CCGT Płock

Blok gazowo-parowy o mocy. ok. 596 MWe brutto elektrycznej dla pracy w trybie kondensacyjnym, która będzie osiągana przez serce elektrowni czyli turbinę gazową firmy Siemens klasy H o sprawności przekraczającej nawet 61% i masie 485 ton.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor

Orlen_logo

PKN Orlen S.A. to międzynarodowa grupą kapitałowa z branży paliwowo-energetycznej, zajmująca się przetwarzaniem ropy naftowej oraz dystrybucją produktów ropopochodnych, m.in. paliw.

 

 

 

Wykonawca

SIEMENS zaopatruje świat w rozwiązania niezbędne do sprostania wyzwaniom wynikającym ze zmian demograficznych, urbanizacji, zmian klimatu i globalizacji. Ze swoją szeroką ofertą najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych zajmuje mocną pozycję w całym obszarze biznesowym związanym z elektryfikacją – od wytwarzania energii, przez jej transmisję, dystrybucję i inteligentne sieci, po efektywne wykorzystanie energii elektrycznej we wszystkich obszarach gospodarki.

 

Przebieg inwestycji

G_T_CCGT Płock

Finanse

czerwiec 2013 – rozpisanie przetargu

listopad 2014 – rozstrzygnięcie przetargu

Przedmiotem przetargu była budowa elektrociepłowni w formule „pod klucz” wraz z infrastrukturą pomocniczą.

 

Firmy biorące udział i ich oferty:

 • Siemens
 • Ansaldo Energia
 • General Electric
 • Abener Energia

 

Powód wyboru zwycięskiej firmy:

Dbając o doskonałość operacyjną segmentu dowstream Firma wybrała  najlepszą z dostępnych technologii kogeneracyjnych o optymalnej efektywności, spełniając tym samym założenia planów rozwojowych Grupy ORLEN.

Szacowana wartość projektu budowy elektrociepłowni w formule pod klucz wraz z infrastrukturą pomocniczą wynosi 1,65 mln PLN. Z tego wartość kontraktu wykonawcy EPC (Siemens) to 1,3 mld PLN. Dodatkowo została podpisana umowa serwisowa o wartości około 0,3 mln PLN.

Technologia

Typ instalacji

Elektrociepłownia przemysłowa, blok gazowo-parowy

Moc znamionowa

596 MWe brutto

Sprawność

W Kogeneracji – powyżej 61% sprawności elektrycznej i ok. 93% sprawności całkowitej

Parametry pary

15MPa – 525-540°C (max wyprowadzenie do EC około 450t/h)

2MPa -250-310°C

Kocioł

Kocioł odzysknicowy firmy Siemens

Turbina

Turbina gazowa SGT5-8000H o masie ok. 485 ton, połączona z turbiną parową SST5-5000, kondensatorem SCon-2000PF, generatorem SGen5-3000W oraz systemy elektryczne i systemy sterowania SPPA-T3000

Układ wody chłodzącej

Chłodnia wentylatorowa – 8 sztuk

Standardy emisyjne:

 • SO2  12 mg/Nm3 przy 15% O2 w spalinach suchych
 • NOx przeliczone na NO2 75 mg/Nm3 przy 15% O2 w spalinach suchych albo 50mg/Nm3 w zależności od sprawności turbiny gazowej.
 • Popiół lotny (pył) 5 mg/Nm3 przy 15% O2 w spalinach suchych

Paliwo

Gaz ziemny, zużycie ok. 0,6 mld m3 gazu rocznie (0,3 % całkowitego zużycia w kraju)

Ilość energii elektrycznej produkowanej w ciągu roku

3,3 TWh

Wyprowadzenie mocy

Linia napowietrzna 400 kV do rozdzielni  systemowej PSE Plock (około 15 km)

Budowa

Stan prac budowlanych:

 

kwiecień 2018 – zakończenie budowy pierwszego bloku gazowo-parowego

wrzesień 2015 – rozpoczęcie budowy bloku gazowo-parowego na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku

marzec 2015 – przejęcie placu budowy

 

Aktualny stan realizacji:

 • W kwietniu 2018 r. zakończono budowę oraz rozpoczęto oficjalne testy turbiny gazowej.
 • Od lipca 2018 r. turbina zaczęła produkcję energii elektrycznej na potrzeby samego koncernu PKN ORLEN oraz okolicznych gospodarstw i ośrodków przemysłowych.
 • Z końcem września 2017 r. turbina gazowa osiągnęła pełną moc. Trwają przygotowania do uruchomienia turbiny parowej.
 • W kwietniu 2016 r. turbina gazowa została dostarczona na plac budowy.
 • We wrześniu 2015 r. został podpisany akt erekcyjny przez Piotra Chełmińskiego (Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki w PKN ORLEN) oraz Petera Baudrex (Prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o.).
 • W maju 2015 r. przeprowadzono pierwszy test wirnika turbiny gazowej. Wyważanie wirnika zostało przygotowane i zrealizowane przez głównego producenta i wykonawcę bloku parowo-gazowego – firmę Siemens AG – w fabryce turbin w Berlinie. Ważąca blisko 480 ton turbina została przetransportowana w całości do płockiego zakładu produkcyjnego drogą morską i rzeczną.
 • Przekazanie placu budowy wykonawcy – 03.04.2015

Lista znanych wykonawców i podwykonawców:

konsorcjum Siemens AG i Siemens sp. z o.o. – wykonawstwo w formule „pod klucz” bloku gazowo-parowego oraz kompleksową umowę na serwis głównych urządzeń na okres ok. 12 lat. Wartość kontraktów wyniesie 1,3 mld zł na budowę oraz 0,3 mld zł za umowę serwisową.

 

Doosan Skoda Power – zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie  przeciwprężnego turbozespołu parowego o mocy 68,6 megawat elektrycznych netto wraz z infrastrukturą „pod klucz” oraz obsługę serwisową.

Kontrakty na głowne prace montażowo-budowlane

 • Prace budowlane – Porr, Budimex
 • Dostawa i montaż konstrukcji stalowych – Polimex Energetyka
 • Montaż orurowania, prace w elektrociepłowni PKN Orlen – Mostostal Zabrze
 • Montaż kotła odzysknicowegi wraz z konstrukcjami wsporczymi – Mostostal Puławy
 • Prac elektryczne  – GC Energy
 • Dostawa i montaż chłodni wentylatorowj – Jiangsu Seagull Cooling Tower Co, Ltd

Wpływ

Wpływ inwestycji na gospodarkę i bezpieczeństwo energetyczne regionu
Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo energetyczne płockiej rafinerii, którą będzie zaopatrywać w parę oraz energię elektryczną, zaś jej nadwyżka trafi do Krajowego Systemu Energetycznego.

Bibliografia

http://www.siemens.pl/pl/press/news/kolejny-sukces-turbin-gazowych-klasy-h-siemensa.htm

http://energetyka.wnp.pl/orlen-blok-gazowy-w-plocku-zapewni-prad-dla-calego-zakladu,249793_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/orlen-blok-gazowy-w-plocku-zapewni-prad-dla-calego-zakladu,249793_1_0_0.html

http://www.orlen.pl/PL/BiuroPrasowe/Strony/ORLEN-zbuduje-elektrocieplownie-gazowo-parowa-w-Plocku.aspx

http://www.orlen.pl/PL/BiuroPrasowe/Strony/PKN-ORLEN-wybra%C5%82-dostawc%C4%99-turbozespo%C5%82u-do-istniej%C4%85cej-Elektrociep%C5%82owni-w-P%C5%82ocku.aspx

http://www.orlen.pl/PL/BiuroPrasowe/Strony/ORLEN-buduje-najwi%C4%99ksz%C4%85-gazow%C4%85-elektrociep%C5%82owni%C4%99-w-Polsce.aspx

http://www.orlen.pl/PL/BiuroPrasowe/Strony/Skonsolidowane-wyniki-finansowe-PKN-ORLEN-w-II-kwartale-2015-roku.aspx

http://www.orlen.pl/PL/BiuroPrasowe/Strony/Pomy%C5%9Blne-testy-turbiny-dla-p%C5%82ockiej-elektrociep%C5%82owni.aspx

http://www.orlen.pl/PL/BiuroPrasowe/Strony/Drugi-blok-gazowo-parowy-PKN-ORLEN-wybuduje-Siemens.aspx

http://www.orlen.pl/PL/BiuroPrasowe/Strony/ORLEN-zbuduje-elektrocieplownie-gazowo-parowa-w-Plocku.aspx

http://budownictwo.wnp.pl/siemens-wybuduje-dla-orlenu-ec-plock,239770_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/pelna-moc-turbiny-orlenu-w-plocku,307305_1_0_0.html

 Data ostatniej modyfikacji: 22 stycznia 2019

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01