Blok biomasowy w Elektrociepłowni w Elblagu

Budowa bloku w Elblągu o mocy 25 MWe i 30 MWt jest częścią realizowanej w Grupie Energa strategii rozwoju na lata 2009-2015, która zakłada potrojenie własnych mocy wytwórczych Grupy Energa.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

Logo_energaENERGA Kogeneracja – Podstawową działalnością ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. jest produkcja ciepła w wodzie gorącej, pary technologicznej oraz energii elektrycznej. Posiada źródło kogeneracyjne w Elblągu i Winnicy oraz dwie ciepłownie: w Żychlinie i Wyszogrodzie.

 

Wykonawca:

Mostostal_Warszawa

Mostostal Warszawa to firma działająca w branży budowlanej, której zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów „pod klucz”.

 

Inżynier kontraktu:

energotechnika energorozruch

ENERGOTECHNIKA-ENERGOROZRUCH S.A. to spółka z Gliwic, która świadczy usługi w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, modernizowanych i eksploatacyjnych na obiektach energetyki zawodowej i przemysłowej oraz gospodarki komunalnej. Posiada sprawdzone programy i procedury rozruchu modernizowanych i nowo budowanych bloków energetycznych, w tym z kotłami fluidalnymi.

 

Przebieg inwestycji

Roboczy-page-001

Finanse

Przetarg wygrała spółka Mostostal Warszawa. Wartość kontraktu: 245,94 mln zł

Dofinansowanie

Projekt budowy bloku biomasowego w Elblagu został w części sfinansowany przez Unię Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach działania – 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Zgodnie z podpisaną pomiędzy Energa Kogeneracja, a Ministerstwem Gospodarki umową o dofinansowanie, koszt realizacji projektu to ponad 200 mln zł, a maksymalne dofinansowanie na jego realizację wynosi 40 mln zł.

Technologia

Typ instalacji:

  • elektrociepłownia

Nominalna moc bloku, przy pracy w kondensacji:

  • 25 MWe

Wymiennik ciepłowniczy o mocy:

  • 30MWt

Sprawność produkcji energii elektrycznej brutto:

  • ponad 34 %

Wydajność kotła parowego z rusztem: 

  • 90 ton pary na godzinę

Roczna produkcja energii elektrycznej:

  • około 165 000 MWh oraz 796 000 GJ ciepła

Realizacja budowy bloku na biomasę pozwoliła zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery o około 155 tys. ton rocznie w porównaniu do instalacji o podobnej mocy opalanej węglem kamiennym.

Paliwo:

  • Biomasa agro, gównie pellet ze słomy. Roczne zużycie biomasy na około 135 tysięcy ton.

Przesył energii:

  • Odbiorcami ciepła oraz pary użytkowej są Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Grupa Żywiec – Browar w Elblągu.

Budowa

2013r. – zakończenie prac montażowych na bloku, próby funkcjonalno-ruchowe instalacji i urządzeń, ruch próbny i regulacyjny całego bloku.

27 czerwiec 2012r. – montaż walczaka, turbiny parowej z przekładnią, generatora o mocy 25 MW oraz kondensatora

22 grudzień 2011r. – zakończenie prac związanych z wykonaniem fundamentów i poziomu „0” dla wszystkich obiektów bloku biomasowego – Budynku Głównego, w skład którego wchodzą następujące obiekty: maszynownia, bunkrownia, kotłownia z odżużlaniem, budynek usług elektrycznych. Wykonano również fundamenty pod pozostałe obiekty tj. stanowisko transformatora blokowego, elektrofiltr, wentylator spalin, rozdzielnię elektryczną, zbiornik redukcyjny popiołu, komin, obiekty gospodarki biomasą, w tym trzy silosy na biomasę oraz pompowni oleju rozpałkowego ze zbiornikiem.

28 czerwiec 2011r. – rozpoczęcie budowy

Opóźnienia

Inwestycja została oddana do użytku blisko 18 miesięcy po umownym terminie realizacji. Opóźnienia dotyczyły m.in. nieprawidłowo zinwentaryzowanych warunków gruntowych, nieprecyzyjnie określonego przedmiotu zamówienia oraz ogłoszenie upadłości przez jednego z podwykonawców technologicznych.

Wpływ

Inwestycja pozwoli spółce zwiększyć własne moce wytwórcze, uzyskać status wytwórcy z odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery o ok. 155 tys. ton rocznie. Realizacja budowy nowego bloku poprawia bezpieczeństwo energetyczne miasta. Wzrost popytu na słomę i uprawy energetyczne oznacza zwiększenie aktywności gospodarczej w regionie oraz możliwość powstania nowych miejsc pracy w zakładach produkujących pellety na potrzeby nowego bloku energetycznego w województwie warmińsko-mazurskim i województwach do niego przyległych. Budowa bloku biomasowego koreluje również z planami rozwojowymi partnera biznesowego Energi, elbląskiego browaru, który po podłączeniu do instalacji stanie się najbardziej ekologicznym producentem piwa w Europie.

Bibliografia

http://budownictwo.wnp.pl/mostostal-w-wa-bliski-ukonczenia-biomasowego-bloku-energi,206363101.html

http://energetyka.wnp.pl/blok−biomasowy−energi−w−elblagu−juz−oddany, 229835100.html

http://energetyka.wnp.pl/energa−blizej−budowy−bloku−gazowego−i−biomasowego, 127904100.html

http://energetyka.wnp.pl/czy−mostostal−w−wa−zarobil−na−bloku−na−biomase−dla−energi,234848100.html

http://budownictwo.wnp.pl/kiedy−mostostal−warszawa−odda−blok−na−biomase−dla−energi,196211100.html

http://www.mostostal.waw.pl/page/55/303/Realizacje/Budowa−Bloku−Energetycznego−opalanego−biomas−o−mocy−20−Mwe−w−ENERGA−Kogeneracja−Sp−z−oo/

http://chemia.wnp.pl/energa−kogeneracja−rozpoczyna−budowe−bloku−biomasowego, 143577100.htmlData ostatniej modyfikacji: 15 kwietnia 2018

Inwestycje