Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

 

Wykonawca – konsorcjum firm:

Pile Elbud S.A. – lider konsorcjum

s20logo_elbud_pile

Pile Elbud S.A. specjalizuje się w realizacji zadań inwestycyjnych budownictwa elektroenergetycznego obejmujących projektowanie, dostawy, wykonawstwo i rozruch obiektów liniowych i stacyjnych WN i NN.

 

 

 

 

ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. – członek konsorcjum

s20zwse rzeszow

Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w realizacji kompleksowo „pod klucz” usług dotyczących projektowania i wykonawstwa robót inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych sieci i stacji elektroenergetycznych, sieci telekomunikacyjnych oraz traktów światłowodowych. Od początku swojej działalności, czyli od roku 1976, zrealizował wiele znaczących dla narodowej gospodarki obiektów elektroenergetycznych wszystkich rodzajów napięć, w tym obiektów nietypowych, wykonywanych w trudnych warunkach terenowych.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Warszawa Sp. z o.o. – członek konsorcjum

s38elbudwaw

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Warszawa Sp. z o.o. od 65 lat uczestniczy w budowie kluczowych obiektów energetycznych na terenie Polski oraz dostarcza swoje produkty na rynki zagraniczne. Rozwój firmy związany z inwestowaniem w nowoczesne technologie oraz zmiany w strukturach i organizacji pracy w obrębie Grupy Kapitałowej ELBUD Warszawa pozwalają dostosować oferty do oczekiwań najbardziej wymagających inwestorów. Realizuje obiekty energetyczne „pod klucz” – od projektu do rozruchu i nadzoru serwisowego obiektu.

Przebieg inwestycji

Grudziądz Węgrowo

Marzec 2019 – Realizacja poprowadzenia linii przez Wisłę z Bydgoszczy do gminy Dąbrowa Chełmińska;

Styczeń 2019 – Na 195 zaplanowanych stanowisk słupowych zrealizowano 180 fundamentów oraz 170 słupów;

Sierpień 2018 – uzyskanie wszystkich potrzebnych pozwoleń na budowę, trwa montaż przewodów;

Lipiec 2018 – rozpoczęcie montażu przewodów;

Styczeń 2018 – pierwszy słup;

Listopad 2017 – pierwsze pozwolenie na budowę i rozpoczęcie robót budowlanych;

Lipiec 2017 – pierwsza decyzja lokalizacyjna;

Październik 2016 – przyjęty projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Grudziądz;

Lipiec 2014 – konsultacje społeczne i z lokalnymi władzami;

Lipiec 2014 – rozpoczęcie sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i konsultacji społecznych;

3 marca 2014 – podpisanie umowy;

30 października 2013 – zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej;

Finanse

Przetarg:

Rozstrzygnięcie: 30 października 2013 r.

Kryteria oceny: proponowana cena brutto

Firmy biorące udział i oferty:

Nazwa firmy Cena brutto
Konsorcjum firm:

1.      PILE ELBUD KRAKÓW Sp. z o.o. – lider konsorcjum

2.      Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o.

3.      PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o.

292 371 000,00 zł
PINGGAO GROUP CO. LTD 241 500 000,00 zł
(cena netto)
Konsorcjum firm:

1.      ELTEL Networks Olsztyn S.A. – liderkonsorcjum

2.      ELFEKO S.A.

3.      SAG Elbud Gdańsk S.A.

299 871 540,00 zł
Konsorcjum firm:

1.      IDS – BUD S.A. – liderkonsorcjum

2.      ENPROM Sp. z o.o.

359 775 000,00 zł
ZUE S.A. 366 723 362,25 zł
Aldesa Nowa
Energia Sp. z o.o.
435 695 732,00 zł

 

Powód wyboru zwycięskiej firmy: Najniższa cena oraz spełnienie wymogów zawartych w Ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

Technologia

Napięcie znamionowe: 400 kV;

Długość linii: ok. 74 km;

Liczba torów prądowych: 2;

Budowa: sieci napowietrzne;

Zakres prac:

  • demontaż istniejącej linii 220 kVna odcinku od SE Jasiniec do SE Grudziądz Węgrowo,
  • budowa linii wraz z traktami światłowodowymi.

Przewody fazowe: wiązka 3 x AFL -8 350 mm2;

Przewód odgromowy: przewód typu OPGW z przewodami światłowodowymi;

Izolatory:

  • izolatory długopniowe porcelanowe,
  • izolatory kołpakowe szklane.

Typ i rodzaj słupów:

  • Słupy przelotowe,
  • słupy mocne,
  • słupy przelotowe leśne.

Dodatkowe zabezpieczenia: Szerokość pasa technologicznego – 70 m.

Wpływ

  • Poprawa niezawodności funkcjonowania krajowego systemu przesyłowego,
  • Zwiększenie bezpieczeństwa zasilania województwa kujawsko-pomorskiego.

Bibliografia

http://www.liniajasiniecgrudziadz.pl/Data ostatniej modyfikacji: 12 kwietnia 2019

Inwestycje