Farma Wiatrowa Banie i Kozielice

Zaprojektowanie, dostawa, wykonanie i uruchomienie infrastruktury budowlanej i elektrycznej dla projektu budowy farmy wiatrowej.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

eurowind

Eurowind jest symbolem pionierskich doświadczeń energetyki wiatrowej na polskim rynku odnawialnych źródeł energii. Swoją działalnością obejmuje wszystkie etapy procesu biznesowego pozyskiwania energii, od instalacji masztów pomiarowych i przeprowadzenia analiz wietrzności, poprzez planowanie i przygotowanie inwestycji, projektowanie i montaż finansowy, prace budowlane, zarządzanie farmami wiatrowymi aż po handel energią. Poszczególne obszary działalności firma Eurowind realizuje przez spółki celowe wyspecjalizowane w realizacji projektów.

 

Wykonawcy: Konsorcjum Erbud, PBDI i Electrum.

 

erbud

Grupa Erbud posiada 25-letnie doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów budowlanych. Na polskim rynku jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych. Działalność grupy jest realizowana w segmentach: budownictwo kubaturowe, budownictwo inżynieryjno – drogowe, budownictwo przemysłowe oraz inżynieria i serwis dla energetyki a także w segmencie deweloperskim. Grupa działa na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii Europejskiej. Spółka Erbud SA, jako generalny wykonawca realizuje projekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, budownictwa mieszkaniowego oraz inżynieryjno-drogowego.

 

pbdi

PBDI S.A. działa w sektorze budownictwa inżynieryjnego, drogowego oraz elekroenergetycznego na terenie całego kraju. Zakres usług Spółki obejmuje projektowanie i wykonanie fundamentów, dróg dojazdowych oraz placów manewrowych, a także roboty elektroenergetyczne (w tym projekt i budowę stacji elektroenergetycznych oraz linii kablowych średniego i wysokiego napięcia) przy budowie farm wiatrowych. PBDI S.A. pozyskała dotychczas ponad dwadzieścia zleceń na budowę farm wiatrowych na terenie całej Polski i z powodzeniem je zrealizowała. Niektóre projekty firma wykonała w formie pod klucz (EPC); zakres robót obejmował więc również dostawę, montaż oraz uruchomienie elektrowni wiatrowych. Firma jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, skupiającego czołowe firmy działające na rynku energetyki wiatrowej w Polsce.

 

electrumElectrum to polska firma inżynierska, wyspecjalizowana w implementacji zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla potrzeb elektroenergetyki, automatyki oraz technologii informacyjnych. W formule Generalnego Wykonawstwa realizują inwestycje z obszarów energetyki zawodowej oraz odnawialnych źródeł energii. Posiadając kompetencje wykonawczo-integratorskie, firma dostarcza również rozwiązania dla przemysłu i budownictwa.

Przebieg inwestycji

Roboczy-page-018

Finanse

Przetargi związane z inwestycją:

Rozpisanie przetargu – luty 2014 r, inwestor Wiatromill Sp. z o.o.

Cytat ze strony gminy Kozielice: „Wójt Gminy Kozielice zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek firmy Wiatromill Sp. z o.o. z dnia 12.02 2014r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (. . . )”

Rozstrzygnięcie przetargu – październik 2014 r.

Cele przetargu:

Zaprojektowanie, dostawa, wykonanie i uruchomienie infrastruktury budowlanej i elektrycznej dla projektu budowy farmy wiatrowej.

Kryteria wyboru zwycięskiej firmy

  • Cena
  • Technologia
  • Czas realizacji inwestycji

Firmy biorące udział w przetargu:

Kwoty oferowane przez poszczególne firmy

  • 250,7 mln zł netto -Konsorcjum Erbudu, PBDI i Electrum (zwycięzca przetargu)

Sposób finansowania inwestycji: Finansowanie bankowe na realizację projektu

Budowa

Warunkiem rozpoczęcia zasadniczych prac jest uzyskanie od Zamawiającego wezwania do rozpoczęcia robót, którego złożenie zamawiający warunkuje otrzymaniem finansowania bankowego na realizację projektu, oraz uzyskaniem kompletu prawomocnych pozwoleń na budowę. Wezwanie winno być złożone w terminie do 15 kwietnia 2015 roku, z zastrzeżeniem, że jeżeli zostanie złożone po 28 lutego 2015 roku wówczas czas realizacji kontraktu ulegnie wydłużeniu.

Planowany czas zakończenia

Pierwotnie termin realizacji kontraktu ustalono do 12 grudnia 2015 r. W grudniu 2015 r. ukończono pierwszy etap inwestycji, tj. 25 turbin o łącznej mocy 50 MW. Na początku stycznia 2016 r. rozpoczęto przygotowania do drugiego i trzeciego etapu inwestycji. Drugi etap inwestycji zakładał budowę 28 turbin wiatrowych o łącznej mocy 56 MW; miał zakończyć się w połowie 2016 r., do czego jeszcze nie doszło.

Problemy w trakcie budowy

20.05. – uchwalenie ustawy odległościowej.

Lista znanych wykonawców i podwykonawców oraz za co odpowiadają

  • Electrum, w konsorcjum ze spółkami Erbud S.A. i PBDI S.A zaprojektuje, dostarczy, wykona i uruchomi infrastrukturę budowlaną i energetyczną na potrzeby tego projektu.

Wpływ

Zmiana studium gminy Kozielice oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych terenów położonych w obrębach geodezyjnych Łozice, Zadeklino, Rokity, Kozielice, Siemczyn, Przydarłów, Trzebórz. Projekty zmiany studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 18.09.2013r do 18.10.2013r w siedzibie Urzędu gminy w Kozielicach. W dniu 23.09.2013 w Urzędzie gminy w Kozielicach odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmianami, na której nie było zainteresowania ze strony mieszkańców. Informacja o wyłożeniu projektów zmiany studium i miejscowego planu, oraz dyskusji publicznej ogłoszona została w Biuletynie Informacji Publicznej, szczecińskim dodatku Gazety Wyborczej, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozielice oraz tablicach ogłoszeń w miejscowościach Mielno Pyrzyckie, Trzebórz, Tetyń, Rokity, Kozielice. Inwestor złożył wniosek o kolejne zmiany, dotyczące dróg dojazdowych.

 

Wójt Gminy Banie zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku Wiatromill Sp. z o.o. , ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk w sprawie przedłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zespołu elektrowni wiatrowych Banie” składającego się z 46 elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, [. . . ] w dniu 1.08.2013 r. zostało wydane postanowienie wydłużające termin obowiązywania decyzji Wójta Gminy Banie znak GK-7627/2/2008 z dnia 18 sierpnia 2009 r. do 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna oraz stwierdzające, że w/w przedsięwzięcie przebiega etapowo oraz że nie zmieniły się warunki określone w decyzji Wójta Gminy Banie z dnia z dnia 18 sierpnia 2009 r. znak GK-7627/2/2008

Bibliografia

http://www.eurowind.com.pl/eurowind/nasze-spolki

http://bip.kozielice.pl/strony/1571.dhtml

http://bip.banie.pl/dokumenty/5920

http://www.erbud.pl/2014_raporty_biezace.php?news_id=4096

http://budownictwo.wnp.pl/erbud-kontrakt-na-farme-wiatrowa-za-251-mln-zl,236350_1_0_0.html

http://electrum.pl/aktualnosci/electrum-czescia-konsorcjum-ktore-zrealizuje-farme-wiatrowa-banie-kozielice-260-mw/

http://energetyka.wnp.pl/ruszyl-kolejny-etap-budowy-farmy-wiatrowej-banie,265002_1_0_0.htmlData ostatniej modyfikacji: 12 marca 2017

Inwestycje

Firmy i organizacje, z którymi współpracujemy

KNE-01
tt_logo_2-5cm-300dpi-01
Orlen-01
WartsilaPNG
siemens-01-01
kierunek_energetyka_pion
kierunek_chemia_pion
itc-01
politechnika-01
Meil-01