Budowa Stacji 400/220/110 kV Ołtarzew

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). System ten stanowi rozległa sieć linii i stacji elektroenergetycznych, dzięki którym energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach ma szanse dotrzeć do odbiorców. Oprócz obowiązku zapewnienia ruchu sieciowego w systemie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są odpowiedzialne za bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania KSE oraz eksploatację, konserwację, remonty i niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej.

Inżynier kontaktu: PSE Inwestycje S.A.

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wykonuje szereg działań wspierających realizację projektów inwestycyjnych, które pozwalają osiągać statutowe cele Krajowego Operatora Systemu Przesyłowego. Działalność PSE Inwestycje S.A. obejmuje nadzór inwestorski nad realizowanymi inwestycjami (funkcja inżyniera kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biuro projektów).

Wykonawca: Elbud Katowice Sp. z o.o.

s16logo_elbud_katowice

ELBUD Katowice działa nieprzerwanie w polskiej elektroenergetyce od 1945 roku, początkowo jako katowicki oddział firmy Siemens-Schuckert, następnie, od 1947 roku jako firma państwowa. Od 1992 roku jest spółką prawa handlowego. Elbud Katowice Sp. z o.o. to ceniona na rynku firma o wieloletnich tradycjach i doświadczeniu, świadcząca usługi w zakresie budownictwa elektroenergetycznego. Firma specjalizuje się w budowie oraz modernizacji sieci rozdzielczych 110 kV i przesyłowych 220 i 400 kV oraz stacji transformatorowo-rozdzielczych o napięciach SN, 110 kV, 220 kV i 400 kV. Oferta obejmuje usługi z zakresu projektowania, kompletacji dostaw, budowy i uruchomienia obiektów.

Przebieg inwestycji

s16timeline

24.04.2014 – Uroczyste otwarcie stacji elektroenergetycznej Ołtarzew

10.01.2014 – Zakończenie budowy

17.10.2012 – Potwierdzenie przez Komisję Europejską przyznania wsparcia w wysokości 116,19 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko

24.01.2012 – Rozpoczęcie budowy

29.03.2011 – Podpisanie umowy z wykonawcą

11.03.2011 – Podpisanie umowy z Instytutem Nafty i Gazu o dofinansowaniu projektu

 

Finanse

Podpisanie umowy z wykonawcą: 29 marca 2011 r.

Koszt inwestycji: Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wraz z aneksami, całkowity koszt realizacji Projektu to 217 009 022,43 PLN, czyli ok 181 mln zł netto.

Dofinansowania: 11 marca 2011 roku w Ministerstwie Gospodarki podpisano umowę z Instytutem Nafty i Gazu o dofinansowanie projektu „Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew”. Kwota dofinansowania wyniosła 55% wydatków kwalifikowanych, czyli ok. 93,92 mln zł.

Technologia

Stacja Ołtarzew została wybudowana w technologii GIS (ang. Gas Insulated Substation), w której jako izolację wykorzystuje się gaz SF6. Jest stacją bez stałej obsługi ruchowej, a sterowanie odbywa się zdalnie, m.in. z poziomu KDM i ODM oraz budynku technologicznego stacji.

Aparatura rozdzielcza i jej komponenty stanowią ważne ogniwo w łańcuchu przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Aparatura izolowana gazem (GIS) zawierająca sześciofluorek siarki (SF6) stosowana jest od lat sześćdziesiątych. Jako materiał izolacyjny często stosuję się również powietrze (AIS), to SF6 ma lepszą charakterystykę, szczególnie dielektryczną i gaszenia łuku elektrycznego. Dodatkowo urządzenia izolowane gazem SF6 są tańsze i mniejsze.

Budowa

Stacja Ołtarzew powstała w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących napowietrznych linii przesyłowych, które są wprowadzone do stacji: 400 kV Miłosna – Płock i Mościska Rogowiec, 220 kV Mory-Janów i Mory – Sochaczew i 110 kV Ożarów – Błonie.

Budowę rozpoczęto 24 stycznia 2012 roku. W ramach projektu zaplanowana była budowa oraz wyposażenie stacji elektroenergetycznej. Budowę zakończono 10 stycznia 2014 roku.

Uroczystość otwarcia stacji elektroenergetycznej Ołtarzew, z udziałem Janusza Piechocińskiego – ówczesnego wicepremiera i ministra gospodarki, Zarządu PSE oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w  realizację inwestycji, odbyła się 24 kwietnia 2014 r. na terenie stacji, w miejscowości Pogroszew k.  Ożarowa Mazowieckiego.

Wpływ

Stacja Ołtarzew jest najnowocześniejszą stacją elektroenergetyczną w Polsce oraz jedną z najnowocześniejszych w Europie. Stanowi kluczowy punkt energetycznego pierścienia wokół Warszawy. Dzięki tej inwestycji znacznie podniosła się gwarancja bezpieczeństwa energetycznego północno-wschodniej Polski, oraz umożliwiony został przepływ energii elektrycznej między Polską i Litwą, a tym samym stworzono warunki do połączenia litewskiego systemu elektroenergetycznego z systemem europejski za pomocą tzw. mostu energetycznego.

Stacja Ołtarzew jest jedną z 7 stacji elektroenergetycznych zbudowanych w ramach projektu budowy most elektroenergetycznego Polska – Litwa. W ramach tego projektu powstały także 4 linie 400kV.

Łączną wartość wszystkich inwestycji wchodzących w skład Połączenie elektroenergetycznego Polska – Litwa wynosi ok. 1,8 mld zł. Szacunkowe unijne dofinansowanie całego projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa to  ok.  868 mln zł.

s16logo_litpol

 

 

 

 

 

Bibliografia

http://www.elbud.katowice.pl/pl,3,18,aktualnosci-zakonczono-budowe-stacji-oltarzew.html

http://www.litpol-link.com/pl/

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=1706

http://www.pse.pl/index.php?dzid=187&did=746

http://www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=857

http://energetyka.wnp.pl/pse-otworzyly-stacje-elektroenergetyczna-oltarzew,224139_1_0_0.html

http://www02.abb.com/global/plabb/plabb045.nsf/0/0bef2cce5631e0a0c12573760045a41b/$file/15.pdfData ostatniej modyfikacji: 3 kwietnia 2019

Inwestycje