Elektrownia Północ

Budowa nowej elektrownio mocy do 1600 MW w województwie pomorskim.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

 

Kulczyk Investments S.A.kulczykinv jest międzynarodową grupą inwestycyjną specjalizującą się w inicjowaniu i prowadzeniu transakcji na światowych rynkach wschodzących. Kluczowe dla spółki sektory to ropa naftowa i gaz, surowce mineralne, infrastruktura, wytwarzanie energii, jak również dystrybucja oraz obrót energią elektryczną i gazem.

 

Polenergia SAPolenergia_logo to pierwsza polska, prywatna grupa energetyczna składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych zródeł oraz dystrybucji i obrotu energia elektryczna.

 

Wykonawcy:

Alstom-India_0

Alstom (dawniej GEC Alsthom, początkowo Alsthom) – międzynarodowy koncern zajmujący się infrastrukturą energetyczną i transportową. Powstała w 1928r. Zgodnie z danymi ze strony firmy, w roku 2007/2008 Alstom osiągnął sprzedaż przekraczającą 20,9 mld € i zatrudniał ponad 93 500 pracowników w ponad 70 krajach. Siedziba koncernu znajduje się w Levallois-Perret w pobliżu Paryża. Obecnym prezesem jest Patrick Kron.

 

Dostawcy technologii:

 

Przebieg inwestycji

timelinePółnoc

Finanse

Terminy przetargu:

  • Rozpoczęcie przetargu:              grudzień 2011
  • Rozstrzygnięcie przetargu:        marzec 2012
  • Podpisanie umowy:                    grudzień 2013

Czego dotyczy przetarg:

Budowa, montaż, rozruch i serwis gwarancyjny bloku konwencjonalnego 800 MWe na węgiel kamienny w czasie 73 miesiące od podpisania umowy.

Kryteria oceny:

Przyjęte zgodnie z polityką inwestora.

Firmy biorące udział i ich oferty:

Konsorcja:

  • Hitachi Power Europe i Polimex-Mostostal;
  • Alstom
  • Siemens, Doosan Power Systems i Hochtief Polska;
  • Shanghai Electric Company;
  • SNC-Lavalin;
  • Rafako;
  • China National Electric Engineering Corporation;

Powód wyboru zwycięskiej firmy:

Ponieważ Alstom to „wiarygodny, doświadczony partner”.

Komplikacje:

3 kwietnia 2019 r. miała odbyć się finalna rozprawa w sprawie pozwolenia na budowę dla Elektrowni Północ. Ostatecznie z przyczyn proceduralnych rozprawa się nie odbyła. Oznacza to, że Elektrownia Północ nadal nie ma pozwolenia na budowę.

W 2018 roku Elektrownia Północ zniknęła ze strony internetowej Polenergii, lecz spółka nie ogłosiła rezygnacji z jej budowy, natomiast wszczęła postępowanie odwoławcze w sprawie pozwolenia na budowę.

06.12.2016 – WSA w Gdańsku utrzymuje w mocy postanowienie wojewody pomorskiego o uchyleniu pozwolenia na budowę dla elektrowni Północ. Decyzja nie jest prawomocna.

30.12.2015 r. – Wojewoda pomorski uchylił w całości decyzję o pozwoleniu na budowę dla Elektrowni Północ i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez starostę tczewskiego.

30.04.2015 r – Zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla inwestycji przez marszałka województwa pomorskiego.

30.1.2014 r. – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję w sprawie wszczętego z urzędu postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji budowy Elektrowni Północ. Decyzją GDOŚ uchylone zostały tylko fragmenty pierwotnej decyzji, ale jak podkreśla inwestor, zmiany te mają jedynie charakter porządkujący i Elektrownia Północ zachowała prawomocną decyzję środowiskową.

26 sierpnia 2013 r. –  Organizacje ekologów (fundacja ClientEarth Polska, lokalna organizacja Eko-Kociewie, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Greenpeace oraz Fundacja WWF Polska) zwróciły się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o unieważnienie decyzji środowiskowej dla budowy Elektrowni Północ.

Mechanizmy finansowe:

Stworzono spółkę celową Elektrownia Północ, założono wzrost energii lub stworzenie giełdy mocy lub innych instrumentów państwowych wspierających elektrownie konwencjonalne,

Zaopatrzenie w paliwo:

Elektrownia może potrzebować do 5 mln ton węgla rocznie. Kopalnia Bogdanka zawarła 20 grudnia 2011 r. umowę z Elektrownią Północ na dostawy węgla energetycznego do planowanej elektrowni.

Umowa przewiduje, że dostawy węgla będą trwały przez okres pełnych 21 lat od dnia rozpoczęcia dostaw. Wartość umowy w 2011 r. szacowano na 10,352 mld złotych netto.

Elektrownia Północ i kopalnia Bogdanka zawarły 3 czerwca 2013(wraz ze zmianą terminu zamknięcia finansowani z 31 grudnia 2015 r.) aneks do umowy na dostawę węgla energetycznego. Jeżeli do 31 grudnia 2018 r. Elektrownia Północ nie zawiadomi kopalni Bogdanka o zamknięciu finansowym dla obu bloków, to umowa zostanie rozwiązana.

Dofinansowania:

Technologia

Typ instalacji: Elektrownia

Moc znamionowa: 2 x 800 MWe

Sprawność ogólna: >45%

Parametry pary:

Kocioł:

Turbina:

Generator:

Układ wody chłodzącej: Chłodnie kominowe wraz z urządzeniami pomocniczymi w postaci pomp,
sit i rurociągów.

Oczyszczanie spalin:
NOx: instalacja SCR;
SOx: instalacja mokra;
Pyły: Elektrofiltr;

CCS ready: tak

Standardy emisyjne: spełniające rozporządzenie MOŚ

Paliwo: Węgiel kamienny dostarczany z pobliskich kopalni Bogdanka, ok. 5 mln ton rocznie

Produkcja energii:

Wyprowadzenie mocy:

Przesył energii: 

Budowa

Stan prac budowlanych:

Rozpoczęcie: –

Czas zakończenia: –

Trudności podczas realizacji: –

Stan realizacji: nie rozpoczęte.

Lista znanych wykonawców:

Energoprojekt Warszawa S.A – generalny projektant

Energoprojekt Kraków S.A – koncepcja wyprowadzenia mocy

Energy Management and Conservation Agency S.A. Warszawa – analiza doboru technologii

Wpływ

Wpływ na gospodarkę regionu:

Zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego, ograniczenie strat na przesyle energii z południa kraju na północ, zaspokojenie deficytu energii oraz rosnącego popytu na energię elektryczną w województwie Pomorskim oraz zapewnienie 300 miejsc pracy.

Konflikty z ludnością:

Protesty ekologów z organizacji: Eko-Kociewie,Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich
Istot,Greenpeace oraz Fundacja WWF Polska ,fundacja ClientEarth Polska.

Sposoby rozwiązywania konfliktów:

Konsultacje społeczne.

Bibliografia

http://www.polenergia.pl/
http://elektroenergetyka.pl/numer/167
http://elektrowniapolnoc.pl/
http://www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl/
http://energetyka.wnp.pl/

https://stopep.org/aktualnosci/76-rozprawa-odwolana-polnoc-wciaz-bez-pozwolenia-na-budoweData ostatniej modyfikacji: 9 czerwca 2019

Inwestycje