Elektrownia fotowoltaiczna Wichertów

Inwestor i wykonawcy

Inwestor i wykonawca:

ENWICH Sp. z o.o.

Głównymi kategoriami działalności przedsiębiorstwa są paliwa i dystrybucja energii elektrycznej.

Przebieg inwestycji

W dniu 25 lutego 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa z firmą ENWICH z siedzibą w miejscowości Wichertów, pn. „Elektrownia fotowoltaiczna Wichertów”.

Finanse

Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii”.
Wartość projektu: 6 749 348.50 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 282 000.00zł

Technologia

Instalacja składa się z 4446 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 1 MW.

Wpływ

Projekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej wyniesie 10530 GJ/rok.

Bibliografia

http://www.wfosgw.poznan.pl/wrpo/aktualnosci-wrpo/budowa-farmy-fotowoltaicznej-w-miejscowosci-wichertow.html
https://aleo.com/pl/firma/enwich-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia
http://poznanskie-nieruchomosci.pl/index.php?itemid=6226&catid=18
http://www.mapadotacji.gov.pl/projekt/1270832Data ostatniej modyfikacji: 31 lipca 2016

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01