Elektrociepłownia Zgierz

Budowa turbozespołu upustowo-kondensacyjnego o mocy 20 MWe, kotła wodnego rezerwowo-szczytowego o mocy cieplnej 18 MW oraz awaryjnego kotła parowego o mocy cieplnej 24 MW. Oba kotły mogą być opalane sieciowym gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.to jeden z sześciu koncernów wchodzących w skład największej grupy energetycznej w kraju – Polskiej Grupy Energetycznej. Przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. PGE GiEK SA składa się z centrali i 12 oddziałów, które znajdują się na terenie dziewięciu województw naszego kraju. Są to kopalnie węgla brunatnego, elektrownie konwencjonalne oraz elektrociepłownie. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie.

pge

 

 

 

 

 

Wykonawcy:

 • Turbozespołu

PBG S.A.

Firma świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonujemy jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).

pbg

 

 

 

 

 

 

 • Kotła wodnego

Energika

Podstawą działalności firmy są kotły parowe oraz kotły wodne wraz z urządzeniami pomocniczymi. Doświadczenie założycieli spółki sięga 1985r. Energika od 2003r. jako spółka jawna działa prężnie na rynku energetyki cieplnej w całym kraju. Podążając za tendencjami światowymi zmierzamy w kierunku działania na rzecz modernizacji gospodarki energetycznej i ochrony środowiska.

logo

 

 

 • Kotła parowego

Energotechnika sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo specjalizuje się w projektowaniu i budowie energetycznych zakładów przemysłowych, instalacji do termicznego przekształcania osadów, a przede wszystkim elektrociepłowni i kotłowni na paliwa stałe, ciekłe i gazowe w zakresie mocy do kilkudziesięciu MW oraz w wykonywaniu specjalistycznych instalacji technologicznych.

energotechnika

 

 

 

Dostawcy technologii:

Loos International

 

Przebieg inwestycji

G_T_Zgierz

Finanse

Informacje o przetargu:

16 maja 2012 r.  podpisanie umowy z wykonawcami na realizacje dwóch inwestycji energetycznych tj. zabudowę turbozespołu upustowo-kondensacyjnego oraz zabudowę kotła rezerwowo-szczytowego.

29.02.2012 r. – Termin składania ofert

Styczeń 2012 r. – Ogłoszenie przetargu

 

Wykonawcą turbozespołu upustowo-kondensacyjnego, zostało Konsorcjum Firm: PBG S.A. – Lider Konsorcjum, PBG ENERGIA Spółka z o.o., GAZ & OIL Project Management
Spółka z o.o. Przekazanie turbozespołu do eksploatacji planowane było na 31.12.2013r. Wartość kontraktu to ponad 50 mln zł.

 

Realizatorem zabudowy kotła rezerwowo-szczytowego o mocy 18 MW będzie ENERGIKA Małgorzata Szamałek, Zbigniew Szamałek Spółka Jawna. Przekazanie kotła do eksploatacji planowane było na początek sierpnia 2013r., wartość kontraktu to ponad 7 mln. zł.

 

Wykonawcą zabudowy kotła parowego rezerwowo-szczytowego o mocy 24 MW została Energotechnika Sp. z o. o. Przetarg został otwarty 11 lutego 2015r. Oferty były przyjmowane do 3 marca. Wartość kontraktu to 9,12 mln zł netto.
Umowa została podpisana 17 kwietnia 2015r.

 

Kryteria oceny:

Dla turbozespołu:

Cena – waga 80%

Jednostkowe zużycie ciepła – waga 20%

Ocena ofert została dokonana według następującego wzoru:

O = [(Cmin / Cbad)*80] + [(10800 – qkbad) / (10800 – qkmin)*20]

Cmin – minimalna cena netto w PLN wśród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,

Cbad – cena netto w PLN oferty badanej,

qkbad – jednostkowe zużycie ciepła w kJ/kWh przy pełnej kondensacji oferty badanej,

qkmin – najniższe jednostkowe zużycie ciepła w kJ/kWh przy pracy w pełnej kondensacji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

10800 – wartość referencyjna jednostkowego zużycia ciepła.

Wszystkie podane wyżej wartości odniesione są dla znamionowego przepływu pary na wejściu do turbiny wynoszącej mo = 80 t/h i t = 500 stopni Celsjusza.

 

Dla kotła parowego kryterium wyboru wykonawcy była najniższa cena.

 

Firmy biorące udział w przetargu i ich oferty

Dla turbozespołu

 • konsorcjum PBG SA, PBG ENERGIA Sp. z o.o., Gaz & Oil Project Management Sp. z o.o.

cena łączna brutto:  61 623 000 zł,  jednostkowe zużycie ciepła: 9 970 kJ/kWh

 • Energomontaż Południe S.A.

cena łączna brutto:  75 320 280 zł, jednostkowe zużycie ciepła: 10 080,00 kJ/kWh

 • Elektrobudowa S.A.

cena łączna brutto:  77 026 044 zł, jednostkowe zużycie ciepła: 10 093,00 kJ/kWh

 • Energomontaż Północ Bełchatów Sp. z o. o.

cena łączna brutto:  79 851 600 zł, jednostkowe zużycie ciepła: 10 123,37 kJ/kWh

 • Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A.

cena łączna brutto:  81 216 900 zł, jednostkowe zużycie ciepła: 10 110,54 kJ/kWh

 • Energoinstal S.A.

cena łączna brutto:  98 707 500 zł, jednostkowe zużycie ciepła: 10 184,00 kJ/kWh

 

Dla kotła wodnego:

 • Konsorcjum Bilfinger Berger Budownictwo, TAWI
 • Energika
 • Energomontaż-Północ Bełchatów

 

Dla kotła parowego:

 • Babcock Borsing Steinmuller
 • Control Process
 • Energika

Przetarg odbył się w trybie niepublicznym. Inwestor, Polska Grupa Energetyczna Górnictwa i Energetyka Konwencjonalna, nie mógł ujawnić kwot oferentów.

Technologia

Kocioł:

Jest to kocioł wodny wysokotemperaturowy, trójciągowy, płomienicowo-płomieniówkowy o mocy 18MW ze zintegrowanym ekonomizerem. Cechą tego typu kotłów jest budowa komory spalania. Kocioł zbudowany jest z cylindrycznego płaszcza oraz przedniej i tylnej dennicy (elementy spawane fabrycznie) połączonych centralnie umieszczoną w korpusie płomienicą. Wokół głównej płomienicy pierścieniowo rozmieszczone są płomieniówki drugiego i trzeciego ciągu wzdłuż całej długości korpusu (elastyczny montaż wydłuża trwałość kotła). Całość kotła jest zaizolowana wełną mineralną pokrytą płaszczem aluminiowym. Odzysk ciepła spalin (w ekonomizerze) zwiększa efektywność pracy kotła (zmniejsza się zużycie paliwa i emisja spalin).

Dane techniczne:

 • Moc przekazywana do granicy systemu 18 MW
 • Temperatura dopuszczalna wody z kotła – ogranicznik 150°C max. / 165°C max
 • Paliwo Gaz ziemny/Olej opałowy lekki
 • Temperatura min. dopuszczalna na powrocie do kotła 50°C
 • Temperatura min. dopuszczalna na zasilaniu kotła 70°C
 • Ciśnienie robocze dopuszczalne maksymalnie 13 bar
 • Sprawność gaz (zgodnie z EN 12953 cz. 11) 97,3%
 • Sprawność (gaz) przy 75% obciążenia 97,6% Sprawność (gaz) przy 50% obciążenia 97,8%
 • Sprawność (gaz) przy 25% obciążenia 97,5% Zawartość O2 w suchych spalinach od 2,1%
 • Sprawność olej 97,4%
 • Sprawność (olej) przy 75% obciążenia 97,6%
 • Sprawność (olej) przy 50% obciążenia 97,8%
 • Sprawność (olej) przy 25% obciążenia 97,5%
 • Zawartość O2 w suchych spalinach od 2,7%
 • Moc cieplna palnika, całkowita (gaz) 18491 kW
 • Moc cieplna palnika, całkowita (olej) 18486 kW
 • Zużycie gazu w warunkach normalnych 1948 m3/h
 • Zużycie oleju w warunkach normalnych 1555 kg/h
 • Przepływ wody 386,7 m3/h
 • Ciężar do transportu (kocioł, palnik, osprzęt) 46700 kg
 • Ciężar eksploatacyjny kotła (z osprzętem) 74700 kg
 • Strata kominowa ok. (wg EN 12953 cz. 11)(gaz) 2,5%
 • Strata kominowa ok. (wg EN 12953 cz. 11)(olej) 2,5%
 • Spaliny, temperatura ok. (gaz) 82°C
 • Spaliny, temperatura ok. (olej) 82°C
 • Powierzchnia grzewcza kotła – całkowita 522,4m2
 • Powierzchnia grzewcza EKO – całkowita 375,1m2
 • Moc EKO przy pracy na gazie 1216,03kW
 • Moc EKO przy pracy na oleju 1178,89kW
 • Temperatura kotła na zasilaniu, średnia 150°C
 • Temperatura kotła na powrocie, średnia 110°C
 • EKO – Temperatura zabezpieczeń na WWR 150°C max. / 165°C max
 • EKO – Ciśnienie zabezpieczeń na WWR 12,0 bar

Gaz ziemny został doprowadzony z sieci miejskiej do nowej stacji pomiarowej gazu wybudowanej na terenie EC Zgierz w 2013r. Stąd rurociągiem (około 100metrów długości ścieżki gazowej) gaz doprowadzono do kotłowni, do modułu gazu GRM. Moduł gazowy zawiera elementy zaopatrzenia palnika
m.in. zawory gazowe z armaturą odcinającą, regulatory ciśnienia i filtry gazu, licznik gazu, odcinające zawory bezpieczeństwa i zawory upustowe, manometry, kompensator i inne elementy mechaniczne. Moduł jest sterowany i kontrolowany z menadżera palnika.

 

Turbozespół

Turbina upustowo-kondensacyjna o mocy ok. 20 MWe z dwoma upustami regulowanymi pary – przemysłowym i ciepłowniczym – zasilanej parą o parametrach ok. 9 MPa i 500 stopni C oraz współpracującej z istniejącej kotłem parowym OF-100.

 

Kocioł parowy

Kocioł parowy rezerwowo-szczytowy, gazowo-olejowy VIESSMAN. Moc cieplna 24 MW. Jednostka ta będzie kotłem niskoparametrowym. Ma spełniać rolę kotła szczytowego i awaryjnego. W warunkach zimowych uzupełni deficyt ciepłownictwa.

Budowa

Stan prac:

Kocioł wodny rezerwowo-szczytowy oddano do eksploatacji w sierpniu 2013 r.

Turbozespół upustowo-kondensacyjny oddano do eksploatacji w październiku 2014 r.

Tak zakończył się pierwszy etap modernizacji elektrociepłowni.

Docelowy układ będzie składał się z kotła i dwóch turbogeneratorów: głównego o mocy ok. 20 MWe i rezerwowego o mocy 16,7 MWe, wykorzystywanego w przypadku dużych poborów ciepła.

Kocioł parowy rezerwowo-szczytowy oddano do eksploatacji w marcu 2016 r.

Wpływ

Moc uruchomionego dziś turbozespołu jest co prawda niewielka jak na skalę produkcji naszych gigantów, ale ma ogromne znaczenie na rynku lokalnym. To moc, która otwiera możliwości dalszego rozwoju dla Zgierza i całej Spółki PGE GiEK – powiedział podczas uroczystości przecięcia wstęgi Tadeusz Witos, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK S.A.

Elektrociepłownia Zgierz jest głównym producentem i dostawcą ciepła dla mieszkańców Zgierza. Energia elektryczna produkowana w zgierskiej elektrociepłowni dostarczana jest do firm z terenu „Parku Przemysłowego Boruta – Zgierz”, a także zasila krajową sieć przesyłową 110kV.

Bibliografia

http://www.pbg-sa.pl/

http://www.energika.pl/

http://www.loos.pl/

http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/elektrocieplownia-zgierz-przetargi-na-nowe-inwestycje-35883.html

http://energetyka.wnp.pl/ruszyl-blok-zwiekszajacy-moc-elektorcieplowni-w-zgierzu,235442_1_0_0.html

 

 

Większa moc PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Zgierz

Elektrociepłownia Zgierz

http://www.energotechnika.com/

http://energetyka.inzynieria.com/cat/26/art/43495/kociol-parowy-w-elektrocieplowni-zgierz—przetarg

http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/ec-zgierz-energotechnika-wykona-zabudowe-kotla-48801.htmlData ostatniej modyfikacji: 14 stycznia 2019

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01