Farma Fotowoltaiczna w Gdańsku

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy od 1,6 do 2,0 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: 

energa invest

ENERGA Invest S.A. pełni rolę inwestora zastępczego oraz inżyniera kontraktu w Grupie Kapitałowej ENERGA. Odpowiada za przygotowanie i prowadzenie inwestycji w obszarach energetyki konwencjonalnej, wodnej, wiatrowej, fotowoltaicznej oraz źródeł kogeneracyjnych.

 

Wykonawcy:

 

pvtec

PVTEC POLSKA Sp. z o.o. –  jest jedną z pierwszych polskich firm zajmującą się przemysłem fotowoltaicznym. Znajduje się w Ostrowie koło Wierzchosławic, gdzie prowadzi działalność w zakresie doboru, projektowania i wykonawstwa instalacji fotowoltaicznych oraz posiada małe laboratorium PV. Firma została utworzona na początku roku 2010. Bazuje na kilku latach doświadczeń w branży PV z rynku kanadyjskiego oraz szwedzkiego. Obecnie firma jest zaangażowana w realizacje przedsięwzięć związanych z projektowaniem i budową kompletnych instalacji fotowoltaicznych na budynkach i na gruncie.

 

insbudPrzedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych “INSBUD” Sp. z o.o.

 

Przebieg inwestycji

Roboczy-page-012

Finanse

Czego dotyczy przetarg:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, sektorowego, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy od 1,6 do 2,0 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą”

Kryteria oceny:

O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecydowały kryteria ekonomiczne (95%) oraz cena (5%). Zwycięzca przetargu na realizację zamówienia miał 26 miesiące.

Firmy biorące udział i ich oferty:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dotyczącym budowy elektrowni fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy od 1,6 do 2 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą, złożyły następujące firmy:

1. Solartec s.r.o.

2. Konsorcjum ABB Sp. z o.o. i ABB S.p.A.

3. Konsorcjum Hymon Energy Sp. z o.o. o F&S solar concept GmbH

4. Skorut Systemy Solarne Sp. z o.o.

5. Caldoris Polska Sp. z o.o.

6. Bunte Polska Sp. z o.o.

7. Apline­Energie Polska Sp. z o.o.

8. Eco­Therm Sp. z o.o.

9. Elektrobudowa SA

10. juwi energia odnawialna Sp. z o.o.

11. ML System Sp. z o.o.

12. Konsorcjum Solar Invest SA, Yingli Green Energy Europe GmbH

13. Konsorcjum PVTEC Polska Sp. z o.o. o Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Sp. z o.o.

14. Konsorcjum SAG Elbud Gdańsk SA i RenCraft Sp. z o.o.

15. Technitel Polska SA

16. GBC Montaze s.r.o.

17. Georyt Krzyzstof Witkowski

18. uesa Polska Sp. z o.o.

19. Solar Bohemia s.r.o.

20. Konsorcjum IDS­BUD SA, SVGE Sp. z o.o. i Michał Drywa Grupa Activia

21. BinŻ SA

22. Konsorcjum Solar Energy SA i Oberhauser Solar­Befestigungssysteme GmbH

23. Konsorcjum Control Process SA i Ecosuntek S.p.A.

24. Konsorcjum Joka Sp. z o.o. i CPL Concordia Societa Cooperativa

25. Konsorcjum Introl SA, Hegas s.r.o. i Bagrteam s.r.o.

26. Konsorcjum Hydrogaz Krzysztof Dębowski i Wohetec GmbH

27. Konsorcjum WZRT­ECO Sp. z o.o. i WZRT­Północ Sp. z o.o.

28. Konsorcjum Elektromontaż Wschód Sp. z o.o. i RD Global Group Sp. z o.o.

29. Inwestbud Holding Sp. z o.o. Sp. k.

30. Gas Siemsa SA

31. Konsorcjum Euro­Light Sp. z o.o., MPL Energy Sp. z o.o. i Agnes­Elektromax Maciej Jóźwik

32. Konsorcjum Trias Sp. z o.o. i XDISC SA

33. EcoJura Sp. z o.o.

34. ib vogt GmbH

35. Konsorcjum Aeronaval de Construciones e Instalaciones, SAU (ACISA) i Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.

36. Zeus SA

37. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo­Inżynieryjnego SA

38. Konsorcjum 2 SUN Adam Łajkowski Sp. k., Sunset Energietechnik GmbH

39. Konsorcjum TFF SA i MP­TEC GmbH&Co.KG

40. Skanska SA

41. Konsorcjum Si Power SA i Belectric Solarkraftwerke GmbH

42. Konsorcjum Przedsiębiorstwo Budowlane „Górski” Sp. z o.o. S.K.A., Górski Energia Sp. z o.o. SKA i Projekt­ Solartechnik Polska Sp. z o.o.

 

W dalszym etapie postępowania wyłoniono następujące pomioty:
1. Konsorcjum: IDS­BUD S.A., SVGE Sp. z o.o., Michał Drywa Grupa Activia

2. Konsorcjum: Control Process S.A. i Ecosuntek S.p.A.

3. Konsorcjum TRIAS Sp. z o.o. i XDISC SA

4. Konsorcjum: PVTEC Polska Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych “INSBUD” Sp. z o.o.
5. ib vogt GmbH

6. Konsorcjum: Euro­Light Sp. z o.o., MPL Energy Sp. z o.o. i Agnes ­ Elektromax Maciej Jóźwik

 

Zwycięskie konsorcjum wykonawców ­ PVTEC POLSKA Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych “INSBUD” Sp. z o.o. ­ zaoferowało za budowę elektrowni o mocy 1,636 MW kwotę 11,04 mln zł brutto. Koszt inwestycji wyniósł blisko 9,5 mln zł.

Powód wyboru zwycięskiej firmy:

Wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu, nie podlegał wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, a przedstawiona oferta spełniała wymogi formalne i prawne.

 

Do realizacji inwestycji dotyczącej elektrowni fotowoltaicznej Grupa Energa powołała spółkę celową ­ CCGT Gdańsk, która powstała pod koniec 2012 roku.

­Zostało powołane konsorcjum wykonawcze: PVTEC POLSKA Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych “INSBUD” Sp. z o.o.
­ Inwestycja zgodna jest z celem strategicznym Grupy Energa, który zakłada rozwój przyjaznych naturze źródeł wytwarzania energii.

 

Dofinansowania:

Budowa instalacji w 80% została sfinansowana z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, która częściowo mogła zostać umorzona. Inwestycja ma szanse się zwrócić, ale jest traktowana jako poligon doświadczalny.

Technologia

Specyfikacja techniczna – energia słońca

  • Moc znamionowa. 1,636 MW
  • Inwerter: falowniki centralne EMERSON SPV 2400 z zastosowaniem string box Weidmueller
  • Moduły fotowoltaiczne: 6292 paneli fotowoltaicznych niemieckiej firmy QCELL­s, każdy o mocy 260 Wp
  • System zarządzania instalacją i wizualizacji pracy elektrowni. Farma pracuje bezobsługowo pod okiem kamer.
  • Ilość energii elektrycznej produkowanej w ciągu roku: około 1,5 GWh
  • System montażu: stalowa, dwupodporowa konstrukcja TF­58 firmy Remor S.A

Budowa

Termin realizacji to 26 miesięcy, w tym 24 miesiące to serwisowanie elektrowni fotowoltaicznej, a prace budowlano-­montażowe trwały dwa miesiące, samo układanie paneli 2 tygodnie. (od lipca 2014)

03.09.2014 r. – Ukończenie budowy farmy

 

Lista znanych wykonawców i podwykonawców:

­REMOR SOLAR ­ System montażu paneli fotowoltaicznych

Wpływ

Farma fotowoltaiczna w Gdańsku to wciąż bardziej inwestycja doświadczalna, która nie ma większego udziału w produkcji energii ani w skonsolidowanych wynikach grupy. Instalacja produkuje około 1,5 GWh energii rocznie, co pozwala zaspokoić zapotrzebowanie około 720 przeciętnych gospodarstw domowych. Farma fotowoltaiczna zwiększa moc OZE zainstalowaną w elektrowniach grupy o niespełna 0,5%.

Bibliografia

http://www.energainvest.pl/documents/files/dokumenty/Przetargi/PV­PL/pv­pl%20informacja%20o%20wynikach%20oceny%20speniania%20warunkw%20udziau%20w%20postpowaniu.pdf

http://gramwzielone.pl/uploads/files/ENERGA_­_Zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy.pdf

http://www.energainvest.pl/documents/files/dokumenty/Przetargi/PV­PL/pv­pl%20informacja%20o%20wynikach%20oceny%20speniania%20warunkw%20udziau%20w%20postpowaniu.pdf

http://www.energainvest.pl/pl/przetargi­zalaczniki/67­farma­fotowoltaiczna­w­gdansku

http://biznes.trojmiasto.pl/Energa­wybuduje­pierwsza­w­Gdansku­elektrownie­sloneczna­n73320.html

http://radiogdansk.pl/index.php/wiadomosci/item/17130%C2%ADw%C2%ADgdansku%C2%ADotwarto%C2%ADnajwieksza%C2%ADw%C2%ADpolsce%C2%ADelektrownie%C2%ADsloneczna%C2%ADzajmuje%C2%ADpowierzchnie%C2%ADtrzech%C2%ADboisk.htmlData ostatniej modyfikacji: 14 stycznia 2018

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01