przyczynić się do ożywienia gospodarczego w Unii Europejskiej i podniesienia bezpieczeństwa energetycznego dzięki rozbudowie infrastruktury transgranicznej.

 

Wykonawcy

konsorcjum Saipem, Snamprogetti Canada Inc. (spółka podlegająca pod Saipem International), Techint Compagnia Tecnica Internazionale, PBG i PBG Export:

logo-saipem

Saipem jest światowym liderem na rynku ropy i gazu w świadczeniu usług wiertniczych, projektowania, wykonawstwa oraz instalacji rurociągów i innych złożonych projektów. Włoska spółka, funkcjonująca od 1957 roku, ma bogate doświadczenie zarówno z budowlami i instalacjami lądowymi, jak i morskimi, do tego ma kompetencje w zakresie działań w niesprzyjających warunkach środowiskowych. Saipem działa w 60 krajach świata, zatrudniając 42000 pracowników o prawie 130 różnych narodowościach.

 

techint_logo

Techint zapewnia usługi w zakresie projektowania, technologii, realizacji i zarządzania megaprojektami na całym świecie. Spółka świadczy swoje usługi energetyce, górnictwu, rafinerii, budownictwu i infrastrukturze. Założona we Włoszech w 1945 roku zatrudnia prawie 25000 pracowników na całym świecie i ukończyła ponad 3500 projektów spełniających standardy ISO/BS/OHSAS w Europie, Afryce, Ameryce i na Bliskim Wschodzie.

 

 

pbgŚwiadczymy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonujemy jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).

 

Przebieg inwestycji

G_T_LNG

Finanse

Terminy przetargu

15.07.2010 – podpisanie umowy na budowę terminalu pomiędzy Polskim LNG S.A. a konsorcjum wykonawczym.

06.08.2009 – ogłoszenie przetargu;

 

22.12.2017 –  decyzja o poszerzeniu usług realizowanych przez terminal o przeładunek skroplonego gazu ziemnego do kriogenicznych kontenerów ISO i cystern kolejowych

09.11.2017 – podpisanie przez przedstawicieli spółki Polskie LNG dokumentów z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (ZMPSiŚ) odnośnie rozbudowy terminalu o kolejne nabrzeże (przeładunkowe).

20.04.2017 – Gaz-System podjął decyzję o rozbudowie terminala LNG. W ramach rozbudowy mają zostać wybudowane: trzeci zbiornik LNG, drugie stanowisko statkowe, bocznica kolejowa w celu przeładunku LNG na transport kolejowy oraz instalacja nowych jednostek SCV w istniejącym układzie regazyfikatorów.

 

 

Czego dotyczy przetarg

Przedmiotem przetargu jest przygotowanie projektów wykonawczych, budowa oraz przekazanie do użytku terminalu LNG, w którego skład wchodzą:

  • instalacje do rozładunku tankowców LNG o pojemnośći od 75 tys. m³ do 216 tys. m³;
  • dwa zbiorniki LNG typu „full containment” o objętości 160 tys. m³ każdy;
  • instalacja regazyfikacji gazu;
  • falochron;
  • gazociąg przyłączeniowy Szczecin-Świnoujście (6km) oraz przesyłowego (74km).

 

Dofinansowania

Część inwestycji sfinansowana jest przez dotacje unijne. 13.10.2011 r. Polskie LNG S.A. podpisało umowę z Instytutem Nafty i Gazu, na mocy której inwestycja otrzymała wsparcie finansowe 456 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kolejne 80 mln euro pochodzi z tzw. Recovery Plan, czyli programu ożywienia gospodarki w obrębie UE. Ponad 30% wartości inwestycji jest sfinansowane z kredytów przyznanych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (300 mln zł) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (600 mln zł). Dodatkowo 0,65% wartości inwestycji (około 18 mln zł) pochodzi z kredytów komercyjnych.

Rozbudowa

W dniu 20.04.2017 podjęto decyzję o rozbudowie terminalu LNG w Świnoujściu. Jej celem jest zwiększenie mocy regazyfikacyjnych z 5 mld m3 do 7,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie. Stanie się to możliwe dzięki zabudowie kolejnych regazyfikatorów SCV. Za sprawą budowy drugiego nabrzeża, terminal będzie mógł również świadczyć usługi z zakresu załadunku i rozładunku zbiornikowców małej i średniej skali, przeładunku LNG typu transshipment (ze statku przy nabrzeżu rozładunkowym na statek przy nabrzeżu przeładunkowym), załadunku jednostek bunkrujących LNG oraz bunkrowania LNG. Ponadto zarząd Gaz-System wydał rekomendację dotyczącą rozpoczęcia prac projektowych i przygotowawczych, których realizacja umożliwi przeładunek skroplonego gazu ziemnego do kriogenicznych kontenerów ISO i cystern kolejowych. Dzięki temu możliwy będzie załadunek i transport intermodalny znacznych ilości LNG.

 

Technologia

Na Terminal LNG w Świnoujściu składają się następujące obiekty:

  • instalacja do rozładunku tankowców LNG o pojemności od 75 tys. m³ do 216 tys. m³;
  • dwa zbiorniki LNG typu „full containment” o objętości 160 tys.m³ każdy;
  • instalacja regazyfikacji gazu oparta o regazyfikatory SCV;

Parametry

Pojemność czynna: 320 tys. m³ (dwa zbiorniki po 160 tys. m³);
Maksymalna moc odbioru: 5 mld m³ gazu rocznie

Budowa

Stan prac budowlanych

Koniec prac budowlanych: 12.10.2015 r.

Planowany czas zakończenia: 30.06.2014 r.

Problemy wynikające w trakcie realizacji

Oprócz opóźnień w budowie na skutek wątków prawnych pomiędzy inwestorem a wykonawcą sporym problemem okazało się oddanie terminala do użytku. Mimo że projekt był w 99,7% ukończony już w drugiej połowie 2015 roku, obiekt nie spełniał wymogów BHP. Ostatecznie zezwolenie na użytkowanie zostało uzyskane dopiero pod koniec kwietnia 2016 roku.

Wyzwania na budowie

Gazoport jest obiektem o złożonej budowie, w skład którego wchodzą nie tylko magazyny i instalacje regazyfikacyjne, lecz także np. falochron o długości ponad 3 km. Aby przyjmować dużej wielkości tankowce, potrzeba z kolei odpowiedniego zbiornika wodnego. Ze względu na płycizny wokół Świnoujścia, pogłębiono więc do 14,5 m pas o szerokości 200 m i długości 35 km.

W roku 2017 Gaz-System ma podjąć decyzję o potencjalnej rozbudowie gazoportu.

Lista znanych wykonawców i podwykonawców
WS Atkins–Polska Sp. z o.o. (Polska) –Atkins Ltd. (Wielka Brytania) odpowiedzialna za nadzór inwestorski

Wpływ

Terminal LNG w Świnoujściu jest inwestycją strategiczną, zwiększającą polskie bezpieczeństwo energetyczne. Gazoport, wraz z modernizowanymi podziemnymi magazynami gazu, nie tylko zapewnia Polsce niezależność gazową od Rosji, lecz stwarza perspektywy handlowe w obrocie gazem. Ponadto zlokalizowanie terminala w Świnoujściu poprawia sytuację gospodarczą miasta oraz rozwiązuje problem rosnącego zapotrzebowania na gaz w województwie zachodniopomorskim.

Konflikty społeczne
Wokół budowy gazoportu w Świnoujściu powstało wiele kontrowersji, dotyczących np. opóźnień w budowie obiektu. Wynikały one przede wszystkim z niewłaściwego zarządzania budową obiektu. Doszło m.in. do strajku pracowników Hydrobudowy, którzy odmówili pracy ze względu na zaległe płatności. Wpływ na opóźnienie miało także konsorcjum wykonawcze, które nie sprostało terminom i zażądało dodatkowych środków na dokończenie budowy. Dużo emocji wzbudził także rozstrzygnięty na korzyść wykonawcy proces sądowy dotyczący rzekomo niezapłaconego ponad miliarda złotych podatku VAT.

Bibliografia

http://gazownictwo.wnp.pl/polskie-lng-oglosilo-przetarg-na-terminal-lng-w-swinoujsciu,86292_1_0_0.html

http://gazownictwo.wnp.pl/budowa-gazoportu-w-swinoujsciu-ruszy-w-marcu,130948_1_0_0.html

http://gazownictwo.wnp.pl/czyj-gazoport-lepszy-polski-czy-litewski,246613_1_0_0.html

http://gazownictwo.wnp.pl/gazoport-ma-pozwolenie-na-uzytkowanie,272376_1_0_0.html

http://gazownictwo.wnp.pl/premier-budowa-gazoportu-w-swinoujsciu-zakonczona,259325_1_0_0.html

http://gazownictwo.wnp.pl/skroplony-gaz-ziemny/zakonczono-pierwsza-komercyjna-dostawe-lng,276013_1_0_0.html

http://www.gaz-system.pl/terminal-lng/

http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/Wydarzenia/strajk-na-budowie-gazpoportu–hydrobudowa-nie-placi,29312,1

http://gazownictwo.wnp.pl/gazoport-pelna-para,281277_1_0_0.html

http://www.pbg-sa.pl/spolka/o-spolce.html

http://www.saipem.com/sites/SAIPEM_en_IT/area/COMPANY-saipem-company.page

http://www.techint.com/en/teic.aspx

http://gazownictwo.wnp.pl/terminal-w-swinoujsciu-bedzie-rozbudowany-jest-decyzja-gaz-systemu,296479_1_0_0.html

http://www.energetyka24.com/694863,podpisano-dokumenty-ws-rozbudowy-terminalu-lng-w-swinoujsciu

http://www.energetyka24.com/718316,decyzja-gaz-systemu-pozwoli-na-transport-kolejowy-gazu-lng

http://www.gs24.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/rozbudowa-terminalu-lng-w-swinoujsciu,12504638/Data ostatniej modyfikacji: 8 lutego 2019

Inwestycje