Rodzaj inwestycji: Wytwarzanie
Inwestor: Inwestor: PGE Energia Ciepła S.A.
Moc zainstalowana: 186 MW
Ramy czasowe: 5.08.2021 - 02.2023
Budowa 6 kotłów gazowych o mocy 31 MW każdy w elektrociepłowni Rzeszów. Mają zastąpić pracujące do tej pory cztery kotły węglowe WR-25 (rusztowe) oraz dwa WP-120 (pyłowe).
Rodzaj inwestycji: Wytwarzanie, Energetyka gazowa
Inwestor: Energa S.A.
Moc zainstalowana: 750 MW
Ramy czasowe: 16.12.2021 - 2026
Planowana budowa bloku gazowo-parowego o mocy 450-750 MW mającego powstać do 2026 roku.
Rodzaj inwestycji: Wytwarzanie, Energetyka gazowa
Inwestor: ENERGA Kogeneracja
Moc zainstalowana: 20 MW
Moc cieplna: 70 MWt
Ramy czasowe: Q4.2020 - 2025
Realizacja projektu modernizacji Elektrociepłowni Kalisz. Projekt zakłada budowę 3 kotłów gazowych, wodnych (2 o mocy 20 MWt i 1 o mocy 10 MWt) oraz instalację bloku silników gazowych o mocy 20 MWt i 20 MWe.
Rodzaj inwestycji: Wytwarzanie, Energetyka gazowa
Inwestor: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
Moc zainstalowana: 800 MW
Ramy czasowe: 2021 - 2027
Rodzaj inwestycji: Wytwarzanie, Energetyka gazowa
Inwestor: ENERGA Kogeneracja
Moc zainstalowana: 30 MW
Moc cieplna: 114 MWt
Ramy czasowe: 07.2020 - 12.2021
Budowa kotłowni rezerwowo-szczytowej zasilanej gazem ziemnym oraz montaż układu kogeneracyjnego w EC Elbląg
Rodzaj inwestycji: Wytwarzanie, Energetyka gazowa
Inwestor: PGE Energia Ciepła S.A.
Moc zainstalowana: 179 MW
Moc cieplna: 315 MWt
Ramy czasowe: 23.06.2021 - Q2.2024
Budowa bloku gazowo-parowego wraz z kotłownią szczytowo-rezerwową i akumulatorem ciepła w Siechnicach w woj. Dolnośląskim  
Rodzaj inwestycji: Wytwarzanie
Inwestor: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Moc zainstalowana: 20 MW
Moc cieplna: 20.24 MWt
Ramy czasowe: 29.02.2012 - 03.2016
Budowa turbozespołu upustowo-kondensacyjnego o mocy 20 MWe, kotła wodnego rezerwowo-szczytowego o mocy cieplnej 18 MW oraz awaryjnego kotła parowego o mocy cieplnej 24 MW. Oba kotły mogą być opalane sieciowym gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim.
Rodzaj inwestycji: Wytwarzanie
Inwestor: PGNiG TERMIKA S.A.
Moc zainstalowana: 497 MW
Moc cieplna: 326 MWt
Ramy czasowe: 08.2014 - 30.11.2021
Budowa bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej 497 MWe i mocy cieplnej 326 MWt wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi.
Rodzaj inwestycji: Wytwarzanie
Inwestor: PGNiG TERMIKA S.A. PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji
Moc cieplna: 390 MWt
Ramy czasowe: 10.2013 - 2022

Kotłownia szczytowo-rezerwowa składająca się z trzech kotłów wodnych opalanych gazem ziemnym o łącznej mocy 390 MW (3 kotły po 130 MWt).

Rodzaj inwestycji: Wytwarzanie
Inwestor: TAURON Ciepło, obecnie TAMEH POLSKA sp. z .o.o.
Moc zainstalowana: 55 MW
Ramy czasowe: 27.01.2012 - 14.01.2016
Budowa turbogeneratora upustowo-kondensacyjnego.
Rodzaj inwestycji: Wytwarzanie
Inwestor: Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin
Moc zainstalowana: 120 MW
Moc cieplna: 90 MWt
Ramy czasowe: 2017 - III/IV Q 2019
Inwestycja obejmuje budowę bloku gazowo-parowego w Elektrowni Konin o mocy około 120 MWe i około 90 MWt oraz dodatkowo kotła szczytowego opalanego gazem o mocy około 40 MWt.
Rodzaj inwestycji: Wytwarzanie
Inwestor: TAURON WYtwarzanie i Polski Fundusz Rozwoju PFR S.A.
Moc zainstalowana: 413 MW
Moc cieplna: 266 MWt
Ramy czasowe: 21.11.2014 - 2019

Budowa bloku kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 413 MWe i mocy cieplnej 266 MWt, w oparciu o jedną turbinę parową, turbinę gazową oraz kocioł odzyskownicowy wrz z infrastrukturą i wszystkimi urządzeniami pomocniczymi.

Rodzaj inwestycji: Wytwarzanie
Inwestor: JSW KOKS SA i ARP SA
Moc zainstalowana: 104 MW
Moc cieplna: 104 MWt
Ramy czasowe: 07.04.2015 - 2021
Budowa w formule „pod klucz” bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w Koksowni Radlin o mocy 104 MWt i 30 MWe.
Rodzaj inwestycji: Wytwarzanie
Inwestor: Grupa Kapitałowa Jastrzębska Spółka Węglowa
Moc zainstalowana: 71 MW
Ramy czasowe: 16.05.2011 - 29.07.2015
Budowa nowego bloku energetycznego zasilanego oczyszczonym gazem koksowniczym o mocy około 71 MW.
Rodzaj inwestycji: Wytwarzanie
Inwestor: Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Moc zainstalowana: 400 MW
Ramy czasowe: 22.12.2012 - 2027
Budowa nowego bloku gazowo-parowego w PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, który będzie służył do zasilania lokalnego rynku w ciepło. Sprawność bloku gazowo-parowego netto w pracy kondensacyjnej nie będzie niższa niż 50 %.
Rodzaj inwestycji: Wytwarzanie
Inwestor: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Moc zainstalowana: 138 MW
Moc cieplna: 90 MWt
Ramy czasowe: Q4 2013 - 2.02.2017
Budowa bloku gazowo – parowego o mocy elektrycznej 138 MWe i cieplnej 90 MWt
Rodzaj inwestycji: Wytwarzanie
Inwestor: PKN ORLEN S.A.
Moc zainstalowana: 596 MW
Moc cieplna: 520 MWt
Ramy czasowe: 01.12.2014 - 10.07.2018
Blok gazowo-parowy o mocy. ok. 596 MWe brutto elektrycznej dla pracy w trybie kondensacyjnym, która będzie osiągana przez serce elektrowni czyli turbinę gazową firmy Siemens klasy H o sprawności przekraczającej nawet 61% i masie 485 ton.
Rodzaj inwestycji: Wytwarzanie
Inwestor: PKN Orlen S.A.
Moc zainstalowana: 463 MW
Ramy czasowe: 11.2010 - 19.06.2017
Budowa elektrociepłowni gazowo-parowej. Nowy blok o mocy 463 MWe wytwarza ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną.    
Rodzaj inwestycji: Wytwarzanie, Energetyka gazowa
Inwestor: spółka celowa ELEKTROWNIE OSTROŁĘKA S.A. (właściciele: ENERGA i *ENEA)
Moc zainstalowana: 745 MW
Ramy czasowe: 17.09.2011 - 2025
Budowa bloku dla Elektrowni Ostrołęka o mocy około 750 MW. W 2020 r. zadecydowano o rezygnacji z budowy 1000 MW bloku węglowego i zmianie technologii wytwarzania energii na wykorzystującą spalanie gazu ziemnego. Budowa bloku węglowego (w Polsce ostatniego tej wielkości) oraz jego rozbiórka - ze względu na znaczne nakłady inwestycyjne - stały się powodem burzy medialnej i polem rozgrywek politycznych. Ukończenie inwestycji planuje się na 2025 rok.
Rodzaj inwestycji: Wytwarzanie
Inwestor: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Moc zainstalowana: 29 MW
Ramy czasowe: 22.03.2012 - 24.09.2014
Budowa innowacyjnego i przyjaznego środowisku bloku kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 29 MWe i 26 MWt cieplnej, w oparciu o silniki tłokowe na gaz ziemny (jest to pierwszy tego typu obiekt energetyczny w  grupie kapitałowej PGE i największa inwestycja tego rodzaju w Polsce).
Rodzaj inwestycji: Wytwarzanie
Inwestor: TAURON Wytwarzanie S.A. PGNiG TERMIKA S.A.
Moc zainstalowana: 396.3 MW
Ramy czasowe: 31.08.2010 - 2020
Budowa bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej ok. 450 MW wraz z członem ciepłowniczym o mocy cieplnej 240 MW.
Inwestycje