Farma fotowoltaiczna Wielbark

Realizacja inwestycji o mocy zainstalowanej 62 MW, położonej w Wielbarku, w południowej części woj. Warmińsko-Mazurskiego. Po zakończeniu budowy będzie jedną z największych farm farm fotowoltaicznych w kraju.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: Energa OZE  S.A.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych.
Od końca kwietnia 2020r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen. 39% mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE.

Wykonawca: Eko Prime

Eko Prime to firma specjalizująca się w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Zajmują się projektowaniem, montażem oraz serwisowaniem instalacji. Ich oferta obejmuje również fachowe doradztwo jak i pozyskiwanie dofinansowań.  

Przebieg inwestycji

• 2023 r. – planowane zakończenie procesu akwizycji
• Koniec 2021r. – 12MW mocy zainstalowanej
• 11.06.2021r. – wygranie aukcji URE przez Energa OZE
• 12.2019r. – Energa OZE podpisała przedwstępną umowę na przejęcie spółki PV Wielbark

Finanse

Inwestycja spółki Energa OZE składa się z zakupionych farm o sumarycznej mocy 12 MW (27 ha) oraz farm na nabytych gruntach pod kolejne panele fotowoltaiczne (łącznie 50 MW). Trwa budowa obiektu o mocy 48 MW, który ma być gotowy w połowie 2023 r. Uzupełnią go instalacje o mocy 2 MW, które firma planuje pozyskać w przyszłym roku.

Szacuje się, że łączny koszt instalacji wyniesie około 200 mln zł. Finansowanie w ramach aukcji URE  uzyskały 54 projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 54MW realizowane w ramach tego projektu. Aukcja była skierowana do wytwórców  energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych oraz elektrowniach wiatrowych na lądzie o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 1MW. Zwycięscy, którzy zgłosili cenę nie przekraczającą 253,37zł/MWh uzyskali prawo do sprzedaży energii przez 15 lat po danej, stałej cenie. Planowana też jest akwizycja instalacji o łącznej mocy 8MW, która nie została objęta wsparciem aukcyjnym.

Technologia

Na działce o powierzchni 119ha będzie postawionych około 140 tysięcy paneli fotowoltaicznych o mocy 520W i  łącznej mocy zainstalowanej 62MW. Do wykonania instalacji przewiduje się użycie 1,5 tysiąca km kabli. Postawionych też będzie 337 inwerterów. Przewidywana roczna produkcja to około 62 GWh.

Budowa

Farma znajduje się na działce w Borkach Wielbarskich (woj. Warmińsko-mazurskie)
o powierzchni 119ha.  Do tej pory zainstalowano urządzenia o łącznej mocy 12MW zajmujących powierzchnię 27ha, z czego 6MW zostało zamontowanych przez firmę Eko Prime. Panele skierowane są w stronę południową, co zapewnia maksymalne wykorzystanie promieniowania słonecznego w ciągu dnia. Będzie to trzecia farma fotowoltaiczna pod względem mocy w Polsce. Około 40% komponentów konstrukcji jest produktem krajowym, natomiast panele i inwertery pochodzą spoza Polski. Zakładane jest sukcesywne nabywanie gotowych instalacji PV w czasie ich budowy.

farz

Trwające roboty budowlane na farmie Wielbark

 

pv_wielbark_mapa

Mapa inwestycji z podziałem na farmy zakupione oraz budowane – z materiałów inwestora

 

Wpływ

Powstanie tak dużej farmy fotowoltaicznej przyczyni się do realizacji strategii ORLEN2030, PEP40 czy też regulacji unijnych. Będzie to trzecia pod względem wielkości farma fotowoltaiczna w Polsce zdolna wyprodukować rocznie energię odpowiadającą zapotrzebowaniu około 31 tys. gospodarstw domowych. Dodatkowo przyniesie to duże korzyści podatkowe gminie Wielbark, w której instalacja jest budowana.

Spółka po zakończeniu akwizycji PV Wielbark i innych trwających inwestycji będzie posiadać 92,5 MW mocy zainstalowanej w farmach fotowoltaicznych (stan posiadania na początek 2022r. to 17,4 MW). Produkcja wyniesie wtedy około 92 GWh energii elektrycznej rocznie.

Bibliografia

https://media.energa.pl/pr/702344/grupa-orlen-inwestuje-w-jedna-z-najwiekszych-farm-fotowoltaicznych-w-polsce?fbclid=IwAR0aEthvg5AviUMzue_8c7Ixc1t8u2Q1bpcowjAHE14bjNt5qKtKkJKaYmo

-https://biznesalert.pl/tu-na-razie-jest-sciernisko-ale-bedzie-trzecia-najwieksza-farm-slonecznych-w-polsce/

https://forsal.pl/biznes/energetyka/artykuly/7415175,energa-oze-ma-przedwstepna-umowe-zakupu-budowanej-farmy-fotowoltaicznej-na-8-mwe.html

https://bip.ure.gov.pl/bip/odnawialne-zrodla-energ/aukcje-oze/ogloszenia-i-wyniki-auk/4084,Informacja-nr-382021.html

https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/106577/energa-przejmuje-projekty-fotowoltaiczne

-https://farmy-fotowoltaiczne.com.pl/

– https://inzynieria.com/energetyka/odnawialne_zrodla_energii/wiadomosci/63863,ostatni-etap-budowy-duzej-farmy-fotowoltaicznej-w-wielbarku-na-mazurachData ostatniej modyfikacji: 21 marca 2022

Inwestycje