Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna-Polkowice wraz z rozbudową stacji Polkowice i Czarna w zakresie rozdzielni 400 kV

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Główny wykonawca: ELBUD Katowice Sp. z o. o.

s16logo_elbud_katowice

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud w Katowicach Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w polskiej elektroenergetyce działa nieprzerwanie od 1945 r. To ceniona na rynku firma o wieloletnich tradycjach i doświadczeniu, świadcząca usługi w zakresie budownictwa elektroenergetycznego. Firma specjalizuje się w budowie oraz modernizacji sieci przesyłowych i stacji transformatorowo – rozdzielczych. Oferta obejmuje usługi z zakresu projektowania, kompletacji dostaw, budowy i uruchomienia obiektów.

We własnych strukturach posiada wytwórnię produkującą konstrukcje stalowe oraz nowocześnie wyposażone warsztaty, gdzie produkuje i wyposaża szafy z aparaturą zabezpieczeniową i pomiarową. Ponadto od 2008 r. roku Elbud Katowice jest współwłaścicielem znanej, renomowanej firmy projektowej Energoprojekt – Poznań S.A.

Podwykonawca z zakresu prac formalnoprawnych:

Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o.

s23logo_agencja_promocji_inwestycji_spolki

Agencja Promocji Inwestycji Spółka z o.o., to Spółka działająca na terenie całego kraju i przy inwestycjach każdego rodzaju niezależnie od finansowej skali przedsięwzięć. Doświadczenia stara się wykorzystać wszędzie tam, gdzie mogą wystąpić bariery w prowadzeniu inwestycji i gdzie można szukać skutecznych recept na ich niwelowanie. Kluczowym obszarem działalności Spółki jest kompleksowa obsługa i prowadzenie wszelkich procedur formalno-prawnych w cyklu inwestycyjnym. Obsługuje inwestycje powszechnie uważane za trudne pod względem społecznym, czyli takie, na których realizację znaczący wpływ ma udział społeczności lokalnych oraz organizacji społecznych.

Przebieg inwestycji

Czarna Polkowice

25 marca 2019
Decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej stacji elektroenergetycznej 400/100 kV Czarna w zakresie budynku technologicznego, fundamentów pod agregat prądotwórczy i kontenera sprzętu ppoż. wraz z infrastrukturą techniczną.

styczeń 2019
Podpisano protokół odbioru końcowego stacji Czarna oraz linii elektroenergetycznej 400 kV.

grudzień 2018
Zakończenie prac budowlanych na stacji Czarna.
Linia energetyczna 400 kV została zgłoszona do odbioru końcowego. Trwają czynności sprawdzające oraz odbiorowe.

październik 2018
Linia elektroenergetyczna 400 kV zostaje włączona do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Na stacji elektroenergetycznej Czarna zakończono modernizację pola 400 kV oraz 110 kV, pomyślnie przeprowadzone zostały próby napięciowe i obciążeniowe.

sierpień 2018
Zakończono prace budowlane w ramach realizacji linii elektroenergetycznej 400 kV.

kwiecień 2018
Na stacji Czarna zakończono budowę pola 400 kV Polkowice 1, które załączono do pracy w układzie przejściowym i podłączono pod napięcie.

styczeń 2018
Na stacji Polkowice podłączono pod napięcie rozdzielnię 400kV GIS oraz dwa autotransformatory.

grudzień 2017
Na linie Czarna-Polkowice zostało podane napięcie. Rozruch próbny został pozytywnie zakończony.

listopad 2017
Linia Czarna-Polkowice została przygotowywana do podania napięcia na tor drugi.
Na stacji Polkowice do odbioru zostały zgłoszone do odbioru wszystkie prace na rozdzielni 400kV.
Na stacji Czarna zakończono uruchamianie i załączanie transformatora TR 1.

wrzesień 2017
Na stacji Polkowice przeprowadzono prace rozruchowe na terenie R 400 kV.

czerwiec 2017
Na linii Czarna – Polkowice za wyjątkiem słupa 1A, zakończono montaż wszystkich konstrukcji.

maj 2017:
Na stacji Czarna:
montaż aparatury oraz obwodów wtórnych w nowobudowanej części rozdzielni 400 kV w polach 9, 10 oraz 13,
Na stacji Polkowice:
zakończono montaż rozdzielni GIS i szynoprzewodu oraz wykonano badania pomontażowe,
montowany jest autotransformator AT 4 oraz obwody wtórne,

luty 2017
Na stacji Polkowice:
montaż rozdzielnicy wnętrzowej 400 kV GIS w nowym budynku.

listopad 2016 – stan prac:
stacja Czarna:
wybudowany budynek nastawni oraz pole 3 w zakresie obwodów pierwotnych dla rozdzielni 400 kV
stacja Polkowice:
w trakcie prace wykończeniowe budynku GIS oraz budynku technologicznego,
przekazanie szaf przekaźnikowych dla rozdzielni 220 kV,

sierpień 2016 – w trakcie prace związane z:
stacja Czarna:
montażem szaf SSiN,
przebudową linii CRN-PAS na podejściu do SE CRN,
układaniem kabli sterowniczych w kanałach w polach 1-6 oraz montażem obwodów wtórnych,
montażem konstrukcji wysokich na R400 kV
stacja Polkowice:
rozbudową budynku GIS i budynku technologicznego,

lipiec 2016 – są w trakcie prace:
stacja Czarna:
wykonanie instalacji uziemiającej, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej budynku technologicznego,
wyposażenie pola (fundamenty, konstrukcje, aparatura),
budowa nowych i modernizacja istniejących kanałów kablowych,
stacja Polkowice:
modernizacja istniejących i budowa nowych kanałów kablowych na R220 kV,
remont kanałów w polach nr 9, 10, 11 i 12,

lipiec 2016 – uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Rudna,

luty 2016 – wydanie pozwolenia na budowę przez wojewodę dolnośląskiego,

kwiecień 2015 – przyjęcie uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przez gminę Lubin,

październik 2014 – przystąpienie do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice,

marzec 2014 – początek konsultacji społecznych

 

Finanse

Przetarg:

-Rozstrzygnięcie: 25 IV 2013

-Kryteria oceny: wysokość oferowanej ceny brutto za wykonanie zamówienia

-Firmy biorące udział i ich oferty:

Nazwa wykonawcy Cena oferty
ELEKTROBUDOWA S.A. w Katowicach, Oddział Spółki Rynek Dystrybucji i Energii; 297.537.000,00 zł
Konsorcjum firm:

1.      SAG Elbud Gdańsk S.A. – lider

2.      SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. – członek

305.630.400,00 zł
Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD
w Katowicach Sp. z o.o.
269.357.700,00 zł
Eltel Networks Olsztyn S.A. 306.185.678,58 zł
Konsorcjum firm:

1.      Elfeko S.A. – lider

2.      PBE Elbud Poznań S.A. – członek

323.244.000,00 zł

Powód wyboru zwycięskiej firmy: Najniższa cena oraz spełnienie wymogów zawartych w Ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ

Technologia

Linia Polkowice-Czarna:

Napięcie znamionowe:  400 kV

Długość linii: ok. 24 km

Typ i rodzaj słupów:

Budowa: sieci napowietrzne

Liczba torów prądowych: Dwa

Przewody fazowe: AFL-8 350 mm2 w wiązce trójprzewodowej, wiązka w przekroju poprzecznym o kształcie trójkąta równobocznego o boku 400 mm, skierowanego wierzchołkiem w dół

Przewody odgromowe: 2 przewody odgromowe skojarzone z włóknami światłowodowymi OPGW, każdy zawierający po 24 włókna światłowodowe. Na odcinkach jednotorowych podejść do bramek rozdzielni drugi przewód to przewód odgromowy AFL (stalowo-aluminiowy).

Izolatory: wielorzędowe łańcuchy izolatorów, podstawowy łańcuch odciągowy to łańcuch 2-rzędowy typu ŁO2

Dopuszczone rodzaje izolatorów:

 1. izolatory długopniowe porcelanowe,
 2. izolatory kołpakowe szklane.

Średnia rozpiętość przęseł: ok. 450 m

Dodatkowe zabezpieczenia: szerokość standardowego pasa technologicznego linii – 70 m (po 35 m od osi linii)

 

Modernizacja stacji Czarna:

Modernizacja obwodów pierwotnych rozdzielni 400 i 110 kW:

ROZDZIELNIA 400 KW:

Szyny zbiorcze:

 1. zdemontowanie istniejącego oszynowania szyn zbiorczych;
 2. nowe oszynowanie szyn zbiorczych przewodami 2xAL 887 mm2mocowanymi na łańcuchach izolatorowych zawieszonych dwupunktowo;
 3. nowe uziemniki w szynie obejściowej na obu końcach szyn.

Pole nr 01 linii napowietrznej 400 kV Mikułowa:

 1. nowe konstrukcje wsporcze pod aparaty na nowych fundamentach betonowych;
 2. wyposażenie w nowe:
 • odłącznik szynowy, z napędami silnikowymi, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • odłącznik szynowy, z jednym kompletem noży uziemiających wraz z napędami silnikowymi, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • wyłączniki na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • przekładniki prądowe, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • odłącznik liniowy, z dwoma kompletami noży uziemiających, z napędami silnikowymi noży głównych i uziemiających, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • odłącznik szyny obejściowej, z napędami silnikowymi, na nowych konstrukcjach wsporczych.
 1. montaż przekładników napięciowych, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 2. montaż ograniczników przepięć, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 3. oszynowanie:
 • górne pola przewodami 2xAL 887 mm2 na łańcuchach złożonych z izolatorów długopniowych zawieszonych dwupunktowo;
 • pomiędzy aparatami, oszynowaniem górnym i szynami zbiorczymi przewodami 2xAL 887 mm2.

Pole nr 02 transformatora TR1:

 1. wyposażenie w nowe:
 • odłącznik szynowy, z napędami silnikowymi, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • odłącznik szynowy, z jednym kompletem noży uziemiających wraz z napędami silnikowymi, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • wyłączniki na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • przekładniki prądowe, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • odłacznik transformatorowy z dwoma kompletami noży uziemiających, z napędami silnikowymi noży głównych i uziemiających, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • ogranicznik przepięć na nowych konstrukcjach wsporczych.
 1. montaż przekładników napięciowych na nowych konstrukcjach wsporczych;
 2. oszynowanie:
 • górne pola przewodami 2xAL 887 mm2 na łańcuchach złożonych z izolatorówdługopniowych zawieszonych dwupunktowo;
 • pomiędzy aparatami, oszynowaniem górnym i szynami zbiorczymi przewodami2xAL 887 mm2.

Pole nr 03 linii napowietrznej 400 kV Pasikurowice

 1. nowe:
 • odłącznik szynowy, z napędami silnikowymi, na nowych konstrukcjach wsporczych i fundamentach;
 • odłącznik szynowy, z jednym kompletem noży uziemiających wraz z napędami silnikowymi, na nowych konstrukcjach wsporczych i fundamentach;
 • wyłączniki na nowych konstrukcjach wsporczych i fundamentach;
 • przekładniki prądowe, na nowych konstrukcjach wsporczych i fundamentach;
 • odłącznik liniowy, z dwoma kompletami noży uziemiających, z napędami silnikowymi noży głównych i uziemiających, na nowych konstrukcjach wsporczych i fundamentach;
 • odłącznik szyny obejściowej, z napędami silnikowymi, na nowych konstrukcjach wsporczych i fundamentach.
 1. oszynowanie:
 • górne pola przewodami 2xAL 887 mm2 na łańcuchach złożonych z izolatorów długopniowych zawieszonych dwupunktowo;
 • pomiędzy aparatami, oszynowaniem górnym i szynami zbiorczymi przewodami 2xAL 887 mm2.

Pole nr 4/5 sprzęgło poprzeczne z szyną objeściową 400 kV:

 1. nowe:
 • odłącznik szynowy, z napędami silnikowymi, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • odłączniki szynowe, z jednym kompletem noży uziemiających wraz z napędami silnikowymi, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • wyłączniki na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • przekładniki prądowe, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • przekładniki napięciowe, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • odłącznik szyny obejściowej, z jednym kompletem noży uziemiających wraz z napędami silnikowymi, na nowych konstrukcjach wsporczych.
 1. oszynowanie;
 • górne pola przewodami 2xAL 887 mm2 na łańcuchach złożonych z izolatorów długopniowych zawieszonych dwupunktowo;
 • pomiędzy aparatami, oszynowaniem górnym i szynami zbiorczymi przewodami 2xAL 887 mm2

Pole nr 6 nr autotransformatora AT2:

 1. nowe:
 • odłącznik szynowy, z napędami silnikowymi, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • odłącznik szynowy, z jednym kompletem noży uziemiających wraz z napędami silnikowymi, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • wyłączniki na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • przekładniki prądowe, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • odłacznik transformatorowy z dwoma kompletami noży uziemiających, z napędami silnikowymi noży głównych i uziemiających, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • ogranicznik przepieć na nowych konstrukcjach wsporczych.
 1. montaż przekładników napięciowych i ogranicznków przepięć na nowych konstrukcjach wsporczych;
 1. oszynowanie:
 • górne pola przewodami 2xAL 887 mm2 na łańcuchach złożonych z izolatorów długopniowych zawieszonych dwupunktowo;
 • pomiędzy aparatami, oszynowaniem górnym i szynami zbiorczymi przewodami 2xAL 887 mm2.

Pole nr 07 linii napowietrznej 400 kV Polkowice 1

 1. nowe:
 • odłącznik szynowy, z napędami silnikowymi, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • odłącznik szynowy, z jednym kompletem noży uziemiających wraz z napędamisilnikowymi, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • wyłączniki na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • przekładniki prądowe, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • odłącznik liniowy, z dwoma kompletami noży uziemiających, z napędami silnikowyminoży głównych i uziemiających, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • odłącznik szyny obejściowej, z napędami silnikowymi, na nowych konstrukcjachwsporczych;
 • przekładniki napięciowe, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • ograniczniki przepięć, na nowych konstrukcjach wsporczych.
 1. oszynowanie:
 • górne pola przewodami 2xAL 887 mm2 na łańcuchach złożonych z izolatorów długopniowych zawieszonych dwupunktowo;
 • pomiędzy aparatami, oszynowaniem górnym i szynami zbiorczymi przewodami 2xAL 887 mm2.

Pole nr 8 sprzęgło obejściowe 400 kV:

 1. nowe:
 • odłącznik szynowy, z napędami silnikowymi, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • odłącznik szynowy, z jednym kompletem noży uziemiających wraz z napędami silnikowymi, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • wyłączniki na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • przekładniki kombinowane, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • odłącznik liniowy, z dwoma kompletami noży uziemiających, z napędami silnikowymi noży głównych i uziemiających, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • odłącznik szyny obejściowej, z napędami silnikowymi, na nowych konstrukcjach wsporczych.
 1. oszynowanie:
 • górne pola przewodami 2xAL 887 mm2 na łańcuchach złożonych z izolatorów długopniowych zawieszonych dwupunktowo.
 • pomiędzy aparatami, oszynowaniem górnym i szynami zbiorczymi przewodami 2xAL 887 mm2.

Pole nr 09 linii napowietrznej 400 kV Polkowice 2:

 1. nowe:
 • odłącznik szynowy, z napędami silnikowymi, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • odłącznik szynowy, z jednym kompletem noży uziemiających wraz z napędamisilnikowymi, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • wyłączniki na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • przekładniki prądowe, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • odłącznik liniowy, z dwoma kompletami noży uziemiających, z napędami silnikowyminoży głównych i uziemiających, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • odłącznik szyny obejściowej, z napędami silnikowymi, na nowych konstrukcjachwsporczych;
 • przekładniki napięciowe, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • ograniczniki przepięć, na nowych konstrukcjach wsporczych.
 1. oszynowanie:
 • górne pola przewodami 2xAL 887 mm2 na łańcuchach złożonych z izolatorów długopniowych zawieszonych dwupunktowo;
 • pomiędzy aparatami, oszynowaniem górnym i szynami zbiorczymi przewodami2xAL 887 mm2.

 

 

ROZDZIELNIA 110 KW

Pole nr 13 transformatora TR1:

 1. nowe:
 • odłącznik szynowy, z jednym kompletem noży uziemiających wraz z napędami silnikowymi, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • wyłączniki na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • odłącznik transformatorowy z dwoma kompletami noży uziemiających, z napędami silnikowymi noży głównych i uziemiających, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • odłącznik szyny obejściowej na nowych konstrukcjach.
 1. ponowne zamontowanie przekładników kombinowanych na nowych konstrukcjach wsporczych;
 2. ponowne zamontowanie ograniczników przepięć na nowych konstrukcjach wsporczych;
 3. oszynowanie:
 • górne pola przewodami AFL-8 525 mm2 na łańcuchach złożonych z izolatorów długopniowych zawieszonych dwupunktowo;
 • pomiędzy aparatami, oszynowaniem górnym i szynami zbiorczymi przewodami AFL- 8 525 mm2.

Pole nr 25 autotransformatora AT2:

 1. nowe:
 • odłącznik szynowy, z napędami silnikowymi, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • wyłączniki na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • odłącznik transformatorowy z dwoma kompletami noży uziemiających, z napędami;
 • silnikowymi noży głównych i uziemiających, na nowych konstrukcjach wsporczych;
 • odłącznik szyny obejściowej na nowych konstrukcjach.
 1. ponowny montaż przekładników kombinowanych na nowych konstrukcjach wspornych;
 2. ponowny montaż ograniczników przepięć na nowych konstrukcjach wspornych;
 3. oszynowanie:
 • górne pola przewodami AFL-8 525 mm2 na łańcuchach złożonych z izolatorów długopniowych zawieszonych dwupunktowo;
 • pomiędzy aparatami, oszynowaniem górnym i szynami zbiorczymi przewodami AFL- 8 525 mm2.

 

Modernizacja stacji Czarna wiąże się z budową nowego budynku technologicznego oraz wyposażeniem rozdzielni w zabezpieczenia cyfrowe.

 

Rozbudowa stacji 220/110 kV o rozdzielnię 400 kV Polkowice i transformację 400/220 kV i400/110 kV

ROZDZIELNIA 400 KV

 1. Zainstalowanie wnętrzowej rozdzielnicy 400 kV w technologii gazowej (GIS);
 2. Zainstalowanie szynoprzewodów w izolacji SF6 łączących rozdzielnicę z wprowadzeniamilinii 400 kV relacji 2xCzarna;
 3. Zainstalowanie szynoprzewodów w izolacji SF6 (wewnątrz pomieszczenia rozdzielni 400 kV) a następnie poprzez przepusty SF6/powietrze wykonanie połączenia z autotransformatorami 400/220 kV – AT3 oraz 400/110 kV – AT4 poprzez połączenia rurowe lub/i połączenialinkowe (z wykorzystaniem izolatorow wsporczych, jeżeli będą konieczne),;
 4. Zainstalowanie napowietrznych ograniczników przepięć na wprowadzeniach linii 400 kV;

W technologii GIS zamiast powietrza (AIS)jako materiał izolacyjny stosuje się SF6, który lepiej gasi łuk elektryczny i ma lepszą charakterystykę dielektryczną. Komponenty AIS sąłatwiejsze w kontroli i konserwacji, lecz realne korzyści można osiągnąć tylko wtedy, gdy części pracujące pod napięciem nie wymagają konserwacji w całym okresie eksploatacji, co ma miejsce w przypadku komponentów GIS.

ROZDZIELNIA 220 KV

 1. Budowa w pełni wyposażonego pola autotransformatora w polu nr 5 rozdzielni 220 kV(fundamenty, konstrukcje, aparatura);
 2. Wykonanie bramek stalowych (2 poprzeczki) w polu nr 5 rozdzielni 220 kV;
 3. Wykonanie mostów linkowych pomiędzy stanowiskami autotransformatora AT3 strona 220kV a bramką;
 4. Wykonanie niezbędnych połączeń i podpięć.

ROZDZIELNIA 110 KV

 

 1. Budowa nowego w pełni wyposażonego pola autotransformatora AT4 w polu nr 24 rozdzielni110 kV (fundamenty, konstrukcje, aparatura);
 2. Wykonanie bramki (konstrukcji stalowej) na terenie rozdzielni 220 kV, pod głowice kablowe110 kV;
 3. Wykonanie połączenia kablem 110 kV od nowej bramki na wysokości pola nr 9 rozdzielni220 kV do konstrukcji w polu 24 rozdzielni 110 kV;
 4. Wykonanie mostów linkowych pomiędzy stanowiskiem AT4 strona 110 kV, a bramką;
 5. W polu autotransformatora AT1 110 kV nr 1 wymiana aparatury (odłączniki szynowe, przekładniki kombinowane, ograniczniki przepięć), uziemniki transformatorowe zamienić naodłączniki transformatorowe z uziemnikiem;
 6. W polu autotransformatora AT2 110 kV nr 2 wymiana aparatury (odłączniki szynowe, przekładniki kombinowane, ograniczniki przepięć), uziemniki transformatorowe zamienić naodłączniki transformatorowe z uziemnikiem;
 7. Demontaż starych i montaż nowych fundamentów i konstrukcji pod aparaturę w polach AT1i AT2;
 8. Wymiana oszynowania w polach AT1, AT2;
 9. Wymiana szafek kablowych wraz z fundamentami w polach nr 1 i 2;
 10. Wykonanie niezbędnych połączeń i podpięć.

AUTOTRANSFORMATOR 400/220/15 kV

 1. Wykonanie linkowych mostów 220 kV;
 2. Podpięcie i powiązanie z obwodami stacji autotransformatora 400/220/15 kV, o mocy500/500/50 MVA;
 3. Uziemienie punktów neutralnych autotransformatorów;
 4. Zainstalowanie ograniczników przepięć strony 400 i 220 kV autotransformatora.

AUTOTRANSFORMATOR 400/110/15 KV

 1. Wykonanie linkowych mostów 110 kV;
 2. Podpięcie i powiązanie z obwodami stacji autotransformatora 400/110/15 kV, o mocy330/330/50 MVA;
 3. Uziemienie punktów neutralnych autotransformatorów;
 4. Zainstalowanie ograniczników przepięć strony 400 i 110 kV autotransformatora.

Dodatkowo stacja Polkowice zostanie wyposażona w:

 • nowe cyfrowe zabezpieczenia;
 • zabezpieczenia szyn zbiorczych;
 • układy lokalnej rezerwy wyłącznikowej;
 • nowy układ automatycznej regulacji napięcia ARST;
 • nowe łącze inżynierskie;
 • nowy system monitoringu autotransformatorów;
 • nowy autonomiczny stacyjny system rejestracji zakłóceń;
 • system lokalizacji miejsca zwarciaw liniach 400 kV i 220 kV;
 • urządzenia synchronizacyjne.

Wpływ

Przebudowa Krajowego Systemu Energetycznego w południowo-zachodniej Polsce jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w tej części kraju. Jej częścią jest budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna – Polkowice połączona z rozbudową stacji elektroenergetycznej Polkowice. Inwestycja spowoduje wzmocnienie zasilania sieci przesyłowej 220 kV i dystrybucyjnej 110 kV.

Rozbudowa stacji Czarna da możliwość przesyłu mocy do stacji Polkowice i stacji Żukowice z elektrowni Bełchatów i Opole oraz od zachodnich sąsiadów.

Bibliografia

 1. http://www.czarna-polkowice.pl/
 2. http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=1249
 3. http://www02.abb.com/global/plabb/plabb045.nsf/0/0bef2cce5631e0a0c12573760045a41b/$file/15.pdfData ostatniej modyfikacji: 12 kwietnia 2019

Inwestycje