Elektrociepłownia Zofiówka

Budowa bloku fluidalnego o mocy elektrycznej 80,1 MWe i mocy cieplnej ok. 110 MWt.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

SE_Jastrzebie_logo

Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. – producent energii elektrycznej i cieplnej dla potrzeb przemysłowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz mieszkańców miasta Jastrzębia-Zdroju i okolic (m.in: gmin Pawłowice i Suszec). Spółka produkuje również sprężone powietrze i chłód dla kopalń JSW oraz świadczy usługi produkcyjne, handlowe, remontowe i inwestycyjne związane z energetyką. SEJ wchodzi w skład Grupy Kapitałowej JSW, która posiada 100% akcji w kapitale zakładowym spółki.

 

 

Wykonawcy:

ENERGOINSTAL S.A.energoinstal – to jeden z największych producentów kotłów energetycznych w Polsce, znany i ceniony partner na rynku krajowym i zagranicznym. Swoją pozycję przedsiębiorstwo zawdzięcza stałemu unowocześnianiu technologii wytwarzania oraz elastycznemu reagowaniu na zmieniające się oczekiwania rynku.

 

Skobudskobud – Generalny wykonawca budownictwa użyteczności publicznej, budownictwa przemysłowego oraz robót inżynieryjnych.

 

 

Dostawcy technologii:

Przebieg inwestycji

Roboczy-page-001 (2)

Finanse

Terminy przetargu:

Przełom stycznia i lutego 2012 r.

Czego dotyczy przetarg:

Budowa bloku fluidalnego o mocy elektrycznej 80,1 MW i mocy cieplnej ok. 110 MW.

Kryteria oceny:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty brano pod uwagę kryteria ceny (85 proc.) oraz wskaźniki techniczne (15 proc.). Na zrealizowanie zadania zwycięzca przetargu będzie miał 36 miesięcy.

Firmy biorące udział i ich oferty:

  • Konsorcjum: Elektrobudowa, Mostostal Zabrze – 879,99 mln zł; 57 proc. – gwarantowana sprawność bloku,
  •  Konsorcjum: Energoinstal, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Skobud – 624,64 mln zł; 60,9 proc,
  • Control Process – 891,56 mln zł; 61,53 proc.

Powód wyboru zwycięskiej firmy:

Konsorcjum Elektrobudowy i Mostostalu Zabrze było niezgodne z SIWZ.
Control Process nie przedłużył ważności wadium.

Komplikacje:

Mechanizmy finansowe:

17.10.2013 r. SEJ podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Alior Bankiem umowę programu emisji obligacji do kwoty 420 mln zł. Znaczna część środków z obligacji sfinansuje budowę nowego bloku.

Zaopatrzenie w paliwo:

Kopalnie macierzyste.

Dofinansowania:

Technologia

Typ instalacji: Elektrociepłownia

Moc znamionowa: 80,1 MWe, 110 MWt

Sprawność ogólna: 92,09 %

Parametry pary: Para świeża: temperatura: 522°C ciśnienie: 12,2 MPa.

Kocioł:kocioł z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (przystosowanym do współspalania z węglem biomasy i mułów węglowych).

Turbina: turbina upustowo-kondensacyjna.

Generator:

Układ wody chłodzącej: –

Oczyszczanie spalin:
SOx: instalacja sucha;

NOx: obniżona temperatura spalania, recyrkulacja spalin i instalacja SCR;

pyły: wysokosprawny filtr workowy.

CCS ready: –

Standardy emisyjne:

  • tlenku azotu w ilości 195 mg/Nm3,
  • tlenki siarki 150 mg/Nm3,
  • pyłu 10 mg/Nm3

Paliwo:

Węgiel kamienny, paliwa niskokaloryczne (muły, miały i szlamy węglowe), a także biomasa oraz metan ujmowany w kopalniach JSW.

Założono stosowanie 5 mieszanek paliwowych różniących się między sobą udziałem poszczególnych paliw: od 100 do 73 % węgla kamiennego, od 0 do 20 %. niskokalorycznego paliwa węglowego, od 0 do 10 proc. biomasy. Każda z mieszanek zakłada maksymalny udział metanu na poziomie 9,2 %.

Produkcja energii: dyspozycyjność na poziomie 92 %.

Wyprowadzenie mocy:

Przesył energii: 

Budowa

Stan prac budowlanych:

Czas zakończenia:Umowa z wykonawcami przewiduje oddanie bloku do komercyjnej eksploatacji w czwartym kwartale 2017 roku. Początkowo zakładano IV kwartał 2016r,

Rozpoczęcie: 14.10.2013 podpisanie umowy.

Trudności podczas realizacji:

12.09.2015 r. Polskie Inwestycje Rozwojowe poinformowały, że nie zaangażują się w projekt budowy bloku,

16.12.2014 r. pożar,

19.02.2014 r. Poinformowano o ponownym rozstrzygnięciu przetargu na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w procesie realizacji inwestycji. Za najlepszą w przetargu uznano ofertę konsorcjum ECM Group Polska oraz SGS Polska.

Stan realizacji:

W zakresie wyspy turbinowej w ostatnim czasie m.in. posadowiono na fundamentach generator, kondensator i wymiennik ciepłowniczy, wykonano większość prac montażowych turbiny, a obecnie trwają montaże orurowania turbozespołu.

W zakresie wyspy kotłowej trwają montaże konstrukcji kotłowni wraz z konstrukcją wsporczą kotła, a równolegle z nimi postępuje scalanie kolejnych elementów kotła (m.in. cyklon, przegrzewacze, ściany kotła) i układów przykotłowych (zbiornik wody zasilającej, przykotłowy zbiornik materiału inertnego)

W ostatnim czasie na budowę dostarczono i zamontowano walczak, co jest jednym z najważniejszych kamieni milowych montażu kotła energetycznego.

Trwają montaże rurociągów wewnątrzkotłowych, kanałów powietrza pierwotnego i wtórnego, oraz zdmuchiwaczy parowych.

Prowadzone są prace m.in. przy układzie przygotowania i podawania paliwa niskokalorycznego (muły węglowe), układzie oleju rozpałkowego, gospodarce popiołami, gospodarce sorbentem.

02.02.2018 r. Termin wykonania wszystkich prac i czynności niezbędnych do podpisania protokołu przejęcia bloku do eksploatacji przesunięty do dnia 30 czerwca 2018 r.

07.2017 r. Zaawansowanie prac na poziomie ponad 93%

28.04.2017 r. Termin budowy wydłużony do 31 lipca 2017 r.

11.08.2016 r. PGNiG Termika podpisała umowę wraz z Jastrzębską Spółką Węglową na zakup 100% akcji Spółki Energetycznej ,,Jastrzębie”.

04.07.2016 r. Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży 100 proc. akcji Spółki Energetycznej Jastrzębie (SEJ) spółce PGNiG Termika.W tym samym czasie PGNiG Termika poinformowała iż zakończenie budowy nastąpi wcześniej niż planowano, blok ma zostać oddany do eksploatacji pod koniec kwietnia 2017 r.

07.2016 r. Zaawansowanie prac na poziomie 60%.

07.11.2018 r. Oddano blok do eksploatacji.

Lista znanych wykonawców:

 

KSM Henryk Zeman i KSM Zeman – montaż kotła i systemów pomocniczych,

Konsorcjum ECM Group Polska oraz SGS Polska – inżynier kontraktu.

Wpływ

Wpływ na gospodarkę regionu:

Budowa bloku jest kluczowym elementem strategii bezpieczeństwa energetycznego Grupy JSW. Inwestycja – o wartości 507 mln zł netto – umożliwi maksymalizację wykorzystania bazy paliwowej Grupy JSW, w szczególności niskokalorycznych węgli, mułów i metanu. Odbudowa aktywów wytwórczych EC Zofiówka pozwoli również na funkcjonowanie zakładu i utrzymanie zatrudnienia przez kolejne 30 lat.

Blok będzie produkował energię elektryczną dla Grupy JSW i odbiorców indywidualnych, a także zapewni ciągłość dostaw ciepła dla stutysięcznego miasta Jastrzębia-Zdroju.

Konflikty z ludnością:

Brak.

Sposoby rozwiązywania konfliktów:

Nie dotyczy.

Bibliografia

http://www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl/st,33,335,tr,145,0,0,0,0,0,budowane-i-planowane-elektrownie.html#jastrzebie
https://www.sejsa.pl/o-firmie/
http://budownictwo.wnp.pl/opoznienia-w-budowie-bloku-80-mwe-w-ec-zofiowka,248499_1_0_0.html
http://energetyka.wnp.pl/chrzest-walczaka-w-bloku-w-ec-zofiowka,263592_1_0_0.html
http://energetyka.wnp.pl/nowatorski-blok-w-ec-zofiowka-przedstawiono-szczegoly-projektu,222813_1_0_0.html
http://budownictwo.wnp.pl/przeciaga-sie-termin-podpisania-umowy-na-blok-w-ec-zofiowka,208520_1_0_0.html
http://budownictwo.wnp.pl/energoinstal-zlecil-montaz-kotla-do-bloku-w-ec-zofiowka,250795_1_0_0.html
http://www.eko.org.pl/index_news.php?dzial=5&kat=21&art=1390
http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/ec-zofiowka-nowy-blok-w-polowie-2017-r-53146.html
https://www.sejsa.pl/firma/wydarzenia/wydarzenie/id/spolka-energetyczna-jastrzebie-rusza-z-budowa-nowego-bloku-fluidalnego-w-elektrocieplowni/                                                              http://energetyka.wnp.pl/blok-w-ec-zofiowka-ma-byc-gotowy-w-kwietniu-2017-r,277054_1_0_0.html

https://elektrosystemy.pl/?p=18883

http://budownictwo.wnp.pl/pgnig-termika-doplaci-energoinstalowi-za-ec-zofiowka,316711_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/kolejny-poslizg-w-budowie-bloku-fluidalnego-75-mw-w-ec-zofiowka,297097_1_0_0.html                                                                                      http://budownictwo.wnp.pl/blok-w-ec-zofiowka-opozniony-energoinstal-z-karami-od-pgnig,304731_1_0_0.html

https://gazownictwo.wnp.pl/nowy-blok-energetyczny-w-ec-zofiowka-oddany-do-uzytku,331710_1_0_0.htmlData ostatniej modyfikacji: 22 stycznia 2019

Inwestycje