Elektrociepłownia ZAK

Budowa elektrociepłowni zasilanej węglem kamiennym, o mocy 25MWe i 140MWt. Moc ma zaspokoić w 25 proc. zapotrzebowanie zakładów na energię elektryczną oraz w całości pokryje zapotrzebowanie na ciepło i parę technologiczną.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:
Logo_Grupa_Azotyzak

Inwestorami są: Zakłady Azotowe Kędzierzyn (- jest to jeden z największych producentów chemicznych w Polsce. Produkcja jest przeznaczona dla rolnictwa, budownictwa, przetwórstwa chemicznego i przemysłu tworzywowego) oraz Grupa Azoty (- spółka akcyjna zrzeszająca grupy/zakłady azotowe w Polsce) .

 

Wykonawcy:

rafako

RAFAKO – spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Producent kotłów parowych i wodnych dla energetyki, urządzeń kotłowych stosowanych w utylizacji odpadów i spalaniu biomasy oraz kotłów odzyskowych dla bloków parowo-gazowych. Świadczy w tym zakresie usługi serwisowe oraz zajmuje się projektowaniem i dostarczaniem elektrofiltrów, instalacji odsiarczania spalin oraz instalacji katalitycznego odazotowania spalin.

Umowa została podpisana 23.05.2014r.

 

Dostawcy technologii:

  • RAFAKO                                          rafako

Przebieg inwestycji

timelineZAK

Finanse

Terminy przetargu:

W marcu 2013r. ZAK rozpoczęło poszukiwania wykonawcy do nowej EC.

Jesienią 2013r. został ogłoszony przetarg, w wyniku którego firma Rafako została wybrana generalnym wykonawcą, wcześniej we wrześniu ZAK rozmawiał z 5 potencjalnymi wykonawcami.

Czego dotyczy przetarg:

Budowa elektrociepłowni zasilanej węglem kamiennym, o mocy 25 MWe i 140 MWt.

Kryteria oceny:

Przyjęte zgodnie z polityką inwestora.

Firmy biorące udział i ich oferty:

Zwycięzcą została firma RAFAKO.SA, która zaoferowała kwotę 320 mln zł.

Powód wyboru zwycięskiej firmy:

Komplikacje:

Mechanizmy finansowe:

Grupa Azoty ZAK zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę kredytu terminowego do kwoty 256 mln zł w ramach projektu “Inwestycje polskie”, kwota ma zostać przeznaczona na współfinansowanie budowy nowej EC.

Zaopatrzenie w paliwo:

Dofinansowania:

Technologia

Typ instalacji: Elektrociepłownia

Moc znamionowa: 25 MWe i 140 MWt

Sprawność ogólna: 

Parametry pary: Para świeża: temperatura: 490 °C, ciśnienie7,5 MPa

Kocioł: Kocioł pyłowy o wydajność 140 t pary/h.

Turbina: Turbozespół upustowo – kondensacyjny o mocy ok. 25 MWe.

Generator:

Układ wody chłodzącej: –

Oczyszczanie spalin:
SOx: instalacja półsucha;

NOx: instalacja SCR;

CCS ready: –

Inne technologie: zmodernizowany magazyn węgla.

Standardy emisyjne: Standardy emisyjne dla NOx i SO2 wynoszą 180 mg/Nm3.

Paliwo: Kocioł ma być opalany węglem kamiennym.

Produkcja energii:

Wyprowadzenie mocy:

Przesył energii: 

Budowa

Stan prac budowlanych:

– Stan realizacji: Weryfikacja stanu i jakości wykonanych prac.

– Trudności podczas realizacji: Opóźnienia wynikające z nieprecyzyjnych planów.

–  Czas zakończenia: Pierwszy etap inwestycji – turbozespół, kocioł parowy, instalacja odsiarczania spalin, budynek z częścią socjalną – do końca 2016 roku. Dalsze etapy do 2021.

– Rozpoczęcie: Kamień węgielny wmurowano 22 maja 2015 roku.

Lista znanych wykonawców:

  • Erbud – przedmiotem są roboty budowlane, dostawy i usługi dla EC ZAK, umowa została zawarta przez Rafako 6.06.2014 i opiewa na 58,75 mln zł.

Wpływ

Wpływ na gospodarkę regionu:

Nowa elektrociepłownia będzie produkować energię elektryczną dla Grupy Azoty ZAK S.A., ale również dla miasta.

Zamiar sprzedaży wytworzonych ubocznych produktów spalania do pobliskich cementowni.

Zapewnienie miejsc pracy dla okolicznej ludności, podczas budowy korzystanie z usług lokalnych firm.

Konflikty z ludnością:

Sposoby rozwiązywania konfliktów:

Bibliografia

http://www.cire.pl/item,111610,1,0,0,0,0,0,msp-rusza-inwestycja-budowy-elektrocieplowni-w-azotach-kedzierzyn.html

http://www.cire.pl/item,81787,1,0,0,0,0,0,nowa-elektrocieplownia-zak-w-polowie-2016-r.html

http://www.cire.pl/item,100777,1,0,0,0,0,0,zak-ma-kredyt-na-elektrocieplownie-w-kedzierzynie.html

http://www.cire.pl/item,94870,1,0,0,0,0,0,rafako-ma-umowe-z-podwykonawca-elektrocieplowni-dla-zak.html

http://www.cire.pl/item,81787,1,0,0,0,0,0,nowa-elektrocieplownia-zak-w-polowie-2016-r.html

http://chemia.wnp.pl/nad-zak-iem-rosnie-komin,263744_1_0_0.html

http://zak.grupaazoty.com/pl/wydarzenia/729

http://www.cire.pl/item,100777,1,0,0,0,0,0,zak-ma-kredyt-na-elektrocieplownie-w-kedzierzynie.html

http://chemia.wnp.pl/elektrocieplownia-zak-pracuje-ale-czeka-na-otwarcie,308026_1_0_0.html

https://kk24.pl/problemy-z-nowa-elektrocieplownia-grupa-azoty-zak-wytyka-bledy-wykonawcy-inwestycji/Data ostatniej modyfikacji: 22 stycznia 2019

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01