Elektrociepłownia w Lęborku

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

Miasto Lębork

Wykonawca:

polytechnik_logo

Polytechnik Luft – und Feuerungstechnik GmbH

 

 

Przebieg inwestycji

biomasaleborktimeline

  • 06.2016 – oficjalne otwarcie elektrociepłowni,
  • Listopad 2015 – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
  • 6.2015 – planowane zakończenie budowy,
  • 2013 – podpisanie umowy na budowę,
  • 04.2013 – zakończenie przyjmowania zgłoszeń,
  • 02.2013 – ogłoszenie przetargu na budowę elektrociepłowni,
  • 06.2012 – rozpoczęcie projektu.

Finanse

Koszt budowy elektrociepłowni wyniósł ok. 40 mln zł.

Przetargi związane z inwestycją:
⦁ 24.04.2013 r. – część jawna postępowania na kompleksową realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj,
⦁ 29.11.2013 r. – podpisanie umowy na kompleksową realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą zawartej umowy jest Konsorcjum firm: Polytechnik Luft – und Feuerungstechnik GmbH, i Polytechnik Polska Sp. z o.o.. Realizacja umowy potrwa do 30.06.2015 r. Koszt realizacji umowy – 32 010 315,00 zł netto plus VAT.

Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych w ramach szwajcarskiego programu pomocy finansowej w wysokości 9 892 465 franków szwajcarskich. Wkład strony polskiej to równowartość 1 745 729 franków szwajcarskich.

Technologia

Specyfikacja techniczna – energia biomasy.
Typ instalacji: Elektrociepłownia KWK 7000
Jest to układ elektrociepłowni zbudowanej w oparciu o palenisko opalane biomasą wraz z kotłem, w którym medium jest olej termiczny (300 / 250° C), przekazujący swoją energię blokowi ORC, w którego obiegu pracuje olej silikonowy o specjalnych parametrach.

Elektrociepłownia zasilać będzie miejską sieć ciepłowniczą wspólnie z ciepłownią KR-1 MPEC Lębork oraz system elektroenergetyczny.

Paliwo: biomasa stała – zrębki, zrębki leśne, trociny i kora.

W okresie letnim elektrociepłownia ma pokrywać w całości zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym natomiast ma pracować jako źródło zasilania. Latem elektrociepłownia będzie wytwarzać 1,25 MW mocy elektrycznej i ok. 4,5 MW mocy cieplnej. Szacowana pełna moc produkcyjna dostarczy energię elektryczną i cieplną o mocy 5000 kWh.

Budowa

W ramach budowy elektrociepłowni zbudowano m.in. następujące elementy:
⦁ kocioł na biomasę,
⦁ instalacja rozładunku i składowania biomasy,
⦁ magazyn paliwa,
⦁ place składowe na biomasę,
⦁ rębak do rozdrabniania biomasy,
⦁ przebudowa wjazdu na teren elektrociepłowni.

Wpływ

Celem inwestycji jest zapewnienie ciepłej wody użytkowej dla Lęborka z ekologicznego źródła po jak najniższej cenie. Inwestycja pozwoli na wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych z okolicznych zakładów stolarskich oraz od wytwórców drewna. Jej celem jest także obniżyć emisję dwutlenku siarki do atmosfery, tlenku węgla i pyłu.

Bibliografia

http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3464285,elektrocieplownia-na-biomase-powstanie-w-leborku,id,t.html

https://www.programszwajcarski.gov.pl/strony/o-programie/projekty-1/srodowisko-i-infrastruktura/biomasa-ogrzeje-lebork-budowa-elektrocieplowni-opalanej-biomasa/

http://www.lebork.pl/projekty-unijne/swiss-contribution/

http://www.polytechnik.com.pl/pl/oferta/kongregacja_pradu_i_ciepla.htmlData ostatniej modyfikacji: 17 marca 2022

Inwestycje