Elektrownia Kozienice blok 11

Budowa bloku 11 dla Elektrowni Kozienice o mocy 1075 MWe Świerże Górne, ok. 10 km od miasta Kozienice

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

enea

ENEA jest wiodącym sprzedawcą i dostawcą energii elektrycznej w Polsce. Działalność Grupy Kapitałowej ENEA to wytwarzanie energii elektrycznej, jej sprzedaż i dystrybucja. Rozpoznawani jesteśmy jako dostawca prądu dla mieszkańców zachodniej i północno-zachodniej Polski. Celem naszej działalności jest tania energia elektryczna oferowana zarówno Klientom indywidualnym, jak i segmentowi małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W odpowiedzi na potrzeby Klientów, dotyczących takich kwestii jak np. oszczędzanie energii, elastycznie zmieniamy swoją ofertę.

 

Wykonawcy:

Konsorcjum:

mitsuhitaeuMitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (Niemcy), spółka zależna koncernu Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd. o zasięgu globalnym, projektuje i buduje elektrownie opalane paliwem kopalnym. Jako wykonawca elektrowni firma dostarcza także główne podzespoły, takie jak kotły do wytwarzania pary technologicznej, instalacje na potrzeby ochrony środowiska, turbiny i młyny węglowe. Łącznie ze spółkami zależnymi spółka zatrudnia obecnie około 1700 pracowników (stan na luty 2015). Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH jest następcą Hitachi Power Europe GmbH. MHPSE posiada wszystkie stosowne oraz prawnie chronione własności materialne i niematerialne (np. patenty, licencje, referencje).

polimexmostostalPolimex Mostostal S.A. to największa firma inżynieryjno-budowlana z polskim kapitałem. Generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego. Przedsiębiorstwo realizuje specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej, gazowej oraz ochrony środowiska. Jest producentem i eksporterem konstrukcji stalowych, krat pomostowych oraz zajmuje się cynkowaniem i malowaniem konstrukcji stalowych.
Spółka działa na rynku od 1945 r. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku.

 

Dostawcy technologii:

Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe               mitsuhitaeu

 

Przebieg inwestycji

timelineKozienice

Finanse

Terminy przetargu:

07.12.2011 – ogłoszenie,

25.04.2012 – otwarcie ofert,

28.05.2012 – rozstrzygnięcie.

Czego dotyczy przetarg:

Przetarg na budowę bloku 900-1000 MW w Kozienicach.

Kryteria oceny:

Cena (70 proc.), sprawność bloku netto (20 proc.), zwyżka mocy powyżej mocy minimalnej (5 proc.) oraz czas realizacji (5 proc.)

Firmy biorące udział i ich oferty:

Konsorcja:

  • Hitachi Power Europe GmbH wraz z Polimex – Mostostal S.A. – sprawność 44,59%, zwyżka mocy 1000 MW netto, realizacja 58 miesięcy, 6,279 mld zł brutto,
  • China National Electric Engineering Co. Ltd. wraz z China Overseas Engineering Group Co. Ltd. – sprawność 44,7%; zwyżka mocy 919 MW netto, realizacja 71 miesięcy, 6,158 mld zł brutto,
  • Konsorcjum Alstom i PBG nie złożyło końcowej oferty ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycji.

Powód wyboru zwycięskiej firmy:

Przetarg wygrał Hitachi Power Europe GmbH wraz z Polimex – Mostostal S.A. Najlepsza oferta (zważywszy na kryteria).

Komplikacje:

Konsorcjum CNEEC-COVEC odwołało się od wyniku przetargu, ale Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła ten wniosek.

 

Zaopatrzenie w paliwo:

W styczniu 2012 została podpisana dwudziestoletnia umowa z Lubelski Węgiel „Bogdanka”, dla elektrowni Kozienice, na dostawę paliwa, warta ok. 11,25 mld zł.

Dofinansowania:

Technologia

Typ instalacji: Elektrownia

Moc znamionowa: 1075 MW

Sprawność ogólna: sprawność netto 45,59%

Parametry pary: Parametry nadkrytyczne. Parametry pary na wlocie do turbiny: 603/621C i 242 bar.

Kocioł:

Konstrukcja stalowa kotła waży 3250 ton. Pochodzi z zakładów Donges w Darmstadt (Niemcy). Wysokość kotła to 93 metry. Budynek kotłowni ma ponad 100 metrów, przylegają do niego dwa pylony komunikacyjne o wysokości 107 metrów.

Turbina: Turbozespół ma łączną długość 39 metrów.

Generator: Stojan, którego producentem jest Mitsubishi Hitachi Power System waży 460 ton i jest długi na 14,5 m, średnica jego to ponad 4 m.

Układ wody chłodzącej: Chłodnia kominowa o wysokości 185,1 metrów i średnicy 146 metrów. Budowa zakończyła się 15 maja 2015 r.

Oczyszczanie spalin:

Będą zainstalowane i pozwolą na spełnienie wszystkich wymagań UE w zakresie BAT (Best Available Technologies). Zostanie zainstalowany największy w Polsce elektrofiltr.

Emisja SO2 i tlenków azotu ma być mniejsza niż 100mg/Nm3.

Emisja CO2 ma być 20% mniejsza niż obecnie eksploatowane bloki, czyli mniejsza niż 700kg/MWh.

CCS ready: Będzie możliwość przyłączenia systemu CCS w przyszłości.

Paliwo: Węgiel kamienny. Dostawy do 2036 r. zapewni kopalnia Bogdanka.

Produkcja energii:

Elektrownia ma w pierwszym roku mieć dyspozycyjność ponad 90%, a w późniejszych latach ponad 92%. Planowany roczny czas eksploatacji to 8000 godzin.

Wyprowadzenie mocy:

Dwutorowa linia 400kV z Kozienic do Ołtarzewa pod Warszawą o długości około 131 km.

Przesył energii:
Wykonawstwo: Grupa ZUE i Dalekovod – oddział  w Polsce.

zue dalekovod

Budowa

Praca elektrowni:

W okresie styczeń – wrzesień blok wyprodukował 4.126,4 tys. MWh brutto, tj. około 32% wytworzonej w Elektrowni Kozienice w tym czasie energii, pracując w podstawie z pełną mocą w szczycie oraz z mocą dostosowaną do potrzeb systemu w dolinie nocnej. Średnie obciążenie wyniosło około 790 MW.

Dzięki B11 lipiec 2018 był miesiącem rekordowej produkcji energii elektrycznej w Elektrowni Kozienice od początku jej eksploatacji. Wyniosła ona 1.712.931 MWh brutto i była wyższa o 114.683 MWh brutto od dotychczasowego rekordu, który padł w czerwcu. 34% tej produkcji wytworzył blok nr 11.

Elektrownia odnotowała również rekordową w swojej historii produkcję dobową, która 11 lipca 2018 r. wyniosła 67.394 MWh brutto. Jest to produkcja o około 25% wyższa od typowej w dni robocze (poniedziałek – piątek).

Stan prac budowlanych:

Czas zakończenia: 15.12.2017 r,  pełnym sukcesem zakończył się 720-godzinny ruch próbny nowego bloku w kozienickiej elektrowni.

Trudności podczas realizacji: 9.03.2015 r. na placu budowy zginął pracownik przygnieciony przez ramię dźwigu. Konstrukcję stalową kotła, ważącą 3250 ton dostarczano specjalnym transportem drogowym.

Kamień węgielny wmurowano 21.11.2012r.

Teren pod budowę przekazano 01.10.2012r.

Symboliczną, pierwszą łopatę wbito 21.09.2012r.

Rozpoczęcie: Kontrakt zawarto 09.2012r.

 

Lista znanych wykonawców:

Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH – firma odpowiada za dostarczenie kotła z zasobnikami węgla, młynami, urządzeniami kontroli procesu spalania, instalacje oczyszczania spalin, oprzyrządowanie, niektóre urządzenia pozablokowe, turbinę parową oraz elementy towarzyszące turbinie,

Polimex – Mostostal S.A. –  Przeprowadza budowę, montaż i wyposażenie bloku,

ENAP – firma zależna od APS Energia – instaluje instalacje odazotowania spalin,

Sarens Polska – Dostarcza dźwigi na plac budowy,

Babcock Hitachi K.K. – budowa instalacji odsiarczania spalin,

ILF – firma pełni funkcję inżyniera projektu. Oznacza to doradztwo i wsparcie w procesie realizacji,

Inżynieria Rzeszów – budowa oczyszczalni ścieków dla nowego bloku i dwóch istniejących bloków po 500MW każdy.

Wpływ

Wpływ na gospodarkę regionu:

W nowym bloku zatrudnienie znajdzie około 200 osób. Na budowie pracuje około 2500 osób. Przy budowie zatrudnione są polskie firmy, polscy dostawcy i polscy podwykonawcy. W okolicy dojdzie do budowy bazy hotelowo-gastronomicznej, polepszenia infrastruktury i inwestycji w usługi. Budowa bloku polepszy bezpieczeństwo energetyczne regionu i kraju. Ponad 4% energii w Polsce będzie pochodzić z tego bloku.

 

Bibliografia

http://www.msp.gov.pl/pl/mapa-inwestycji-energet/inwestycje-energetyczn/24535,Elektrownia-Kozienice-II.html

http://budownictwo.wnp.pl/zobacz-jak-powstaje-nowy-blok-1075-mw-w-kozienicach,225839_1_0_0.html

http://www.wnp.pl/tematy_serwis/,1578_0_0.html

http://wirtualnekozienice.pl/2014/06/12/potezne-slupy-konstrukcji-kotla-i-gigantyczne-dzwigi-na-budowie-bloku-1075-mw-w-elko-zobacz-zdjecia/

http://pieniadze.gazeta.pl/Gospodarka/1,123717,7566199,W_Elektrowni_Kozienice_zainstalowany_zostanie_nowy.html

http://energetyka.inzynieria.com/cat/1/art/38801/co-sie-dzieje-na-budowie-bloku-w-elektrowni-kozienice-

http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/enea-budowa-bloku-zgodnie-z-planem-14656.html

http://www.glos-enea.cire.pl/st,47,379,item,107687,1,0,0,0,0,0,tragiczny-wypadek-w-elektrowni-kozienice.html

http://budownictwo.wnp.pl/oferty-na-linie-przesylowa-z-elektrowni-kozienice-warte-460-665-mln-zl,210702_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/ilf-inzynierem-kontraktu-bloku-1075-mw-w-kozienicach,206006_1_0_0.html

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1096814.html

http://energetyka.wnp.pl/hitachi-i-polimex-wygraly-przetarg-na-blok-w-kozienicach,170994_1_0_0.html

http://www.enea-wytwarzanie.pl/elkoweb/site2/site.php?module=info&cmd=detail&id=193&code_channel=remit&id_channel=13

http://pieniadze.gazeta.pl/Gospodarka/1,123717,10776429,Ogloszono_przetarg_na_wykonawce_bloku_w_Elektrowni.html

http://www.wprost.pl/ar/336185/Covec-chcial-budowac-blok-w-Kozienicach-Przegral-przetarg/

http://energetyka.wnp.pl/nowy-blok-1075-mw-w-kozienicach-zdal-kluczowy-test,272538_1_0_0.html

http://www.cire.pl/item,129304,1,0,0,0,0,0,inwestycja-enei-w-budowe-bloku-w-kozienicach-zrealizowana-w-82-proc.html

https://media.enea.pl/pr/324527/komunikat-prasowy-dotyczacy-realizacji-inwestycji-budowy-bloku-energetycznego-w-elektrowni-kozienice

http://budownictwo.wnp.pl/nowy-blok-1075-mw-w-kozienicach-zdal-test,313340_1_0_0.html

https://media.enea.pl/pr/415619/b11-juz-od-roku-wspiera-bezpieczenstwo-energetyczne-polskiData ostatniej modyfikacji: 15 marca 2022

Inwestycje