ZW Nowa

Budowa turbogeneratora upustowo-kondensacyjnego.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor

TAMEH POLSKA Sp. z o.o jest częścią TAMEH Holding Sp. z o.o., joint venture spółek z Grupy ArcelorMittal i Grupy TAURON, którego głównym celem biznesowym jest długoterminowa i międzynarodowa współpraca firm w obszarze energetyki przemysłowej, rozwój aktywów energetycznych oraz zapewnienie dostaw mediów (m. in. energii elektrycznej, ciepła, dmuchu wielkopiecowego i sprężonego powietrza) dla zakładów ArcelorMittal oraz innych odbiorców.

 

Wykonawca

Spółka Control Process S.A.ControlProcess jest jednym z wiodących przedsiębiorstw zajmujących się realizacją w systemie „pod klucz” inwestycji w sektorze budownictwa specjalistycznego w Polsce. Posiadając udziały w kilkunastu specjalistycznych spółkach zależnych, stoi na czele Grupy Kapitałowej Control Process, jednego z największych podmiotów tego typu w kraju, które świadczą kompleksowe usługi inżynieryjno-budowlane dla najważniejszych obszarów polskiej gospodarki:

  • wydobycie, przetwarzanie, transport i magazynowanie ropy naftowej i gazu ziemnego,
  • produkcja, dystrybucja oraz rozdział energii elektrycznej i cieplnej,
  • obiekty służące ochronie środowiska,
  • instalacje przemysłowe oraz obiekty infrastrukturalne.

 

Przebieg inwestycji

G_T_Nowa

Finanse

Terminy przetargu

9.07.2013 – podpisanie umowy z Control Process
19.04.2013 – wybór oferty Control Process
18.11.2012 – termin składania ofert
8.02.2012 – termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu
27.01.2012 – rozpisanie przetargu

Czego dotyczy przetarg

Zamówienie obejmuje projekt, dostawę, montaż, rozruch i przekazanie do eksploatacji turbozespołu upustowo-kondensacyjnego wraz z urządzeniami pomocniczymi i układem wyprowadzenia mocy. Celem inwestycji jest zapewnienie dostaw energii elektrycznej i ciepła technologicznego do ArcelorMittal Poland oraz ciepła grzewczego do PEC w Dąbrowie Górniczej.

Firmy biorące udział i ich oferty
Control Process;
Energoinstal
konsorcjum Sener
Kwoty i parametry oferowane przez poszczególne firmy

Control Process – 142 mln zł brutto;
Energoinstal – 121,62 mln zł brutto;
Sener – 252,48 mln zł brutto.

Technologia

Specyfikacja techniczna


Typ instalacji

turbogenerator upustowo-kondensacyjny


Moc znamionowa

55 Mwe


Kocioł

istniejące w układzie kotły parowe

Silniki, generatory

istniejący turbogenerator o mocy 25 MW oraz przedmiot inwestycji – turbogenerator o mocy 50 MW

Układ wody chłodzącej

istniejący, wykorzystujący chłodnie kominowe

Inne stosowane technologie

elementy pomocnicze: układ regeneracji, pompy kondensatu, pompy wody chłodzącej, układ olejowy


Paliwo

gaz wielkopiecowy, dostarczany z huty należącej do ArcelorMittal Poland

Wyprowadzenie mocy

Do istniejącej rozdzielni elektrycznej

Budowa

Stan prac budowlanych

 

Zakończenie prac: 14.01.2016
Planowany czas zakończenia: 2015 r.
Rozpoczęcie prac: 
9.07.2013 – podpisanie umowy między inwestorem a wykonawcą

 

Problemy wynikające w trakcie realizacji
Opóźnienie, oddanie turbogeneratora do użytku 14.01.2016

Wyzwania na budowie
Budowa odbywała się wewnątrz funkcjonującej elektrociepłowni, która dostarcza energię elektryczną i ciepło do huty. Podczas realizacji inwestycji elektrociepłownia nie była całkowicie wyłączana, zmniejszano jedynie poziomy rezerwy.

Lista znanych wykonawców i podwykonawców
Control Process – wykonawca
Doosan Skoda Power – podwykonawca – dostawa turbozespołu

Wpływ

  • przy realizacji inwestycji pracowało ok. tysiąc osób skupionych w ponad 50 firmach
  • zmniejszenie emisji CO2, SO2, NOx oraz pyłów

Bibliografia

http://www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl/st,33,335,tr,145,0,0,0,0,0,budowane-i-planowane-elektrownie.html#dabrowa1

http://energetyka.wnp.pl/tauron-przetarg-na-nowy-turbozespol-w-ec-nowa,161238_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/control-process-wygral-z-energoinstalem-ws-ec-nowa,197847_1_0_0.html

http://cire.pl/item,78717,1,0,0,0,0,0,tauron-cieplo-rozpoczyna-inwestycje-w-dabrowie-gorniczej.html

http://energetyka.wnp.pl/doosan-dostarczy-turbozespol-do-inwestycji-w-ec-nowa,203944_1_0_0.html

 

http://energetyka.wnp.pl/tauron-rozpoczeto-montaz-turbiny-w-ec-nowa,234825_1_0_0.html

TAMEH POLSKA: Nowy turbogenerator w Dąbrowie Górniczej oddany do użytkuData ostatniej modyfikacji: 3 grudnia 2018

Inwestycje