Elektrociepłownia Zabrze

Budowa wielopaliwowego bloku kogeneracyjnego w Zabrzu o wartości ok. 870 mln zł.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

Fortum.svg

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. jest wiodącym przedsiębiorstwem branży ciepłowniczej. 16 września 2010 r. koncern uruchomił w Częstochowie swoją pierwszą elektrociepłownię w Polsce. Jest ona najnowocześniejszym, a zarazem jednym z najbardziej przyjaznych środowisku zakładów tego typu w kraju.

Spółka prowadzi bezpośrednią działalność operacyjną poprzez oddziały w Świebodzicach i Wrocławiu oraz na terenie Częstochowy i Płocka. Pełni także funkcje właścicielskie dla Fortum Bytom S.A. oraz Fortum Zabrze S.A.

Jest aktywnym uczestnikiem procesów prywatyzacyjnych polskich przedsiębiorstw energetycznych.

Wykonawcy:

AMEC Foster Wheeleramecfosterwheeler projektuje, dostarcza i utrzymuje strategiczne i złożone aktywa infrastrukturalne na wielu różnych rynkach i skupia się wokół czterech jednostek biznesowych . Operacje dostawy inżynieryjne i projektowe będą prowadzone przez trzy geograficzne jednostki biznesowe : Amerykę ; Europę Północną i Wspólnotę Niepodległych Państw ; Afryka, Bliski Wschód, Azja i Europa Południowa.

 

 

Doosan Škoda Powerdoosanskodapower – jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się firmą, specjalizującą się w  dostarczaniu wysokiej wydajności turbin parowych, które słusznie należą do najlepszych, które można dostać na rynku światowym. Produkują turbiny parowe od ponad 100 lat.

 

 

logo-bmhBMH Technologia Oy – jest ugruntowaną firmą specjalizującą się w dostawach pod klucz  TYRANNOSAURUS®SRF (stałego odzyskanego paliwa) zakładów produkcyjnych oraz stałych systemów przeładunku paliw w elektrowniach i cementowniach . W BMH nacisk położono na poprawę technologii, procesów i możliwości urządzeń, aby spełnić rosnące wymagania w zakresie jakości i dostępności, wymagań operacyjnych i ochrony środowiska.

 

Dostawcy technologii:

Jak wyżej.

Przebieg inwestycji

timelineZabrze

Finanse

Terminy przetargu:

21.03.2016

Czego dotyczy przetarg:

Główne roboty budowlane w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze

Kryteria oceny:

Przyjęte zgodnie z polityką inwestora.

Firmy biorące udział i ich oferty:

Powód wyboru zwycięskiej firmy:

Komplikacje:

Mechanizmy finansowe:

Zaopatrzenie w paliwo:

Dofinansowania:

Technologia

Typ instalacji: Elektrociepłownia.

Moc znamionowa: 75 MWe i 145 MWt.

Sprawność ogólna: –

Parametry pary:

Kocioł: Producent: Amec Foster Wheeler, kocioł z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym.

Turbina: Producent: Doosan Skoda Power

Generator: Producent: Doosan Skoda Power (90MVA)

Układ wody chłodzącej: –

Oczyszczanie spalin:

CCS ready: –

Standardy emisyjne: –

Paliwo: Węgiel kamienny, biomasa lub paliwo alternatywne (RDF).

Produkcja energii: 730 GWh ciepła i 550 GWh energii elektrycznej .

Wyprowadzenie mocy: Wykonawstwo: PSE Operator.

Przesył energii: 

Budowa

Stan prac budowlanych:

Rozpoczęcie: czerwiec 2015.

Czas zakończenia: III kwartał 2018.

Trudności podczas realizacji: –

Stan realizacji:

20.09.2018 – uruchomienie elektrociepłowni

28.05.2018 – chrzest turbiny, rozruch turbozespołu

Grudzień 2017- zakończyła się dostawa głównych komponentów turbiny. Część instalacji na obiekcie przeszła z fazy montażowej do fazy rozruchowej.

Październik 2017- zainstalowano generator.

Lipiec 2017- Sukcesem zakończyła się próba ciśnieniowa kotła.

Styczeń 2017 – zakończono montaż walczaka, montaż konstrukcji stalowej oczyszczania spalin.

Lista znanych wykonawców:

 

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.  – menadżer kontraktu EPCM ,

AMEC Foster Wheeler – dostarczenie kotła z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym,

BMH Technology Oy – dostarczenie systemów przygotowania i podawania paliwa,

Krzysztof Pilecki Geo Swing – wykonanie uzupełniającej dokumentacji badań podłoża gruntowego,

Doosan Skoda Power – turbozespół wraz z generatorem oraz systemem wymienników ciepłowniczych ,

Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL S.A. – modernizacja stacji elektroenergetycznej 110 kV,

ERBUD INDUSTRY Sp. z o.o. – organizacja placu budowy,

ABB – dostawa, instalacja i uruchomienie systemu automatyki DCS, dostarczenie energooszczędnych przemienników częstotliwości, pomp wody zasilającej oraz silników wentylatorów powietrza i spalin,

Budimex S.A. – Główne roboty budowlane.

Wpływ

Wpływ na gospodarkę regionu:

Nowa elektrociepłownia ma zaopatrywać w ciepło sieciowe blisko 70 tysięcy gospodarstw domowych w Zabrzu i Bytomiu.

Konflikty z ludnością:

Brak.

Sposoby rozwiązywania konfliktów:

Nie dotyczy.

Bibliografia

http://cire.pl/item,129627,1,0,0,0,0,0,fortum-rozpoczeto-budowe-fundamentow-pod-nowa-elektrocieplownie-fortum-w-zabrzu.html

http://energetyka.wnp.pl/rozpoczeto-budowe-fundamentow-pod-ec-fortum-w-zabrzu,274103_1_0_0.html

https://www.fortum.com/countries/pl/o-fortum/projekty-inwestycyjne/ec_zabrze/przetargi-zakonczone/glowne-roboty-budowlane-w-ramach-realizacji-inwestycji-ec-zabrze/pages/default.aspx

http://energetyka.wnp.pl/budowa-nowej-elektrocieplowni-w-zabrzu-za-870-mln-zl-zgodnie-z-planem,313511_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/udana-proba-cisnieniowa-kotla-na-budowie-elektrocieplowni-w-zabrzu,301568_1_0_0.html

https://energetyka.wnp.pl/chrzest-turbiny-na-budowie-elektrocieplowni-fortum-w-zabrzu,324097_1_0_0.html

https://energetyka.wnp.pl/fortum-uruchomilo-w-zabrzu-nowa-elektrocieplownie,330901_1_0_0.htmlData ostatniej modyfikacji: 22 stycznia 2019

Inwestycje