Farma fotowoltaiczna Augustynka

Instalacja o mocy 25 MW powstanie na wydzierżawionych przez spółkę PGE Energia Odnawialna gruntach prywatnych znajdujących się w powiecie siemiatyckim na Podlasiu.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

PGE Energia Odnawialna S.A. – spółka zależna PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – największego holdingu energetycznego działającego na polskim rynku i jednego z największych podmiotów tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej. Spółka powstała w 1993 roku i na początku nazywała się Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A.

Podstawowymi dziedzinami działalności Grupy są wytwarzanie energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz świadczenie Regulacyjnych Usług Systemowych (na mocy umowy z PSE S.A.).

Przebieg inwestycji

2023r. – planowane uruchomienie farmy fotowoltaicznej

25 października 2021 r. – uzyskanie pozwolenia na budowę

Finanse

„Postępowanie przetargowe na realizację inwestycji zostanie ogłoszone w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Pozwoli to na rozpoczęcie procedury budowlanej w połowie przyszłego roku i uruchomienie farmy fotowoltaicznej w 2023 r.” – podano w komunikacie PGE EO.

PGE Energia Odnawialna zamierza finansować projekty poprzez system aukcyjny oraz w oparciu o długoterminową umowę sprzedaży energii elektrycznej (PPA).

Budowa

Rozpoczęcie procedury budowlanej planowane jest na lato 2022r.

Wpływ

Realizacja budowy farmy fotowoltaicznej Augustynka jest częścią planu Polskiej Grupy Energetycznej, która chce do 2030 r. zbudować instalacje słoneczne o łącznej mocy 3 GW. Obecnie (stan na listopad 2021r.) posiada pięć farm fotowoltaicznych, ale zabezpieczyła już blisko 2,5 tys. ha gruntów, na których mogą powstać obiekty o mocy blisko 2 GW.

Bibliografia

PGE ma pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej PV Augustynka o mocy 25 MW

https://businessinsider.com.pl/firmy/strategie/budowa-farm-fotowoltaicznych-z-problemami-drogie-urzadzenia-i-opoznione-dostawy/psb4mp4

 

 Data ostatniej modyfikacji: 20 listopada 2021

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01