Inwestycje

Cele i założenia

Portal Inwestycje Energetyczne to rezultat pracy młodych studentów energetyki wydziału MEiL oraz kierunków pokrewnych innych wydziałów, działających wspólnie w ramach Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej.

Celem projektu jest stworzenie profesjonalnego, powszechnie dostępnego źródła informacji nt. inwestycji realizowanych w polskim systemie elektroenergetycznym. Zespół projektowy pracuje w pięciu odrębnych działach koncentrujących się na różnych sektorach branży energetycznej. Aby zapewnić wiarygodność prezentowanych informacji, Członkowie projektu konsultują zgromadzone dane z inwestorami, generalnymi wykonawcami oraz projektantami poszczególnych inwestycji. Zabiegi te mają na celu stworzenie dobrej renomy portalu, z którego w przyszłości będą mogli korzystać nie tylko studenci, ale również przedstawiciele branży oraz koncerny energetyczne.

W szerszej perspektywie czasowej oczekiwanym rezultatem działania portalu jest pozyskanie kolejnych partnerów skłonnych do wymiany informacji i wspólnego tworzenia bazy inwestycji prowadzonych w KSE.

Współpraca

Transition Technologies

Jednym z podstawowych założeń projektu Inwestycje Energetyczne było stworzenie powszechnie dostępnego źródła informacji nt. inwestycji prowadzonych w KSE. W celu dotarcia do jak największej liczby odbiorców zdecydowano, że formą przekazu zostanie portal internetowy. Ze względu na profil działalności KNE PW realizacja projektu byłaby niemożliwa bez pomocy z zewnątrz. Profesjonalny design, innowacyjność w mechanice oraz przejrzystość portal IE zawdzięcza firmie Transition Technologies. Fachowa pomoc techniczna oraz solidna praca Zespołu TT sprawiła, że projekt koncepcyjny portalu, stworzony przez członków KNE, można oglądać w aktualnej, ukończonej formie. Za liczne zasługi, wsparcie i owocną współpracę firma Transition Technologies została partnerem głównym portalu.

PKN Orlen

Współpraca projektu IE z przedstawicielami branży energetycznej jest konieczna w celu zapewnienia jakości oraz wiarygodności.  Celem na przyszłość jest zgromadzenie w gronie partnerów jak największej ilości firm chcących podzielić się informacjami nt. prowadzonych inwestycji. Pionierem w tych działaniach jest GK PKN Orlen, która jako jedna z pierwszych zdecydowała, że warto wesprzeć budowę portalu. Oprócz potwierdzenia rzetelności opracowań dotyczących spółki, przedstawiciele Orlenu umożliwili Członkom projektu zdobycie nowych kontaktów, które zostały wykorzystane do rozpoczęcia negocjacji z kolejnymi potencjalnymi partnerami. Za poszerzanie horyzontów oraz profesjonalną współpracę firma PKN Orlen została partnerem głównym portalu.

Partnerzy

Główni

Honorowi

Medialni

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01