Elektrociepłownia Rzeszów

Budowa innowacyjnego i przyjaznego środowisku bloku kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 29 MWe i 26 MWt cieplnej, w oparciu o silniki tłokowe na gaz ziemny (jest to pierwszy tego typu obiekt energetyczny w  grupie kapitałowej PGE i największa inwestycja tego rodzaju w Polsce).

Inwestor i wykonawcy

Inwestor

PGE PGE GIEKGórnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna to jeden z koncernów wchodzących w skład największej grupy energetycznej w kraju – Polskiej Grupy Energetycznej. Spółka zatrudnia ponad 19 tys. osób. Przedmiotem działalności spółki jest wydobycie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. W skład PGE GiEK S.A. wchodzi centrala spółki, której siedziba znajduje się w Bełchatowie oraz 12 oddziałów – zlokalizowanych na terenie dziewięciu województw. W skład oddziałów zaś wchodzą: 2 kopalnie węgla brunatnego, 4 elektrownie i 8 elektrociepłowni. Koncern jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego – 78% rocznego krajowego wydobycia, a także największym wytwórcą energii elektrycznej – blisko 38% rocznej produkcji krajowej. Na rynki lokalne dostarcza również blisko 21 mln GJ ciepła rocznie.

 

Wykonawcy

INTROL S.A.logo-introl oferuje kompleksowe usługi inżynierskie realizując inwestycje w obszarach: instalacje energetyczne, elektryczne i mechaniczne; systemy automatyki przemysłowej; budownictwo komercyjne i przemysłowe; systemy kontrolno-pomiarowe; rozwiązania technologiczne w ochronie środowiska i oprogramowanie dla przemysłu. Wypracowana przez ponad 50 lat pozycja doświadczonego partnera dostarczającego optymalne rozwiązania sprawia, ze Grupa INTROL często występuje w roli generalnego wykonawcy.

 

Dostawcy technologii

Logo_Rolls_Royce_por_Hernando.svg

 

Rolls Royce Bergen

 

 

 

 

 

ABB_logo.svg

ABB (Asea Brown Boveri Group Ltd.)

 

 

Przebieg inwestycji

GazRzeszów

Finanse

Terminy przetargu:

26.06.2013 – rozstrzygniecie przetargu

27.09.2012 – otwarcie ofert

Przetarg ogłoszony w połowie sierpnia 2012.

Czego dotyczy przetarg:

Inwestycja w Rzeszowie obejmuje budowę ”pod klucz” bloku kogeneracyjnego o sprawności całkowitej nie mniejszej niż 81 proc., znamionowej mocy cieplnej brutto co najmniej 26 MWt i znamionowej mocy elektrycznej brutto co najmniej 29 MWe z maksymalizacja sprawności elektrycznej w oparciu o silniki tłokowe na gaz ziemny w Elektrociepłowni Rzeszów.

Kryteria oceny:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty maja być brane pod uwagę kryteria ceny (80 proc.) i gwarantowanej sprawności elektrycznej bloku brutto (20 proc.).

 Firmy biorące udział i ich oferty:

 • Konsorcjum: Sener, Sener Ingenieria y Systemas (Hiszpania) – 129,76 mln zł
 • Introl – 121,52 mln zł
 • Elektrobudowa – 122,75 mln zł
 • Control Process – 116,16 mln zł
 • Energomontaż-Północ Bełchatów – 129,11 mln zł
 • Cegielski-Poznań – 141,45 mln zł

Powód wyboru zwycięskiej firmy:

 • Control Process (88,40 pkt.)
 • Introl (88,29 pkt.)
 • Cegielski-Poznań (82,08 pkt.)
 • Elektrobudowa (79,76 pkt.)

Spośród czterech wykonawców tylko Introl przedłużył termin związania oferty do 1 lipca. W tej sytuacji w przetargu pozostała tylko warta 107,5 mln zł brutto oferta katowickiej spółki, która w połowie maja zwyciężyła przy ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty jako jedyna, która nie podlegała odrzuceniu.

Problemy:

To drugi przetarg na budowę bloku w Rzeszowie. Pierwszy ogłoszono w połowie marca 2012 r., a oferty otwarto na przełomie maja i czerwca. Zamawiający unieważnił to postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty, która nie podlegałaby odrzuceniu.

Zaopatrzenie w paliwo

Nowy blok jest zasilany gazem ziemnym systemowym. Przewiduje się również możliwość wykorzystania gazu ziemnego z lokalnej kopalni gazu (2 odwierty gazowe) oddalonej od Elektrociepłowni Rzeszów o 2,5 km.

Dofinansowania:

Całość kosztować będzie 91 mln zł; 51 mln zł pochodzi z budżetu firmy, 30 mln zł z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (działanie 9.1, Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – wysokosprawne wytwarzanie energii elektrycznej), a pozostałe 10 mln zł to umorzona pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Serwis:

24.04.2017 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisała z firmą Bergen Engines Denmark A/S kontrakt , którego przedmiotem jest 3-letni serwis silników zainstalowanych w Elektrociepłowni Rzeszów. Kontrakt opiewa na nieco ponad 4 mln euro.

Technologia

Specyfikacja techniczna

Typ instalacji:

Elektrociepłownia

Moc znamionowa:

29 MWe (brutto) wraz z członem ciepłowniczym 27 MWt (netto).

Sprawność ogólna:

Elektryczna 43%

W kogeneracji 85%

Parametry pary:

Kocioł:

Parametry techniczne

Silnik gazowy (tłokowy) Rolls-Royce BERGEN (4 silniki)

Typ: B35:40V16AG2

16 cylindrów w układzie V

Prędkość obrotowa 750 obr/min

Dyspozycyjność 91

Generatory dostarcza firma ABB.

Silniki, generatory:

Wymiary silnika z generatorem (na wspólnej ramie): długość 11,5 m, szerokość 3,3 m, wysokość 4,5 m

Waga silnika z generatorem – ok. 120 t

Ilość wytwarzanego ciepła – ok. 463 TJ rocznie

Podstawowe parametry generatorów:

 • częstotliwość: 50 Hz,
 • zakres regulacji napięcia od -5% do +5%.

Układ wody chłodzącej:

Każdy silnik będzie wyposażony w oddzielny kompletny obieg wody chłodzącej silnika wyposażony min w:

 • układ doprowadzający/odprowadzający wodę chłodzącą,
 • pompy obiegowe,
 • wymiennik/wymienniki ciepła, w którym ciepło pobrane od silnika przez obieg chłodzenia wysokotemperaturowego będzie przekazywane do obiegu ciepłowniczego.

Blok będzie wyposażony w kompletny system/systemy chłodzenia niskotemperaturowego, wyposażony m.in. w:

 • instalacje doprowadzenia i odprowadzenia wody chłodzącej ze wszystkich instalacji bloku wymagających chłodzenia wodą o niskiej temperaturze (np. chłodnice powietrza doładowującego, chłodnice oleju smarnego),
 • instalacje uzupełniające i pomocnicze.

Inne stosowane technologie:

Instalacje oczyszczania spalin:

W zakres Dostawy układów oczyszczania spalin wchodzą m.in. następujące urządzenia:

-instalacje do redukcji tlenku węgla (np. Oxy-Cat),

– instalacja odazotowania spalin – SCR.

Standardy emisyjne:

Substancja szkodliwa dopuszczalna

SO2: 12 mg/Nm3 przy 15% O2 w spalinach suchych

NOx: przeliczone na NO2 75 mg/Nm3 przy 15% O2 w spalinach suchych

Popiół lotny (pył) 5 mg/Nm3 przy 15% O2 w spalinach suchych

Paliwo:

Gaz ziemny GZ-50

Wartość opałowa 34,37 MJ/Nm3.

Zabezpieczenia:

Układ zabezpieczeń elektrycznych i automatyki elektroenergetycznej bloku, zgodny z normami IEC i ANSI, zrealizowany za pomocą nowoczesnych zabezpieczeń cyfrowych, z funkcja samo testowania i wykrywania usterek, obejmujący:

 • układy zabezpieczeń generatorów, transformatora mocy, transformatorów wzbudzenia i linii 110 kV wyprowadzającej moc do OSD,
 • układy zabezpieczeń w rozdzielnicy potrzeb własnych 0,4kV

Produkcja energii elektrycznej:

Ilość wytwarzanej energii elektrycznej – ok. 153 GWh rocznie.

Wyprowadzenie mocy:

Układ wyprowadzenia mocy elektrycznej obejmuje m.in.:

 • rozdzielnice SN Bloku w zakresie układu wyprowadzenia mocy
 • szynoprzewody SN do transformatora blokowego,
 • transformator blokowy 110/SN kV

Budowa

Stan prac budowlanych:

Rozpoczęcie prac:

28 marca 2014 uroczyście podpisano Akt Erekcyjny oraz wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego kogeneracyjnego bloku gazowego silnikowego w Elektrociepłowni Rzeszów.

Czas  zakończenia: Październik 2014

Aktualny stan realizacji:

Październik 2014

Projekt inwestycyjny został zakończony. Nowy blok został oddany do użytku.

Budowa obiektu, zgodnie z założonym harmonogramem, trwała 15 miesięcy. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym była wyjątkowo łagodna zima, która umożliwiła prowadzenie prac budowlanych praktycznie nieprzerwanie. 24 października 2014 dokonano uroczystego przekazania do użytkowania nowego bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe (BGS), co oficjalnie zakończyło inwestycje.

Lista znanych wykonawców i podwykonawców:

 • Rolls Royce Bergen Dostawa 4 silników tłokowych.
 • ABB Dostawa generatorów energii elektrycznej

Wpływ

Celem inwestycji jest zwiększenie potencjału produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji i zastąpienie produkcji ciepła z przestarzałych kotłów węglowych. Inwestycja z punktu widzenia polityki energetycznej Polski oraz UE stanowi optymalną kombinację technologiczną (kogeneracja oparta o przyjazne środowisku paliwo, jakim jest gaz ziemny wysokometanowy), co przyczynia się do osiągnięcia dwóch celów: poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Poprzez ograniczenie pracy kotłów węglowych zimą i całkowite ich zastąpienie latem spowoduje ograniczenie emisji CO2, pyłu i SO2.

Bibliografia

http://www.gkpge.pl/

http://bergen.rolls-royce.com/

http://www.ecrzeszow.pgegiek.pl/index.php/2013/06/28/podpisanie-umowy-na-budowe-bloku-kogeneracyjnegow-elektrocieplowni-rzeszow/

http://budownictwo.wnp.pl/pge-cztery-oferty-w-finale-przetargu-na-blok-w-rzeszowie,192947 1 0 0.html

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/7375/rozbudowa-elektrocieplowni-rzeszow-za-ponad-100 mln-zl

http://www.ecrzeszow.pgegiek.pl/index.php/2014/10/24/oddzial-elektrocieplownia-rzeszow-z-wiekszamoca/

http://energetyka.wnp.pl/pge-silniki-rolls-royce-w-ec-rzeszow-objete-3-letnim-serwisem,296796_1_0_0.htmlData ostatniej modyfikacji: 28 grudnia 2018

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01