Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk i stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier Kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka, należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca: Pinggao Group Co., Ltd

s23logo_Pinggao_GroupPinggao Group Co., Ltd jest spółką zależną State Grid Corporation of China – chińskiego odpowiednika PSE, największej pod względem przychodów grupy energetycznej na świecie i jednego z największych światowych koncernów, który zatrudnia łącznie ponad 1,5 mln osób.

 

Podwykonawca: Agencja Promocji Inwestycji Spółka z o.o.

s23logo_agencja_promocji_inwestycji_spolkiAgencja Promocji Inwestycji Spółka z o.o., to spółka działająca na terenie całego kraju i przy inwestycjach każdego rodzaju, niezależnie od finansowej skali przedsięwzięć. Swoje doświadczenie stara się wykorzystać wszędzie tam, gdzie mogą wystąpić bariery w prowadzeniu inwestycji i gdzie można szukać skutecznych środków na ich niwelowanie. Kluczowym obszarem działalności Spółki jest kompleksowa obsługa i prowadzenie wszelkich procedur formalno-prawnych w cyklu inwestycyjnym. Obsługuje inwestycje powszechnie uważane za trudne pod względem społecznym, czyli takie, na których realizację znaczący wpływ ma udział społeczności lokalnych oraz organizacji społecznych.

Przebieg inwestycji

s1timeline

 

Marzec 2019

Stan prac montażowych: wykonanie 95 procent przewodów roboczych i odgromowych

Luty 2019

Zakończenie przebudowy fragment linii 400 kV Dunowo-Słupsk, kolidujący z nową linią 400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk.

Wrzesień 2018

Zakończone zostały prace przy montażu słupów.

Sierpień 2018

Zakończone zostały prace fundamentowe.

Lipiec 2018

Na stację Żydowo Kierzkowo wprowadzone zostało napięcie 220 kV. Trwają prace związane z rozruchem autotransformatora AT1 oraz rozdzielni 110 kV.

Czerwiec 2018

Zrealizowano:

 • montaż wyposażenia podstawowego, urządzeń pierwotnych i wtórnych na stacji Żydowo Kierzkowo,
 • budowę fundamentów oraz montażem słupów dla linii Żydowo Kierzkowo – Słupsk,
 • transport i rozładunek konstrukcji stalowych,
 • montaż przewodów i OPGW na słupach od nr 1 do nr 5 dla linii Żydowo Kierzkowo – Słupsk.

Luty 2018

Rozpoczęto montaż konstrukcji stalowych

Styczeń 2018:

 • Budowa fundamentów pod linię elektroenergetyczną Żydowo Kierzkowo – Słupsk;
 • testy fundamentów autotransformatora AT4;
 • montaż słupów dla linii Żydowo Kierzkowo – Słupsk oraz systemu SOT.

Listopad 2017:

Wykonano prace związane z:

 • ułożeniem humusu;
 • budową fundamentów dla słupów linii 400 kV;
 • montażem systemów SOT (System Ochrony Technicznej) i SUG (Samoczynne Urządzenie Gaśnicze).

Trwa sprawdzanie i testowanie jest wyposażenia rozdzielni 400 kV.

Październik 2017:

Zrealizowano prace związane z:

 • niwelowaniem terenu stacji;
 • budową fundamentów pod autotransformator AT4;
 • przeprowadzeniem testów oraz uruchomieniem R400 kV.

Wybudowano fundamenty pod słupy:

 • od słupa nr 1 do słupa nr 5 dla przebudowywanej linii czterotorowej;
 • od słupa nr 1 do słupa nr 168 dla linii dwutorowej;

Marzec 2017:

Zakończono prace rozruchowe w zakresie:

 • R110 kV z wyłączeniem pól nr 24 FW Biały Bór oraz pola nr 18 AT4;
 • R400 kV (220 kV) gałąź 9-11.

Rozpoczęły się testy administracyjne SSiN (Systemu Sterowania i Nadzoru) R110 kV oraz R220 kV z ośrodkami nadrzędnymi.

Trwają prace nad:

 • układaniem kabli obwodów wtórnych dla gałęzi 8 R400 kV;
 • montażem uziomu kratowego w gałęzi 4 R400 kV.

Styczeń 2017:

Zakończono prace rozruchowe w zakresie:

 • R110 kV z wyłączeniem pól nr: 24 Biały Bór oraz 18 AT4;
 • R400 kV (220 kV) gałąź 9-11.

Przeprowadzone zostały testy SAT (ang. Site Acceptance Test) rozdzielnicy potrzeb własnych napięcia gwarantowanego 230 V AC oraz rozdzielnicy potrzeb własnych 48 V DC z wynikiem pozytywnym.

Trwają prace przy:

 • układaniu kabli obwodów wtórnych dla gałęzi 8 R400 kV;
 • montażu uziomu kratowego w gałęzi 4 R400 kV;
 • montażu aparatury pierwotnej, oszynowania i infrastruktury R400 kV.

Zakończono montaż przewodów fazowych na podejściu do stacji w przęsłach 7-8.

Grudzień 2016:

 • zakończone zostały prace rozruchowe w zakresie R400 kV (220 kV) gałąź 9-11 oraz R110 z wyłączeniem pól nr. 24 FW Biały Bór;
 • trwają prace związane z montażem aparatury pierwotnej, oszynowania i infrastruktury R400 kV;
 • zamontowano przewody fazowe na podejściu do stacji w przęsłach 7-8;
 • dokonano pozytywnego odbioru częściowego w zakresie dostawy i montażu aparatury pierwotnej i wtórnej R110 kV.

Październik 2016:

 • Zrealizowano prace związane z montażem pierwszej części rozdzielni 400 kV oraz rozdzielni 110 kV. Trwają prace polegające na montażu kolejnej części rozdzielni 400 kV.

Wrzesień 2015:

 • Wybudowano budynek technologiczny stacji;
 • Wykonano fundamenty pod rozdzielnię 400 kV;
 • Postawiono bramki rozdzielni 400 kV.

28 maja 2015 – oficjalne przekazanie placu budowy;

 

 

Finanse

Przetarg:

Rozstrzygnięcie: 26 września 2013

Firmy biorące udział i ich oferty:

Numer oferty Nazwa firmy Cena [zł]
1. Konsorcjum w składzie:

1.       ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. – lider konsorcjum

2.       Budownictwo Elektroenergetyczne „SELPOL” S.A. – członek konsorcjum

3.       PILE ELBUD KRAKÓW Sp. z o.o. – członek konsorcjum

 

 

Wykonawca wykluczony

2. Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. Netto: 473 000 000,00

Brutto: 581 790 000,00

3. IDS – BUD S.A. Wykonawca wykluczony
4. Konsorcjum w składzie:

1.       ELTEL Networks Olsztyn S.A. – lider konsorcjum

2.       ELFEKO S.A. – członek konsorcjum

Netto: 473 000 000,00

Brutto: 581 790 000,00

5. PINGGAO GROUP CO. LTD Netto: 350 000 000,00

Powód wyboru zwycięskiej firmy: Najkorzystniejsza oferta

 

Styczeń 2019

Otrzymanie dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na projekty: „Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo-Słupsk, budowa stacji 400/110 kV Żydowo Kierzkowo wraz z instalacją transformatora 220/110 kV”

Technologia

Napięcie znamionowe: 400 kV

Długość linii: ok. 70 km

Budowa: Sieci napowietrzne

Typ i rodzaj słupów: Kratowe konstrukcje słupów dwutorowych lub czterotorowych o rozwiązaniach typowych, leśnych i nadleśnych lub pełnościenne przystosowane do montażu wysokościowego

Liczba torów prądowych: Dwa i cztery

Przewody fazowe: Przewody fazowe aluminiowo-stalowe w wiązce trójprzewodowej (3 × AFL-8: 350 mm²)

Przewody odgromowe: Przewody odgromowe (uziemiające) zawierające wiązki światłowodowe

Dodatkowe zabezpieczenia: Pas technologiczny linii – 70 m (po 35 m od osi linii).

Budowa

Zgodnie z zawartą umową Pinggao wybuduje w systemie „zaprojektuj i wybuduj” stację elektroenergetyczną Żydowo Kierzkowo 400(220)/110 kV, dwutorową linię napowietrzną 2×400 kV na odcinku od stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Żydowo Kierzkowo do stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Słupsk (długość ponad 70 km) i czterotorową linię napowietrzną 2×400+2×110 kV (długość około 2 km) na odcinku: Żydowo-Żydowo Kierzkowo.

Bibliografia

www.zydowokierzkowo.pl

www.pse.pl

www.rynekinfrastruktury.plData ostatniej modyfikacji: 17 kwietnia 2019

Inwestycje