Farma fotowoltaiczna Kalisz Pomorski

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Qair Polska
Qair jest firmą prężnie działającą w branży odnawialnych źródeł energii na rynku polskim od 2015 roku. Na ten moment posiadają i obsługują dwa parki wiatrowe o łącznej mocy 106MW. Zajmują się kompleksowym przygotowaniem projektów zaczynając od poszukiwania gruntu pod inwestycje w OZE, przez uzyskanie niezbędnych pozwoleń, a kończąc na ich budowie i eksploatacji.

Wykonawca: P&Q Sp. z. o. o.
P&Q jest szybko rozwijającą się spółką założoną w 2020 roku z siedzibą główną w Białymstoku. Zajmują się doradztwem inżynieryjnym, projektowaniem i wykonywaniem farm wiatrowych, fotowoltaicznych czy też magazynów energii.

Przebieg inwestycji

2023r. –  planowany termin oddania farmy  do użytku

23.09.2021r. – początek budowy

08.06.2021r. – wygranie aukcji OZE przez Qair Polska Sp. z o. o.

02.06.2020r. – wydanie decyzji środowiskowej

Finanse

W czerwcu 2021 r. firma Qair wzięła udział w aukcji OZE, w której wzięło udział 1260 projektów w koszyku mocy poniżej 1 MW, a ponad 88 w koszyku mocy powyżej 1 MW. W jej wyniku zapewniła kontrakty różnicowe CfD dla 10 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 72 MW – w tym dla inwestycji w Kaliszu Pomorskim (60MW).

Technologia

Planowana jest budowa wolnostojących ogniw fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą o łącznej mocy zainstalowanej do 60MW. Przewidywana roczna produkcja energii wynosi około 60 x 1030 MWh rocznie. Okres eksploatacji farmy planuje się na 29 lat.

Budowa

Inwestycja zostanie zbudowana w obrębie Dębska w gminie Kalisz Pomorski. Powierzchnia zajęta przez ogniwa oraz infrastrukturę wynosi około 49,3 ha. Najbliższa zabudowa znajduje się w odległości około 70 metrów od miejsca lokalizacji inwestycji. W okolicy nie występują inne elektrownie fotowoltaiczne, wiatrowe czy też biogazowe. Prace ruszyły we wrześniu tego roku, a przewidywane oddanie do eksploatacji ma nastąpić w 2023 roku. Za projekt wykonawczy, budowę i uruchomienie farmy jest odpowiedzialna firma P&Q.

Przewidywana jest budowa następujących elementów:
• zespół paneli fotowoltaicznych do 102 000 sztuk
• kontener stacji transformatorowej do 30 sztuk
• kontener techniczny do 30 sztuk
• ogrodzenie

Wpływ

Farma fotowoltaiczna w czasie eksploatacji nie emituje hałasu ani szkodliwych gazów cieplarnianych. Jedyne utrudnienia będą miały miejsce w czasie budowy. Ich charakter jednak będzie krótkotrwały i lokalny. Budowa farmy jest ważna, gdyż nie tylko będzie nowym źródłem energii, ale również będzie pierwszą elektrownią OZE w okolicy.

Bibliografia

https://bip.ure.gov.pl/bip/odnawialne-zrodla-energ/aukcje-oze/ogloszenia-i-wyniki-auk

Qair wins new RES Auction with 72MW of PV projects in Poland

.http://pandq.pl/

http://bip.kaliszpom.pl/strony/menu/39.dhtml?fbclid=IwAR2ScHz2Jy2-EUVDseLq0ta7loYraoI9d_G1Ssj-KHuL3nGJspVdn8eUCRoData ostatniej modyfikacji: 21 grudnia 2021

Inwestycje