Rodzaj inwestycji: Linie 220 kV
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 09.07.2013 - 01.10.2018
Rodzaj inwestycji: Linie 220 kV
Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Ramy czasowe: 01.02.2011 - -
Inwestycje