CCGT Włocławek

Budowa elektrociepłowni gazowo-parowej. Nowy blok o mocy 463 MWe wytwarza ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną.

 

 

Inwestor i wykonawcy

Inwestor

Orlen_logoPKN Orlen S.A. to międzynarodowa grupa kapitałowa z branży paliwowo-energetycznej, zajmująca się przetwarzaniem ropy naftowej oraz dystrybucją produktów ropopochodnych, m.in. paliw.

 

 

 

Wykonawcy

General Electricge (1) to firma przekształcająca przemysł w oparciu o maszyny i rozwiązania wykorzystujące inteligentne oprogramowanie, które umożliwia lepszą, szybszą i bardziej niezawodną komunikację. GE funkcjonuje w oparciu o ideę „GE Store” – globalnego ośrodka wymiany wiedzy, dzięki któremu wszystkie działy firmy zyskują wzajemny dostęp do swoich technologii, rynków, struktur i doświadczenia. Każda innowacja tworzy kolejne zastosowania w każdym z przemysłowych sektorów.

 

 

496px-SNC-Lavalin_logo.svgSNC Lavalin to jedna z wiodących w świecie organizacji oferujących projektowanie, dostawy, wykonawstwo i powiązane usługi techniczne. Firma należy do Dywizji Energetyki Cieplnej SNC-Lavalin, która pomyślnie wykonała na całym świecie projekty w energetyce cieplnej o łącznej mocy 48 000 MW w 200 lokalizacjach na całym świecie.

 

Przebieg inwestycji

G_T_CCGTWłocławek

Finanse

Terminy przetargu

04.12.2012 r. Podpisanie umowy z wykonawcą elektrowni.

 • Rozpoczęcie budowy elektrowni

29.11.2012 r. Rada nadzorcza PKN Orlen na posiedzeniu wyraziła zgodę na realizację projektu

Listopad 2012 r. rozstrzygnięcie przetargu

Listopad 2010 r. rozpoczęcie przetargu

Budowa najnowocześniejszej elektrociepłowni gazowo-parowej w Polsce. Nowy blok o mocy 463 MWe będzie wytwarzał ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną.

 

Powód wyboru zwycięskiej firmy:

Elektrownię wybuduje konsorcjum General Electric i SNC Lavalin. Dla zapewnienia odpowiedniego serwisu serca elektrowni tj. „Power Train”, PKN ORLEN zawarł także z General Electric, długoletnią umowę serwisową. Wartość kontraktów wyniesie odpowiednio 1,1 mld zł netto oraz ok. 200 mln zł. Koszty całego projektu szacowane są na blisko 1,4 mld zł.

 

Mechanizmy finansowe

Instalacja wpisuje się w cele polityki energetycznej Polski, zakładającej rozwój wysokosprawnych jednostek i zmniejszanie emisji szkodliwych dla środowiska. Inwestycja realizowana jest w ramach strategii PKN ORLEN S.A.

Technologia

Typ instalacji

Elektrociepłownia przemysłowa, blok gazowo-parowy

Moc znamionowa

463 MWe

Sprawność

>60% (sprawność ogólna)

Parametry pary

0,8 MPa na wejściu do odbiorcy

Kocioł

HRSG firmy Doosan Skoda

Turbina

Power Train, czyli turbina gazowa o masie ok. 330 ton, połączona z generatorem o wadze ok. 420 ton i ponad ok. 350 tonową turbiną parową

Układ wody chłodzącej

Obieg zamknięty wentylatorowy

 

Standardy emisyjne:

 • SO2  12 mg/Nm3 przy 15% O2 w spalinach suchych
 • NOx przeliczone na NO2 75 mg/Nm3 przy 15% O2 w spalinach suchych albo 50mg/Nm3 w zależności od sprawności turbiny gazowej.
 • Popiół lotny (pył) 5 mg/Nm3 przy 15% O2 w spalinach suchych

 

Paliwo

Gaz ziemny, zużycie ok. 0,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie

 

Ilość energii elektrycznej produkowanej w ciągu roku

Zależna od zapotrzebowania na parę

 

Wyprowadzenie mocy

W układzie wyprowadzenia mocy planowane jest zastosowanie transformatora z przesuwnikiem fazowym. Będzie to pierwsza aplikacja takiego urządzenia wykorzystana w przyłączeniu bloku i dużego odbiorcy.

 

Dostarczanie energii

Zabudowa w formule EPC „pod klucz” napowietrznej linii elektroenergetycznej 220/110kV we Włocławku, łączącej BGP Włocławek, stację elektroenergetyczną PSE Azoty Włocławek oraz rozdzielnię R110kV ANWIL SA

Budowa

Zakończenie prac:

19.06.2017 roku PKN Orlen ogłosił zakończenie inwestycji.

Rozpoczęcie prac:

18.04.2013 – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę inwestycji

 

 

Aktualny stan realizacji:

 • 19 czerwca 2017 roku zrealizowano inwestycję.
 • 25 stycznia 2017 roku spółka Orlen poinformowała o kolejnym opóźnieniu projektu. Nową datą oddania bloku do użytku jest drugi kwartał 2017 roku. Opóźnienie jest spowodowane usterkami, które wykonawca niweluje. Po naprawie nastąpią pomiary gwarancyjne, ruch próbny, a w dalszej kolejności blok zostanie oddany do użytku PKN Orlen.
 • PKN ORLEN zawarł z Konsorcjum firm (General Electric I SNC-LAVALIN POLSKA) aneks do umowy na budowę elektrowni gazowo-parowej we Włocławku. Zgodnie z Aneksem do około połowy września 2016 roku blok będzie pracował w ramach ruchu regulacyjnego, podczas którego będzie wytwarzana i sprzedawana do odbiorców energia elektryczna i para technologiczna. W kolejnych miesiącach planowany jest postój w celu przeprowadzenia napraw, oraz ponowne pomiary gwarancyjne i ruch próbny, po których to Elektrownia zostanie przez Konsorcjum przekazana PKN ORLEN do eksploatacji. Termin oddania Elektrowni do eksploatacji przewidywany jest na pierwszy kwartał 2017 roku.
 • 13.01.2016 przeprowadzono pierwszą synchronizację z siecią krajową. W efekcie trafiły do niej pierwsze dostawy prądu realizowane przez nową elektrociepłownię Koncernu.  Testy stanowią jedną z ostatnich faz przygotowania do uruchomienia bloku PKN ORLEN .
 • 4.01.2016 uruchomiono blok gazowo-parowy. Proces przebiegł pomyślnie– turbina gazowa osiągnęła zakładane 3000 obrotów. Kolejne fazy uruchamiania będą się koncentrować na przygotowaniu instalacji do pierwszej synchronizacji z siecią krajową, która planowana jest na styczeń oraz dalszej optymalizacji pracy bloku. Faza ruchu regulacyjnego powinna zakończyć się w drugim kwartale przyszłego roku przeprowadzeniem przez PKN ORLEN kompletnych pomiarów parametrów gwarantowanych i odbiorem inwestycji.
 • 1.12.2015 we Włocławku rozpoczęła się faza rozruchu technologicznego bloku gazowo-parowego.
 • W III kwartale 2015 roku kontynuowano prace montażowe oraz prace rozruchowe poszczególnych systemów. Zakończono prace po stronie GAZ-SYSTEM w zakresie przyłącza gazowego i PSE w zakresie przyłącza elektroenergetycznego.
 • W II kwartale 2015 roku kontynuowano prace montażowe na rurociągach turbiny parowej oraz układach pomocniczych. Prowadzono również testy pomontażowe, próby szczelności oraz chemiczne czyszczenie układów. Do tej pory przeprowadzono weryfikację około połowy systemów sukcesywnie przekazywanych do rozruchu. Uzgodnione zostały procedury pierwszego podania napięcia z PSE, natomiast z GAZ-SYSTEM zatwierdzono procedurę nagazowania stacji gazu. Testowe uruchomienie turbiny we Włocławku planowane jest już w II połowie roku.
 • W grudniu 2012 roku podpisano umowę z Generalnym Realizatorem Inwestycji – konsorcjum General Electric Intrernational i SNC Lavalin Polska na budowę. W lutym 2014 zawarty został kontrakt z Elbud Katowice na zaprojektowanie, dostawę oraz zabudowę w formule EPC „pod klucz” napowietrznej linii elektroenergetycznej 220/110kV we Włocławku, łączącej BGP Włocławek, stację elektroenergetyczną PSE Azoty Włocławek oraz rozdzielnię R110kV ANWIL SA. Podpisane zostały również umowy przyłączeniowe z operatorami PSE i GAZ-SYSTEM, w ramach których poprowadzą inwestycje związane z budową stacji gazowej i rozbudową stacji elektroenergetycznej.Wszystkie podstawowe prace związane z układaniem podziemnej infrastruktury zostały wykonane. Zakończono także realizację fundamentów głównych obiektów, tj. kotłowni, maszynowni czy budynku elektrycznego oraz zamontowano konstrukcję stalowej maszynowni. Zakończono montaż modułów ciśnieniowych kotła wraz z walczakami oraz komina. Zrealizowano dostawy kluczowych komponentów elektrociepłowni. Turbina gazowa, generator, turbina parowa są już posadowione na fundamencie. Jednocześnie trwają prace montażowe układów pomocniczych oraz rurociągów.

 

Lista znanych wykonawców:

 • konsorcjum General Electric International Inc. działające poprzez General Electric International S.A., oddział w Polsce oraz SNC-LAVALIN POLSKA sp. z o.o. wykonawstwo w formule „pod klucz” bloku gazowo-parowego we Włocławku – ok. 1,1 mld zł netto
 • General Electric International S.A., oddział w Polsce –  12-letnia umowa na  kompleksową obsługę serwisową obejmującą turbinę gazową, turbinę parową i generator – ok. 200 mln zł
 • Elbud Katowice – zaprojektowanie, dostawa oraz zabudowa w formule EPC „pod klucz” napowietrznej linii elektroenergetycznej 220/110kV we Włocławku, łączącej BGP Włocławek, stację elektroenergetyczną PSE Azoty Włocławek oraz rozdzielnię R110kV ANWIL SA
 • PSE – umowa przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej PSE Operator
 • GAZ-SYSTEM – budowa gazociągu przyłączeniowego na terenie gmin Lubanie i Włocławek oraz włączenie nowego odcinka do istniejącego gazociągu w rejonie miasta Gąbin w województwie mazowieckim. Zakres prac obejmuje również modernizację węzła Gustorzyn, co umożliwi dwukierunkowy przepływ gazu, oraz budowę stacji gazowej o przepustowości 80 tys. m sześc./h z możliwością zwiększenia do 160 tys. m sześc./h. – ok. 22 mln zł (PKN ORLEN, jako odbiorca końcowy, zgodnie z Prawem energetycznym, pokryje 25% nakładów tej inwestycji).

 

Trudności podczas realizacji:

Dnia 8 września 2018 nastąpiło awaryjne wyłączenie bloku. Prawdopodobną przyczyną jest awaria turbiny gazowej. Naprawa zostanie wykonana przez wykonawcę w ramach gwarancji. Postój potrwa prawdopodobnie do marca 2019 roku.
W lipcu 2016 roku wynikły usterki w trakcie rozruchu, co spowodowało opóźnienie w oddaniu bloku do użytku.
Do połowy 09.2016 pracowała w ramach ruchu regulacyjnego, w którym wytwarzała energię elektryczną oraz parę technologiczną do sprzedaży dla odbiorców.
Następnie blok czeka kilkumiesięczny postój, aby dokonać napraw i kolejnych pomiarów gwarancyjnych. Później powinien nastąpić ruch próbny. Jeśli wszystko będzie w porządku to blok będzie oddany do eksploatacji w pierwszym kwartale 2017 roku.

Wpływ

Znaczenie inwestycji i wpływ na region
Elektrociepłownia ma wytwarzać ciepło i energię elektryczną, by zabezpieczyć dostawy prądu i pary technologicznej dla spółki Anwil. Nadwyżki energii elektrycznej mają zasilać Krajowy System Energetyczny.

Bibliografia

http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/wloclawek-budowa-elektrocieplowni-pkn-orlen-dobiega-konca-49463.html

http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Strony/ORLEN-rozpocz%C4%85%C5%82-budow%C4%99-elektrociep%C5%82owni-we-W%C5%82oc%C5%82awku.aspx

http://www.parkiet.com/artykul/1294600.html

http://www.orlen.pl/PL/BiuroPrasowe/Strony/Skonsolidowane-wyniki-finansowe-PKN-ORLEN-w-II-kwartale-2015-roku.aspx

 

http://www.orlen.pl/PL/BiuroPrasowe/Strony/UmowapomiedzyGAZ-SYSTEMSAiPKNORLENSA.aspx

http://www.orlen.pl/PL/BiuroPrasowe/Strony/InwestycjaPKNORLENweW%C5%82oc%C5%82awkunabieratempa.aspx

http://www.orlen.pl/PL/BiuroPrasowe/Strony/ORLEN-i-General-Electric-International-Inc–podpisaly-kontrakt-na-wykonawstwo-bloku-gazowo-parowego-weWloclawku.aspx

http://www.orlen.pl/PL/BiuroPrasowe/Strony/BudowaElektrownidlaPKNORLEN.aspx

http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Strony/ORLEN-rozpoczął-budowę-elektrociepłowni-we-Włocławku.aspx

http://www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl/st,33,335,tr,145,0,0,0,0,0,budowane-i-planowane-elektrownie.html#wloclawek

http://budownictwo.wnp.pl/budowa-bloku-gazowego-we-wloclawku-zgodnie-z-planem,215410_1_0_0.html

http://ddwloclawek.pl/pl/11_wiadomosci/21834_start_elektrocieplowni_we_wloclawku_opozniony_przez_usterki.html

http://www.cire.pl/item,140453,1,0,0,0,0,0,elektrownia-orlenu-we-wloclawku-kolejne-opoznienie.html

http://www.orlen.pl/PL/BiuroPrasowe/Strony/Fina%C5%82-inwestycji-CCGT-we-W%C5%82oc%C5%82awku.aspx

https://budownictwo.wnp.pl/w-elektrocieplowni-orlenu-prawdopodobnie-urwala-sie-lopata-turbiny-naprawa-bedzie-droga,330360_1_0_0.htmlData ostatniej modyfikacji: 14 stycznia 2019

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01