Biogazownia w Starym Korninie

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Stary Kornin, położonej w gminie Dubicze Cerkiewne. Biogazownia będzie miała moc elektryczną 999 kW i moc cieplną 1082 kW.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor oraz wykonawca: PGB Energetyka 13 sp. z o.o.

polska grupa biogazowa

Działalność Polskiej Grupy Biogazowej (PGB) została zapoczątkowana w 2007 r. Dzięki szerokiej wiedzy w obszarze inwestycji proekologicznych, znajomości zagadnień prawnych, realiów polskiego rynku OZE oraz zaangażowaniu zespołu, realizacja projektów zmierzających do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł odbywa się na najwyższym poziomie.

W skład Grupy wchodzi obecnie 25 spółek prowadzących działalność w zakresie m.in.:

  • wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii,
  • bilansowania handlowo – technicznego,
  • inwestycji w budowę źródeł odnawialnych,
  • serwisu i eksploatacji źródeł wytwórczych,
  • badań i rozwoju.

 

Przebieg inwestycji

Budowa biogazowni Stary Kornin została ukończona w 2015 r.

Finanse

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. „Budowa elektrociepłowni na biogaz w miejscowości Stary Kornin, gminie Dubicze Cerkiewne o mocy 0,999 MW”.

Technologia

W biogazowni, w wyniku fermentacji beztlenowej substratów organicznych pochodzenia rolniczego, produkowany będzie biogaz. Wytwarzany biogaz wykorzystywany będzie do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Nowe technologie oraz pojawiające się rozwiązania zapewniają wysoką wydajność instalacji biogazowej, dając znakomite warunki do stworzenia lokalnego systemu energetycznego. Rozproszone źródła energii gwarantują bezpieczeństwo energetyczne dla regionu. Na terenie gminy prowadzona jest uprawa roślin, zbóż oraz hodowla trzody chlewnej. Stanowi to potencjał w pozyskaniu substratów do produkcji biogazu oraz zagospodarowaniu masy pofermentacyjnej.

Parametry technologiczne biogazowni rolniczej:

jednostka kogeneracyjna oparta o 2 silniki spalinowe MAN, o mocy elektrycznej 999 kW i mocy cieplnej 1082 kW, moc zainstalowana energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 0,999 MWe, planowana, roczna produkcja energii elektrycznej 8 300 MWh/rok, planowana, roczna produkcja energii cieplnej 31 600 GJ/rok.

Przy elektrowni zainstalowana zostanie suszarnia taśmowa, w której surowiec suszony będzie czystym, wolnym od spalin, ogrzanym strumieniem powietrza z ciepła wytworzonego w biogazowni.

Wpływ

W dniu 21 listopada 2017r. w świetlicy wiejskiej we wsi Stary Kornin odbyło się spotkanie z mieszkańcami na temat możliwości budowy ciepłociągu  we wsi Stary Kornin do wykorzystania ciepła z biogazowni celem ogrzewania domów mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej w tej wsi.

Bibliografia

Stary Kornin

http://stara.dubicze-cerkiewne.pl/aktualnosci/art040709/23.htmlData ostatniej modyfikacji: 20 lutego 2018

Inwestycje