Symbol Nazwa Moc zainstalowana Data rozpoczęcia Data zakończenia
linie-elektroenergetyczne Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna 03.2017 2023
linie-elektroenergetyczne Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice 06.2017 Q2 2021
linie-elektroenergetyczne planowana rozbudowa portalu 01.10.2016 nie określono
linie-elektroenergetyczne Linia 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina 21.05.2015 21.12.2018
linie-elektroenergetyczne Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk i stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo 26.06.2013 31.12.2019
stacje-elektroenergetyczne Modernizacja stacji 220/110 kV Kopanina 08.08.2012 2015
stacje-elektroenergetyczne Budowa stacji 400 kV Łomża 14.11.2011 24.04.2015
linie-elektroenergetyczne Budowa linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów (budowa i rozbudowa stacji) 01.09.2009 31.05.2017
stacje-elektroenergetyczne Budowa stacji 400/110 kV Ełk Bis 21.09.2013 07.10.2015
linie-elektroenergetyczne Budowa 2-torowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki 01.01.2013
stacje-elektroenergetyczne Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Mokre 26.06.2013 01.06.2017
linie-elektroenergetyczne Modernizacja linii 400 kV Grudziądz Węgrowo – Płock 12.02.2014 -
linie-elektroenergetyczne Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna-Polkowice wraz z rozbudową stacji Polkowice i Czarna w zakresie rozdzielni 400 kV 25.04.2013 31.12.2017
linie-elektroenergetyczne Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo 30.10.2013 -
linie-elektroenergetyczne Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo 28.12.2012 -
linie-elektroenergetyczne Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław 09.07.2013 01.10.2018
linie-elektroenergetyczne Budowa linii 220 kV Radkowice – Kielce Piaski wraz z rozbudową stacji Kielce Piaski i stacji Radkowice 01.02.2011 -
stacje-elektroenergetyczne Budowa Stacji 400/220/110 kV Ołtarzew 11.03.2011 24.04.2014
stacje-elektroenergetyczne Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Glinki 01.09.2013 -
linie-elektroenergetyczne Budowa linii 220 kV od stacji Pomorzany do nacięcia linii Krajnik – Glinki wraz z rozbudową stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV 21.01.2014 2017
stacje-elektroenergetyczne Rozbudowa rozdzielni 220 kV Groszowice 09.12.2013 12.2017
stacje-elektroenergetyczne Rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wyprowadzeniem linii 400 kV 30.01.2013 20.04.2018
stacje-elektroenergetyczne Rozbudowa i modernizacja stacji elektroenergetycznej Skawina wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kV 30.01.2013 2018
stacje-elektroenergetyczne Rozbudowa stacji 400/110 kV Słupsk 06.08.2012 06.11.2015
stacje-elektroenergetyczne Rozbudowa Stacji 400/110 kV Narew 01.07.2013 31.03.2013
stacje-elektroenergetyczne Przebudowa rozdzielni 400 kV i budowa pola 110 kV w stacji 400/220/110 kV Kozienice 09.05.2014 30.06.2016
stacje-elektroenergetyczne Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Pabianice 05.11.2013 01.08.2018
stacje-elektroenergetyczne Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Płock 03.01.2013 29.02.2016
stacje-elektroenergetyczne Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik 26.08.2014 07.2020