Elektrownia Rybnik

 

Zawieszona budowa elektrowni o mocy 900 MW pracującą na zasadzie współspalania węgla i biomasy. Została zastąpiona przez inwestycję w blok gazowy o mocy 800 MW.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

logo_edf_carre

Grupa EDF to największy inwestor zagraniczny w sektorze produkcji energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Jest obecna na naszym rynku od ponad 16 lat: od czasu pierwszej prywatyzacji w polskim sektorze energetycznym w 1998 roku, od kiedy stawała się głównym akcjonariuszem elektrociepłowni w Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Zielonej Górze, Toruniu i we Wrocławiu oraz elektrowni w Rybniku. W skład Grupy wchodzi też spółka usługowa EDF Paliwa, zajmująca się zakupem paliw produkcyjnych – węgla i biomasy. Ponadto EDF w Polsce prowadzi obrót energią elektryczną wytworzoną w zakładach należących do Grupy EDF w Polsce, zagospodarowuje uboczne produkty spalania i świadczy wspólne usługi wsparcia dla spółek EDF.

 

(*) EPH – złożył ofertę wiążącą do kupna elektrowni Rybnik od EdF

 

eph

Energetický a průmyslový holding – czeska spółka akcyjna założona w 2009 roku przez Daniela Křetínskýego, konglomerat obejmujący kilkadziesiąt firm w Europie Środkowej. Główne segmenty działalności holdingu to gazownictwo, ciepłownictwo, wydobycie węgla, produkcja, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej, OZE, logistyka i handel węglem.

 

Wykonawcy:

AlstomAlstom-India_0 (dawniej GEC Alsthom, początkowo Alsthom) – międzynarodowy koncern zajmujący się infrastrukturą energetyczną i transportową. Powstała w 1928r. Zgodnie z danymi ze strony firmy, w roku 2007/2008 Alstom osiągnął sprzedaż przekraczającą 20,9 mld € i zatrudniał ponad 93 500 pracowników w ponad 70 krajach. Siedziba koncernu znajduje się w Levallois-Perret w pobliżu Paryża. Obecnym prezesem jest Patrick Kron.

 

Dostawcy technologii:

  • Alstom                                  Alstom-India_0

Przebieg inwestycji

timelineRybnik

Finanse

11 maja 2017 roku PGE S.A. oraz EDF International SAS i EDF Investment II B.V. (razem „EDF”) podpisały umowę opcji put (ang. Put Option Agreement, „Umowa POA”) dotyczącą sprzedaży aktywów EDF w Polsce. PGE S.A. Zgodnie z Umową POA EDF uzyskał opcję do wezwania PGE S.A. do podpisania umowy sprzedaży akcji wskazanych niżej aktywów po spełnieniu pewnych warunków, w tym uzyskaniu zgód korporacyjnych EDF na transakcję sprzedaży.

W dniu 19 maja 2017 roku, w związku z wykonaniem przez EDF opcji put wynikającej z Umowy POA, EDF oraz PGE podpisały warunkową umowę sprzedaży.

Wobec spełnienia wszystkich warunków zawieszających transakcja została przeprowadzona w dniu 13 listopada 2017 roku.

W wyniku wykonania Umowy, PGE S.A. nabyła szereg aktywów wytwórczych, w tym: 8 elektrociepłownie tj. Kraków, Gdańsk, Gdynia, Toruń, Wrocław, Zielona Góra, Czechnica i Zawidawie, sieci dystrybucji ciepła w Toruniu, Zielonej Górze, Siechnicach i Zawidawiu oraz Elektrownię Rybnik.

Ostateczna wartość transakcji wyniosła ok. 4,27 mld PLN.

 

Przetarg (2013): Rozstrzygnięcie przetargu na budowę elektrowni Rybnik nastąpiło w 2013 roku. Przetarg dotyczył budowy bloku w Rybniku o 900MW mocy.

 

 

 

 

Technologia

Typ instalacji: Elektrownia

Moc znamionowa: 900 MW (brutto)

 

Kocioł: producent: Alstom.

Turbina: producent: Alstom.

Generator: producent: Alstom.

 

 

Paliwo: Węgiel kamienny i biomasa.

Produkcja energii:

Wyprowadzenie mocy:

Przesył energii: wykonawstwo: PSE Operator

Budowa

Planowany harmonogram prac budowlanych:

Rozpoczęcie: wiosna 2013

Planowany czas zakończenia: początek 2018 r. (przed wstrzymaniem)

 

W marcu 2019 roku PGE przedstawiło plan budowy w Rybniku nowego bloku gazowego o mocy 700 MW zamiast jednostki węglowej. W styczniu 2021 roku PGE ogłosiło projekt budowy bloku gazowego 800 MW.

Aktualnie prowadzona inwestycja: http://inwestycjeenergetyczne.itc.pw.edu.pl/inwestycja/elektrownia-rybnik-2/

 

Stan realizacji – wstrzymana budowa

– Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej zapewnia, że przed sezonem grzewczym 2022/2023 dwa bloki energetyczne Elektrowni Rybnik zostaną przygotowane do prac ciepłowniczych.

– spółka PGE Energia Cieplna zobowiązała się do podjęcia prac na rzecz budowy członu ciepłowniczego, zasilanego z dwóch bloków energetycznych Elektrowni Rybnik. Harmonogram realizacji tego projektu ma być znany do połowy marca przyszłego roku (2018).

– Celem projektu jest to, aby po 1 września 2022 r. utrzymać nieprzerwane dostawy ciepła dla odbiorców w Rybniku przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, przy zachowaniu rentowności koniecznych inwestycji w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła.

– Prace w Rybniku wpisują się w Strategię Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030, przedstawioną 14 grudnia w elektrociepłowni PGE w Gdańsku. Zgodnie z przyjętą strategią, intencją PGE jest bycie liderem zmian środowiskowych w sektorze poprzez prowadzenie działań wspierających walkę o czyste powietrze w polskich miastach.

-Wstrzymane. Chęć zakupu elektrowni przez czeski koncern energetyczny EPH, właściciela największej w Polsce prywatnej kopalni PG Silesia.

 

Wpływ

Wpływ na gospodarkę regionu:

– W Rybniku zawarte zostało porozumienie prowadzące do ograniczenia tzw. niskiej emisji w regionie, dotyczące współpracy dla zapewnienia ciągłości zasilania w ciepło mieszkańców Rybnika, pomiędzy władzami miasta a spółkami: PGE Energia Ciepła, PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa (operatorem sieci ciepłowniczej w Rybniku) oraz Polską Grupą Górniczą (zarządzającą obecnie elektrociepłownią Chwałowice, lokalnym źródłem energii i ciepła).

Elektrownia Rybnik jest największą elektrownią na Górnym Śląsku, obecnie posiada moc wytwórczą rzędu 1800 MW zainstalowanych w ośmiu blokach. Do 2023 r. w Elektrowni Rybnik mają zostać wyłączone cztery bloki węglowe o łącznej mocy 900 MW.

Blok pracować miał na zasadzie współspalania węgla i biomasy, co oznaczałoby produkcję 10 proc. energii zielonej i zmniejszyłoby o 30 proc. emisję CO2 w porównaniu do tradycyjnych bloków węglowych.

 

Bibliografia

http://energetyka.wnp.pl/grupa-pge-100-mln-zl-na-czyste-powietrze-w-rybniku,313454_1_0_0.html

http://www.cire.pl/item,156069,1,0,0,0,0,0,pge-wybuduje-modul-cieplowniczy-w-elektrowni-rybnik-szacuje-koszt-przebudowy-na-100-mln-zl.html

http://biznesalert.pl/pb-czeski-eph-chce-kupic-elektrownie-rybnik/

http://energetyka.wnp.pl/elektrownia-rybnik-juz-w-2022-r-dostarczy-cieplo-dla-mieszkancow-miasta,315694_1_0_0.html

https://www.wnp.pl/energetyka/w-elektrowni-rybnik-powstanie-blok-gazowy-stare-bloki-weglowe-beda-wylaczone,443621.html

https://www.gem.wiki/Rybnik_power_station#cite_note-11

https://raportzintegrowany2017.gkpge.pl/t/pl/notes/zakup-aktywow-edf-w-polsce.html

 Data ostatniej modyfikacji: 21 marca 2022

Inwestycje