CCTG Grudziądz

Planowana budowa bloku gazowo-parowego o mocy 450-750 MW mającego powstać do 2026 roku.

Inwestor i wykonawcy

energaInwestor: Energa S.A. – jedna z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jeden z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Podstawowa działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

 

 

 

Wykonawca – obecnie nieznany

Przebieg inwestycji

2026 r. – planowane oddanie bloku do eksploatacji

16 grudnia 2021 – zakontraktowanie mocy na aukcji głównej PSE na 2026 r.

Finanse

Nie ogłoszono jeszcze przetargu.

Technologia

Planowana moc zainstalowana: 450-750 MW

Blok gazowo-parowy CCGT zasilany gazem ziemnym wysokometanowym zostanie zaprojektowany i wykonany jako jednostka z pojedynczą turbiną gazową, kotłem HRSG (ang. heat recovery steam generator), turbozespołem parowym kondensacyjnym i chłodnią wentylatorową mokrą.

Na terenie głównym elektrowni zlokalizowane zostaną podstawowe obiekty technologiczne elektrowni, a wśród nich:

 1. blok energetyczny, na który składać się będą przede wszystkim:
  • turbina gazowa,
  • kocioł HRSG,
  • komin,
  • turbina parowa,
  • generator i transformator blokowy,
  • skraplacz i system chłodzący (w tym chłodnia wentylatorowa);
 2. układ doprowadzania gazu, w tym gazociągi, filtr gazu i stacja redukcyjna i rozprężania gazu;
 3. układ obiektów i urządzeń gospodarki wodno-ściekowej,
 4. układ chłodzenia, na który składać się będą:
  • rurociągi,
  • chłodnia wentylatorowa,
  • pompownie;
 5. układ obiektów i urządzeń elektrycznych (w tym m.in. nastawnia, rozdzielnie elektryczne);
 6. układ wyprowadzenia mocy:
  • stanowisko transformatora blokowego,
  • stanowisko transformatorów odczepowych,
  • stanowisko transformatora rezerwowego (potrzeb własnych),
  • rozdzielnia 400 kV z wyłącznikiem blokowym 400 kV (przedpole transformatorów blokowych 400 kV),
  • stanowisko odgromników i uziemników transformatora rezerwowego 110 kV (przedpole transformatora rezerwowego 110 kV),
  • stanowisko transformatora zapasowego;

Budowa

Budowy jeszcze nie rozpoczęto – inwestycja znajduje się na etapie planowania.

Elektrownia gazowo – parowa zlokalizowana będzie w południowej części miasta Grudziądz w województwie kujawsko-pomorskim, w dzielnicach Węgrowo i Pastwiska.

Inwestycja realizowana będzie w formule Project Finance przez spółkę celową powołaną do tego przedsięwzięcia. Na terenie przewidzianym do realizacji elektrowni gazowo-parowej istnieje możliwość budowy w przyszłości drugiego bloku CCGT.

Wpływ

W Polsce obserwuje się nierównomierny rozkład zainstalowanych źródeł wytwarzania ze znaczną przewagą elektrowni i elektrociepłowni zawodowych zlokalizowanych na południu kraju. Przekłada się to na nierównomierne obciążenie sieci przesyłowych. Analizując pracę systemu elektroenergetycznego po planowanym przyłączeniu przyszłych farm wiatrowych cechujących się dużą zmiennością generacji energii można zauważyć, że większość z istniejących i planowanych lokalizacji jednostek OZE znajduje się właśnie na północy kraju. Z tego też względu realizacja inwestycji Elektrowni Grudziądz pozwoli na poprawę warunków pracy systemu elektroenergetycznego w tej części kraju.

Układy gazowo-parowe są dedykowane także dla pracy szczytowej. W przypadku znacznej liczby instalacji OZE przyłączonych do sieci elektroenergetycznej ta cecha planowanej Elektrowni może być jej dodatkowym atutem.

Cechą charakterystyczną paliwa gazowego i instalacji wytwórczych na nim bazujących jest niska emisyjność dwutlenku węgla. Aktualnie średnia emisyjność wyznaczona dla całego polskiego sektora wytwórczego uwzględniając zarówno jednostki konwencjonalne, jak i odnawialne wynosi około 800 kg/MWh, natomiast w przypadku elektrowni gazowo-parowych ten wskaźnik wynosi jedynie 350 kg/MWh.Data ostatniej modyfikacji: 4 marca 2022

Inwestycje