Elektrownia Wiatrowa Baltica-1

Inwestor i wykonawcy

PGE Baltica została powołana w styczniu 2019 roku, jako spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore w Grupie Kapitałowej PGE, który zakłada budowę trzech farm wiatrowych:

Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 (EWB1).
Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 (EWB2), która w styczniu 2019 roku otrzymała od operatora sieci przesyłowej propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1489 MW.
Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 (EWB3) z umową przyłączeniową na maksymalnie 1045 MW.

Właścicielem PGE Baltica i spółek celowych jest Polska Grupa Energetyczna PGE SA.

Program Offshore zakłada wybudowanie do 2030 roku dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW, oraz kolejnej (Baltica-1) o mocy 0,9 GW po 2030 roku

Przebieg inwestycji

Po 2030 roku – Planowany koniec inwestycji

Styczeń 2021 – Podpisanie umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi o przyłączenie do sieci przesyłowej morskiej farmy wiatrowej Baltica-1

Czerwiec 2020 – EW Baltica-1 otrzymała techniczne warunki przyłączenia do sieci przesyłowej dla mocy do 896 MW.

Luty 2020 – Zakończenie dwuletniej kampanii pomiarów wiatru na Morzu Bałtyckim przy użyciu pływającego LiDARu –  laserowego urządzenia pomiarowego badającego prędkości przemieszczających się nad nim mas powietrza  Badania pozwoliły na zebranie wysokiej jakości danych potwierdzających odpowiednie warunki wietrzne do realizacji inwestycji.

Styczeń 2019 – Powołanie spółki PGE Baltica

Technologia

Morska energetyka wiatrowa (MEW; ang. offshore wind) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów energetyki odnawialnej (OZE) w Europie, wykorzystującym energię wiatru na morzu.

Pierwsza morska farma wiatrowa (MFW) powstała w Danii na początku lat 90-tych. Obecnie instalacje (turbiny) na różnych akwenach morskich posiada 11 europejskich krajów. Liderem rynku jest Wielka Brytania, w której moc zainstalowana przekroczyła 8 GW, a w planach jest osiągnięcie 30 GW do roku 2030. Kolejne pozycje zajmują Niemcy, Dania, Belgia, Holandia.

Bałtyk jest atrakcyjną lokalizacją dla morskich farm wiatrowych, również ze względu na relatywnie płytkie wody, niższą wysokość fal i mniejsze pływy niż na Morzu Północnym. To tu zbudowano pierwszą na świecie MFW – Vindeby (w Danii) o mocy 5 MW.

Turbiny mogą osiągać wysokość nawet do 250 m od poziomu morza. Łopata wirnika może mieć nawet ok. 110  m.

Turbiny zaczynają pracę od prędkości wiatru 3m/s, czyli „lekkiej bryzy”. Z tym, że ta prędkość mierzona jest na wysokości piasty turbiny, gdzie wieje silniej niż u podstawy – czyli w przypadku morskich turbin na wysokości ok. 130 m nad taflą wody.  Kiedy na 130 m jest „lekki wietrzyk”, to przy powierzchni zazwyczaj wieje jeszcze słabiej. W praktyce, bardzo rzadkie (ok 5% czasu w skali roku) są przypadki, kiedy morska farma wiatrowa zupełnie nie generuje energii.

Budowa

Planowana morska farma wiatrowa Baltica-1 położna będzie w odległości ponad 79 km w głąb morza, na wysokości Łeby. Miejscem jej przyłączenia do sieci przesyłowej będzie rozdzielnia 400 kV w nowej stacji elektroenergetycznej.

Wpływ

Ponad 80 proc. Polek i Polaków uważa, że energia z morskich farm wiatrowych pozytywnie wpływa na walkę ze zmianami klimatu. Niemal 2/3 Polek i Polaków wskazało morską energię wiatrową jako preferowany sposób zasilania domu. Ponad 3/4 Polek i Polaków uważa, że energia wiatrowa produkowana na morzu to dobry lub najlepszy sposób wytwarzania energii ze społecznego punktu widzenia – tak wynika z badania opinii publicznej zleconego przez Polskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej, opublikowanego w raporcie o MFW z maja 2019 roku.

Źródło: Raport PSEW „Przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”, Maj 2019, strona 8-9

Korzyści dla bezpieczeństwa energetycznego:

  • źródło zeroemisyjnej energii;
  • zmniejszenie zapotrzebowania na import energii elektrycznej;
  • wsparcie krajowej kontrybucji do wiążącego europejskiego celu OZE na 2030 rok;
  • wsparcie transformacji energetycznej Polski ku gospodarce niskoemisyjnej, ograniczenie emisji CO2.

Korzyści środowiskowe:

  • budowa morskich farm wiatrowych spowoduje, że prąd w Polsce będzie bardziej „zielony”, a Polska energetyka coraz bardziej przyjazna dla środowiska;
  • nieinwazyjne dla środowiska i zdrowia ludzkiego pozyskiwanie energii;
  • ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego, walka ze zmianą klimatu;
  • usytuowanie wiatraków w odległości ponad 25 kilometrów od linii brzegowej nie zakłóci nadmorskiego krajobrazu polskiego wybrzeża.

Bibliografia

https://www.gkpge.pl/pge-baltica

https://www.gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/104706/pge-z-umowami-przylaczeniowymi-dla-offshore-na-35-gw

https://www.gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/104357/pge-baltica-zaczyna-dialog-z-podwykonawcamiData ostatniej modyfikacji: 20 kwietnia 2021

Inwestycje