Budowa linii 400 kV Kozienice-Miłosna

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE SA) są operatorem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. To spółka Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności określone zostały w ustawie Prawo energetyczne.

PSE SA zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwój sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE SA są właścicielem ponad 13 000 kilometrów linii oraz ponad stu stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Przebieg inwestycji

Rok 2023 – planowane zakończenie budowy linii

IV kwartał 2021 r. – planowe rozpoczęcie prac budowlanych

Kwiecień 2021 r. – Wojewoda Mazowiecki wydał komplet decyzji o lokalizacyjnych

Styczeń 2021 r. – PSE otrzymały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

Budowa

Budowa linii 2×400 kV Kozienice-Miłosna zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego w powiecie mińskim, otwockim, garwolińskim i kozienickim.

 

linia_kozienice_milosna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1 Koncepcja planowanej trasy 400 kV

Trasa linii w gminach:

 

Sulejówek 0,97 km

Halinów 1,98 km

Wiązowna 12,28 km

Otwock 0,95 km

Celestynów 11,19 km

Karczew 2,02 km

Sobienie Jeziory 12,54 km

Wilga 5,02 km

Magnuszew 20,66 km

Kozienice 4,19 km

Całkowita długość trasy linii 71,8 km

 

Zakres prac

Istniejąca jednotorowa linia 400 kV relacji Kozienice – Miłosna została zaprojektowana pod koniec lat 60. XX w, a wybudowana w 1970 roku. Linia przebiega przez dziesięć gmin, łacząc stację elektroenergetyczną Miłosna z elektrownią i stacją elektroenergetyczną Kozienice.

Inwestycja polegać będzie na przebudowie istniejącej jednotorowej linii 400 kV na linię dwutorową.

400kV_1_2tor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1 Porównanie linii 400 kV jedno i dwutorowej (poglądowo)

Wpływ

Budowa linii 2×400 kV Kozienice-Miłosna ma strategiczne znaczenie dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ze względu na konieczność zapewnienia zasilania północno-wschodniej i centralnej Polski oraz wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice.

Realizacja tego zadania stanowi realizację celów publicznych, wskazanych w art. 6 pkt. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21.08.1997 r. (Dz. U. z 1997, nr 115, poz. 741 z późn. zm.) i jest inwestycją celu publicznego.

Bibliografia

http://www.liniakozienice-milosna.pl/Data ostatniej modyfikacji: 6 czerwca 2021

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01