Blok gazowo-parowy w EC Żerań

Budowa bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej 497 MWe i mocy cieplnej 326 MWt wraz z instalacjami i obiektami pomocniczymi.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor 

Logo PGNIG TERMIKAPGNiG TERMIKA jest największym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji.

Warszawskie zakłady  Spółki produkują 11 proc. całego wytwarzanego w Polsce ciepła. Dociera ono już do 70 proc. warszawiaków i 60 proc. mieszkańców dzielnicy Ursus, Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. PGNiG TERMIKA wytwarza ciepło w kogeneracji. Ta efektywna technologia sprawia, że nasza firma pokrywa w przybliżeniu 65 proc. całkowitego zapotrzebowania Warszawy na energię elektryczną.

 

 

Wykonawca

Konsorcjum:

mitsuhitaeuMitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (Niemcy), spółka zależna koncernu Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd. o zasięgu globalnym, projektuje i buduje elektrownie opalane paliwem kopalnym. Jako wykonawca elektrowni firma dostarcza także główne podzespoły, takie jak kotły do wytwarzania pary technologicznej, instalacje na potrzeby ochrony środowiska, turbiny i młyny węglowe. Łącznie ze spółkami zależnymi spółka zatrudnia obecnie około 1700 pracowników (stan na luty 2015). Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH jest następcą Hitachi Power Europe GmbH. MHPSE posiada wszystkie stosowne oraz prawnie chronione własności materialne i niematerialne (np. patenty, licencje, referencje).

polimexmostostalPolimex Mostostal S.A. to największa firma inżynieryjno-budowlana z polskim kapitałem. Generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego. Przedsiębiorstwo realizuje specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej, gazowej oraz ochrony środowiska. Jest producentem i eksporterem konstrukcji stalowych, krat pomostowych oraz zajmuje się cynkowaniem i malowaniem konstrukcji stalowych.
Spółka działa na rynku od 1945 r. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku.

Przebieg inwestycji

Roboczy-page-013

Finanse

Terminy przetargu

29.06.2017 r. – PGNiG TERMIKA podpisała umowę z Konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems i Polimeksu-Mostostalu opiewającą na kwotę 982,28 mln zł oraz 111,93 mln zł

16.02.2017 r. – Termin składania ofert na blok gazowo-parowy w ramach drugiego przetargu

9.02.2017 r. – Gaz-System wstrzymał uruchomienie przetargów na wykonawcę inwestycji związanych z doprowadzeniem gazu do bloku gazowo-parowego

24.07.2016 r. – ogłoszenie drugiego przetargu na wybór generalnego wykonawcy inwestycji;

19.10.2016 r. – zaproszenie wybranych podmiotów do złożenia ofert w ramach drugiego przetargu;

24.07.2016 r. – ogłoszenie drugiego przetargu na wybór generalnego wykonawcy inwestycji;

13.07.2016 r. – unieważnienie przetargu (oferta z najniższą ceną, 1,890 mld zł brutto, przewyższała budżet zamawiającego warty równe 1,6 mld zł brutto);

08.2014 r. – ogłoszenie przetargu na wybór generalnego wykonawcy inwestycji;

Firmy biorące udział w drugim przetargu

24.07.2016 r. – PGNiG TERMIKA ogłosiła drugi przetarg na budowę bloku gazowo-parowego

19.10.2016 r. – Do złożenia ofert w przetargu zaproszono trzy podmioty:

 • Konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe i Polimex-Mostostal
 • Konsorcjum Siemens i Budimeks
 • General Electric

16.02.2017 r. – Termin składania ofert:

 • Konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (Niemcy), Mitsubishi Hitachi Power Systems (Japonia), Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (Wielka Brytania), Polimex-Mostostal – 1,102 mld zł oraz 111,93 mln euro
 • Konsorcjum GE Power (Polska), General Electric International – 1,369 mld zł oraz 114,85 mln euro
 • Konsorcjum Siemens (Polska), Siemens (Niemcy), Budimex nie złożyło oferty pomimo zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu.

17 maja 2017 roku wybrano wykonawcę inwestycji- zostało nim Konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (Niemcy), Mitsubishi Hitachi Power Systems (Japonia), Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (Wielka Brytania), Polimex-Mostostal. Przy wyborze brano pod uwagę kryterium techniczno-ekonomiczne. Czas trwania umowy będzie wynosił 108 miesięcy, z czego 36 miesięcy ma przypaść na budowę.

 

Firmy biorące udział w pierwszym przetargu

13.02.2015 r. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym zgłosiło 12 firm i konsorcjów:

 • METKA (Grecja)
 • Konsorcjum: Abener Energia SA, Teyma, Gestion de Contratos de Construccion e Ingenieria SA, Toshiba Corporation;
 • Konsorcjum: SAIPEM SPA, IMPRESA PIZZAROTTI & C.S.p.A;
 • POSCO ENGINEERING & CONSTRUCTION Co. Ltd;
 • Konsorcjum: ALSTOM POWER Sp. z o.o., ALSTOM (Switzerland) Ltd, ALSTOM Power O & M Ltd, Polimex Energetyka SA;
 • Konsorcjum: Siemens Sp. z o.o., Siemens AG;
 • China National Electric Engineering Co. Ltd;
 • Konsorcjum: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Gmbh, Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe Ltd;
 • Konsorcjum: General Electric International INC, Budimex SA, Tecnicas Reunidas, Extor M09 Sp. z o.o.;
 • Konsorcjum: GAMA Power Systems Engineering and Contracting INC, Black & Veatch Corporation;
 • Konsorcjum: Ansaldo Energia S.p.A, SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o.
 • COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS (grupa ACS)

 

15.05.2015 r. W wyniku prekwalifikacji wyłoniono pięciu wykonawców, którzy zostaną dopuszczeni do dalszego udziału w przetargu:

 • konsorcjum spółek – Alstom Power, Alstom, Alstom Power O&M oraz Polimex Energetyka,
 • konsorcjum – Ansaldo Energia z SNC-Lavalin Polska,
 • konsorcjum – General Electric International, Budimex, Tecnisas Reunidas i Extor M09,
 • konsorcjum – Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, Mitsubishi Hitachi Power Systems, Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe
 • konsorcjum firm z grupy Siemens

Spółka wysłała potencjalnym wykonawcom informację o przedłużeniu terminu do 29 kwietnia.

 

29.04.2016 r. – PGNiG Termika otrzymała dwie oferty końcowe na budowę nowego bloku gazowo-parowego:

 • konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (Niemcy), Mitsubishi Hitachi Power Systems (Japonia), Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (Wielka Brytania) – 1,890 mld zł brutto.
 • konsorcjum General Electric, Budimex, Tecnicas Reunidas, TR Inżynieria i Budownictwo (spółka zależna Tecnicas Reunidas) – 1,895 mld zł brutto.

 

13.07.2016 r. – PGNiG Termika unieważniła dotychczasowy przetarg na budowę bloku gazowo-parowego o mocy 420-490 MW w EC Żerań, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała budżet zamawiającego warty równe 1,6 mld zł brutto. Wersja scenariusza, zakładająca przeniesienie urządzeń ze wstrzymanej budowy bloku w EC Stalowa Wola, nie jest rozpatrywana ze względu na inne parametry turbin w obu lokalizacjach.

 

Koszt przedsięwzięcia

982,28 mln zł oraz 111,93 mln euro brutto

Umowa serwisowa nie została zawarta w kontrakcie. Cena kontraktu wraz z umową serwisową wyniesie ok 1,6 mld zł brutto.

Kryteria oceny

Techniczno-ekonomiczne

Szczegóły kontraktu

Wykonawca otrzyma zaliczkę 15% ceny wyrażonej w PLN i ceny wyrażonej w Euro.

Przejęcie bloku do eksploatacji ma nastąpić 36 miesięcy od podpisania kontraktu.

Umowa serwisowa została zawarta poza kontraktem na okres sześciu lat.

Budowa kanału zrzutowego wody chłodzącej

PGNiG TERMIKA podpisała umowę ze spółką Inżynieria Rzeszów na budowę kanału zrzutowego wody chłodzącej. Cena kontraktu to 23,19 mln zł brutto, zaś termin realizacji ustalono na 30 listopada 2019 roku.

Inżynier kontraktu

PGNiG TERMIKA ogłosiła przetarg na pełnienie usług inżyniera kontraktu na potrzeby budowy bloku gazowo-parowego. Zamówienie obejmuje również gazociągi i sieci przesyłowe. Budżet zamawiającego wynosi 13,28 mln zł brutto. Wykonawca ma zostać wybrany według kryterium ceny.

20.08.2017 r. – PGNiG TERMIKA otrzymała sześć ofert:

 • Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki Energopomiar – 7,99 mln zł brutto
 • ILF Consulting Engineers Polska – 9,59 mln zł brutto
 • SGS Polska – 10,33 mln zł brutto
 • Konsorcjum: EPC Consulting Engineers i OTS-IP – 11,21 mln zł brutto
 • Konsorcjum: J.S. Hamilton Poland i MGGP – 11,87 mln zł brutto
 • Konsorcjum: Sweco Consulting i Sweco (Niemcy) – 16,97 mln zł brutto

26.10.2017 r. – Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki Energopomiar zostały wybrane na pełnienie usług inżyniera kontraktu

Dokumentacja techniczna

23 sierpnia 2017 roku Polimex-Mostostal podpisał kontrakt z firmą Prochem na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, modelowania 3D bloku gazowo-parowego oraz świadczenie innych usług inżynierskich. Kontrakt opiewa na sumę 7,84 mln zł brutto, a termin realizacji umowy wynosi 20 miesięcy.

Technologia

Typ instalacji 

Elektrociepłownia

Moc znamionowa

497 MWe

326 MWt

Układ wody chłodzącej

Układ wody chłodzącej o wydajności 10 000 m3/h, pobór wody z rzeki Wisła.

Średnica kanału zrzutowego: DN2200

Standardy emisyjne

BAT/IED

Paliwo

Gaz ziemny 650 mln m3

Ilość energii elektrycznej produkowanej w ciągu roku

3000 GWh

Ilość energii cieplnej produkowanej w ciągu roku

1900 GWh

Wyprowadzenie mocy

Do nowo budowanej rozdzielni 220/110 kV

Dostawcą dwóch transformatorów blokowych będzie Łódzka fabryka ABB.

Budowa

25 października 2017 roku odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę bloku gazowo-parowego na Żeraniu.

9 października 2018 roku rozpoczęto budowę gazociągu, który połączy blok gazowo-parowy na Żeraniu z tłocznią w Rembelszczyźnie.

Wpływ

Wpływ inwestycji na gospodarkę i bezpieczeństwo energetyczne regionu

Realizacja projektu ma na celu zmodernizowanie EC Żerań. Przyczyni się ona do zastąpienia wyeksploatowanych kotłów węglowych turbozespołem gazowo-parowym. Produkcja energii elektrycznej zostanie zwiększona o 50%. Projekt poprawi bezpieczeństwo zasilania aglomeracji warszawskiej w energię elektryczną oraz przyczyni się do odczuwalnej poprawy jakości powietrza.

Bibliografia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4080342014:TEXT:PL:HTML&tabId=1#id3219276-I.

http://termika.pgnig.pl/kogeneracja-gazowa/najwazniejsze-projekty/blok-gazowo-parowy-w-warszawie/

http://termika.pgnig.pl/static/media/cms_page_media/2015/9/4/15DFZZ275_01_odpowied%C5%BA_modyfikacja.pdf

http://budownictwo.wnp.pl/rozstrzygnieto-przetarg-zwiazany-z-nowym-blokiem-w-ec-zeran,263715_1_0_0.html

http://www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl/st,33,335,tr,145,0,0,0,0,0,budowane-i-planowane-elektrownie.html#siekzeran

http://energetyka.wnp.pl/pgnig-termika-uniewaznila-przetarg-na-blok-w-ec-zeran,277586_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/pgnig-termika-oglosi-nowy-przetarg-na-blok-w-ec-zeran,277608_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/pgnig-termika-zaprosi-do-zlozenia-ofert-na-blok-w-ec-zeran,283709_1_0_0.html

http://www.termika.pgnig.pl/node/288

http://energetyka.wnp.pl/odlozone-przetargi-gaz-systemu-na-zeraniu,291648_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/dwie-oferty-na-blok-w-ec-zeran-tansza-mitsubishi-hitachi-i-polimeksu-mostostalu,292203_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/mitsubishi-hitachi-i-polimex-mostostal-wygraly-przetarg-na-blok-w-ec-zeran,298195_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/mitsubishi-hitachi-i-polimex-mostostal-maja-kontrakt-na-blok-w-ec-zeran,301295_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/rusza-budowa-nowego-bloku-497-mw-w-ec-zeran,309135_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/woda-chlodzaca-nowy-blok-w-ec-zeran-splynie-do-wisly,301524_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/kto-przypilnuje-budowy-bloku-w-ec-zeran-jest-siedmiu-chetnych,304425_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/inwestycje-w-energetyce/energopomiar-wybrany-na-inzyniera-kontraktu-bloku-497-mw-w-ec-zeran,309303_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/wiadomo-kto-dla-polimeksu-zaprojektuje-blok-w-ec-zeran,304578_1_0_0.html

https://gazownictwo.wnp.pl/rozpoczela-sie-budowa-gazociagu-do-ec-zeran,332040_1_0_0.html

https://energetyka.wnp.pl/lodzka-fabryka-dostarczy-transformatory-dla-ec-zeran,329301_1_0_0.htmlData ostatniej modyfikacji: 28 grudnia 2018

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01