Elektrownia Turów blok 11

Budowa bloku 11 dla Elektrowni Turów. Ma powstać w miejsce 3 najstarszych bloków w Elektrowni Turów – bloki 8, 9 i 10.

Elektrownia znajduje sie na styku granic Polski, Czech i Niemiec, a konkretniej w miejscowości Bogatynia w powiecie zgorzeleckim, w województwie dolnośląskim.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

PGE

PGE (Polska Grupa Energetyczna) –  jest obecnie największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, posiada 12,9 GW mocy zainstalowanej oraz obsługuje ponad 5 mln klientów. Głównym akcjonariuszem PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest Skarb Państwa posiadający 61,89% akcji Spółki.

 

Wykonawcy:

Konsorcjum:

mitsuhitaeuMitsubishi Hitachi Power System Europe – Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (MHPSE), spółka zależna koncernu Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd. o zasięgu globalnym, projektuje i buduje elektrownie opalane paliwem kopalnym. Jako wykonawca elektrowni firma dostarcza także główne podzespoły, takie jak kotły do wytwarzania pary technologicznej, instalacje na potrzeby ochrony środowiska, turbiny i młyny węglowe. Łącznie ze spółkami zależnymi spółka zatrudnia obecnie około 1700 pracowników (stan na luty 2015). Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH jest następcą Hitachi Power Europe GmbH. MHPSE posiada wszystkie stosowne oraz prawnie chronione własności materialne i niematerialne (np. patenty, licencje, referencje).

 

BudimexLogo-Budimex-SA – Obecnie, jako przedsiębiorstwo infrastrukturalno-usługowe Budimex koncentruje się na rynku polskim. Działa w sektorach infrastruktury: drogowej, kolejowej, lotniskowej; budownictwa kubaturowego, energetycznego, przemysłowego i ekologicznego i stopniowo zwiększa swoje zaangażowanie w sektorze facility management oraz gospodarki odpadami. Grupa Budimex zatrudnia ponad 5 tys. osób i współpracuje rocznie z 12 tys. kontrahentów. Do Grupy należą: Budimex Nieruchomości, Mostostal Kraków i Elektromontaż Poznań.

 

Tecnicas ReunidasTécnicas_Reunidas_logo – jest Hiszpańskim generalnym wykonawcą, który zajmuje się inżynierią, zaopatrzeniem i budową zakładów przemysłowych i zakładów energetycznych , w szczególności w sektorze naftowym i gazowym.

 

 

Dostawcy technologii:

Przebieg inwestycji

Roboczy-page-001 (1)

Finanse

Terminy przetargu:

14 czerwca 2013r, ogłoszono przetarg na budowę bloku nr 11 w Elektrowni Turów.

Kryteria oceny:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty mają być brane pod uwagę ceną (85% wpływ) oraz wskaźniki techniczne ( w 15%). Termin realizacji będzie wynosił 65 miesięcy od wystawienia polecenia rozpoczęcia prac.

Zadanie w Turowie obejmować ma: przygotowanie terenu budowy, zaprojektowanie, dostawy, montaż, rozruch, ruch próbny, przekazanie do eksploatacji bloku energetycznego wraz z instalacjami i obiektami przynależnymi oraz zagospodarowanie terenu, a także szkolenie personelu zamawiającego i serwis w okresie gwarancji.

Firmy biorące udział i ich oferty:

Konsorcjum firm:

Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (lider konsorcjum z 55,38 proc. udziałów), Budimex SA (partner konsorcjum z 22,31 proc. udziałów) oraz Tecnicas Reunidas SA (partner konsorcjum z 22,31 proc. udziałów) zaoferowało 3,997 mld zł brutto i wygrało tą ofertą; blok ma mieć 450 MW, sprawność na poziomie 43,4% oraz dyspozycyjność przez dwa pierwsze lata: 90,9% w pierwszym roku oraz 92% w drugim;

Shanghai Electric Group Company zaoferowało 3,086 mld zł brutto; blok miałby mieć moc 439,85 MW, sprawność 42,42% i dyspozycyjność w pierwszym i drugim roku odpowiednio: 88% oraz 90%;

Doosan Heavy Industries & Construction złożyło ofertę w wysokości 4,012 mld zł brutto; blok miałby mieć 447,81 MW, sprawność 43,25%, dyspozycyjności odpowiednio 91,3% oraz 92%;

Powód wyboru zwycięskiej firmy:

Specjaliści argumentują, że to realna jak na Polskie warunki oferta w porównaniu do oferty Shanghai  Electric Group oferty o 1,17 mld zł tańszej.

Komplikacje:

Rafako odwoływało się od wyników przetargu na budowę instalacji odsiarczania ale w połowie sierpnia 2013 r.  Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie Rafako.

Przegrani przy przetargu na budowę bloku odwołali się od decyzji w sądzie. W maju 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołania.

Mechanizmy finansowe:

PGE współpracuje z japońskim bankiem Sumitomo Mitsui Corporation w celu pozyskania finansowania z japońskich, niemieckich i hiszpańskich agencji kredytów eksportowych (ECA – Export Credit Agences). ECA to prywatne lub publiczne instytucje działające  w imieniu rządów swojego kraju, wspierające eksport. Warunki kredytu regulowane są przez OECD (Organisation for Economic Co-operation nad Development). Jest to organizacja zrzeszająca najbardziej uprzemysłowione państwa świata, w tym Polskę. Zaangażowanie japońskiego banku Sumitomo Mitsui Banking Corporation jest efektem tego, że jednym z Generalnych Wykonawców jest Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe .

10% ceny kontraktu netto jest gwarancją bankową dobrego wykonania. 25% ceny kontraktu netto to maksymalna kwota płaconych kar przez wykonawcę.

Zaopatrzenie w paliwo:

Zaopatrzenie w paliwo ma zapewnić Kopalnia Węgla Brunatnego w Turowie.

Dofinansowania:

Technologia

Typ instalacji: Elektrownia

Moc znamionowa: około 460MWe

Sprawność ogólna: sprawność brutto ok. 45%,a netto ok. 42%

Parametry pary: para swieża: temperatura: 565-600ˆC; cisnienie: 27,5-28,5 MPA; para wtórna: temperatura: 585-610ˆC

Kocioł: Kocioł pyłowy, parowy o parametrach nadkrytycznych z wtórnym przegrzewem pary.

Instalacje oczyszczania spalin i odpady:

SOx: metoda mokra wapienna;

układ odprowadzania spalin oczyszczonych;

Układ wody chłodzącej:Układ chłodni kominowej mokrej z ciągiem naturalnym i układem odprowadzania spalin oczyszczonych

Standardy emisyjne: Obiekt ma spełniać polskie oraz europejskie standardy emisyjności.

Paliwo: Węgiel brunatny pochodzący z kopalni węgla w Turowie.

Produkcja energii: Roczną produkcję energii oszacowano na ok. 3 TWh rocznie.

Wyprowadzenie mocy: Do wyprowadzenia mocy elektrycznej posłużą trzy transformatory jednofazowe o mocach 210 MVA na napięcie 400 kV oraz dwa transformatory trójfazowe o mocach 90 MVA, które powstaną w Łódzkim Zakładzie Transformatorów Mocy ABB.

Przesył energii:

Budowa

Stan prac budowlanych:

Planowany czas zakończenia: 2-gi kwartał 2020 r.

14.7.2017 r. Do elektrowni dotarł stojan generatora.

29.6.2016 r. Wmurowano kamień węgielny pod budowę bloku.

25.11.2015 r. PGE GiEK podpisało aneks do umowy na zaprojektowanie i budowę bloku zwiększający wartość umowy o 280 mln zł i przedłużający termin zakończenia budowy o 9 miesięcy. Obecnie wartość umowy wynosi 3,53 mld zł netto, a termin ukończenia 65 miesięcy od daty wystawienia przez zamawiającego polecenia rozpoczęcia prac.

27.08.2015 r. PGE wystąpiła do wykonawcy z prośbą o przygotowanie oferty na modyfikacje projektu technicznego nowego bloku 11, tak by spełniał nowe wymogi prawne wynikające z konkluzji BAT, które mają zacząć obowiązywać po roku 2021.

Trudności podczas realizacji: Aktywiści z Greenpeace protestowali przeciwko budowie nowego bloku w Turowie. W ramach akcji chcieli rozwiesić plakat: “ PGE-węgiel zabija” na chłodni kominowej. Konieczność dostosowania projektu do nowych wymogów środowiskowych BAT.

01.12.2014 r. Konsorcjum wykonawców bloku otrzymało Polecenie Rozpoczęcia Prac.

Lista znanych wykonawców:

  • Elbis – inżynier kontraktu, jest to spółka z grupy kapitałowej PGE;
  • Haman Polska zaprojektowanie i wykonanie w formule „pod klucz” chłodni kominowej
  • Awbud- dostawa i montaż instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC)
  • Remak– montaż elektrofiltrów (10 mln złotych) oraz cześci ćiśnieniowej kotła (50 mln złotych)

Wpływ

Wpływ na gospodarkę regionu:

Przedsięwzięcie w Turowie pozwoli ustabilizować sytuację. Dzięki nowemu blokowi infrastruktura regionu budowana na przestrzeni kilkudziesięciu lat nie ulegnie zapaści. Nowy blok energetyczny ma zastąpić wycofywane z użycia jednostki starszej generacji. Co więcej projekt umożliwi rozwój miejscowej energetyki, górnictwa i usług, oraz także zapewni bezpieczeństwo energetyczne kraju. Podczas realizacji projektu ponad 100 firm będzie realizować prace na terenie budowy, zatrudnienie dostanie nawet 2 tysiące osób.

Konflikty z ludnością:

Sposoby rozwiązywania konfliktów:

Bibliografia

http://www.cire.pl/item,102862,1,0,0,0,0,0,pge-rusza-inwestycja-za-okolo-4-mld-zl-brutto-w-elektrowni-turow-.html

http://budownictwo.wnp.pl/chinczycy-z-najtansza-oferta-na-nowy-blok-w-elektrowni-turow,211413_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/bilfinger-ma-kontrakt-na-odsiarczanie-w-elektrowni-turow,205650_1_0_0.html

http://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/838912,pge-rusza-budowa-bloku-450-mw-w-elektrowni-turow.html

http://www.rp.pl/artykul/1096677.html?print=tak

http://www.soltur.eu/component/content/article/45-artykuy-ogolne/364-umowa-o-przyczenie-nowego-bloku-w-elektrowni-turow-podpisana.html

http://budownictwo.wnp.pl/awbud-ma-kontrakt-w-elektrowni-turow-za-18-7-mln-zl,302196_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/japonski-bank-pomaga-szukac-pge-pieniedzy-na-blok-w-turowie,246431_1_0_0.html

http://www.biztok.pl/biznes/pge-giek-ma-umowe-na-budowe-bloku-w-elektrowni-turow_a16901

http://www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl/st,33,335,tr,145,0,0,0,0,0,budowane-i-planowane-elektrownie.html

http://energetyka.wnp.pl/abb-dostarczy-transformatory-do-nowego-bloku-w-turowie,285755_1_0_0.html

http://budownictwo.wnp.pl/remak-zamontuje-elektrofiltr-nowego-bloku-w-elektrowni-turow,314302_1_0_0.html

http://energetyka.wnp.pl/remak-ma-kontrakt-na-montaz-kotla-bloku-496-mw-w-elektrowni-turow,296009_1_0_0.htmlData ostatniej modyfikacji: 24 maja 2018

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01