Farma Wiatrowa Gawłowice

Budowa farmy wiatrowej Gawłowice w gminie Radzyń Chełmiński o mocy 41,4 MW – 18 turbin wiatrowych Siemens SWT-2.3-108 o mocy 2,3 MW każda. W 2015 roku nastąpiła rozbudowa farmy o trzy kolejne turbiny tego typu, dzięki czemu moc całkowita elektrowni zwiększyła się do 48,3 MW.

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: 

Grupa ENERGA jest jedną z czterech największych krajowych grup energetycznych. Podstawowa działalność obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną i cieplną. Jeden z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce.

 

Deweloper: 

 

PEPGrupa PEP – Farma Wiatrowa 1 Sp. z o.o. – spółka celowa projektu należąca w 100% do Polenergii

 

 

Polenergia_logoPolenergia SA to pierwsza, polska, prywatna grupa energetyczna składająca się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Polenergia SA notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

 

Wykonawca:

Grupa Erbud S.A. posiada 25-letnie doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów budowlanych. Na polskim rynku jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych. Działalność grupy jest realizowana w segmentach: budownictwo kubaturowe, budownictwo inżynieryjno – drogowe, budownictwo przemysłowe oraz inżynieria i serwis dla energetyki a także w segmencie deweloperskim. Grupa działa na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii Europejskiej.

 

 

Electrum to polska firma inżynierska, wyspecjalizowana w implementacji zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla potrzeb elektroenergetyki, automatyki oraz technologii informacyjnych. W formule Generalnego Wykonawstwa realizują inwestycje z obszarów energetyki zawodowej oraz odnawialnych źródeł energii. Posiadając kompetencje wykonawczo-integratorskie, firma dostarcza również rozwiązania dla przemysłu i budownictwa.

Przebieg inwestycji

Roboczy-page-015

Finanse

Przetarg został ogłoszony w 2013r. Dotyczył zaprojektowania, dostawy, wykonania i uruchomienia infrastruktury budowlanej i elektrycznej farmy wiatrowej.

Kryteria oceny brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy:

 • Cena
 • Technologia
 • Czas wykonania

Spółką, która zobowiązała się wykonać ustalone zadania jest Erbud S.A.

Powód wyboru zwycięskiej firmy:

 • Najlepszy stosunek ceny do jakości, termin realizacji

Wartość robót budowlanych wyceniono na 29,7 mln zł, a robót elektroenergetycznych – na 15,2 mln zł.

Technologia

Model turbiny: Siemens SWT-2.3-108

Moc znamionowa: 2.3 MW

Generator:

 • Asynchroniczny
 • Napięcie: 690 V
 • Częstotliwość sieci: 50-60 Hz

Gondola:

 • Masa: 82 t

Wirnik:

 • Powierzchnia omiatana: 9144 m2
 • Średnica: 108 m
 • Obrotowa prędkość nominalna: 6-16 rpm

Łopaty wirnika:

 • Ilość: 3
 • Długość: 53 m
 • Materiał: GRE

Maszt:

 • Wysokość: 80 m
 • Stalowa wieża o konstrukcji rurowej

System kontroli mocy:

 • Hamulec aerodynamiczny – aktywacja hydrauliczna

Zakres prędkości wiatru:

 • Osiągnięcie mocy znamionowej: 11-12 m/s
 • Cut-in: 3,5 m/s
 • Cut-out: 25 m/s

Wykres zależności mocy turbiny wiatrowej [kW] od prędkości wiatru [m/s]:

moc

Budowa

Prace rozpoczęły się w roku 2013. Zakres prac Erbud S.A. obejmował:

 • wykonanie kompleksowych robót branży budowlanej w zakresie budowy fundamentów pod turbiny wiatrowe
 • przystosowanie dróg dojazdowych dla transportu ponadgabarytowego
 • modernizację dróg istniejących
 • budowę dróg serwisowych oraz platform montażowych.

Wykonanie robót elektroenergetycznych należało do zakresu obowiązków konsorcjum spółek Electrum i Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Mega-Pol. Pierwszy etap budowy farmy wiatrowej (18 turbin) oddano do użytku w IV kwartale 2014 r. W 2015 roku rozbudowano farmę o trzy kolejne turbiny tego typu, dzięki czemu jej moc zwiększyła się do 48,3 MW (łącznie 21 turbin).

Generalny Wykonawca (firma Electrum) zrealizował wykonanie i uruchomienie kompletnej infrastruktury elektroenergetycznej FW Gawłowice (21 x 2.3 MW). W jej skład wchodziły następujące działania:

 • wykonanie stacji elektroenergetycznej WN/SN Gawłowice (budynek stacyjny, pole liniowe, pole sprzęgła, dwa pola transformatorowe z dostawą transformatorów mocy, rozdzielna SN)
 • położenie linii kablowej 30 kV o długości 26 km
 • system łączności światłowodowej o łącznej długości światłowodów 34, 66 km
 • system pomiarowy energii
 • wyposażenie lokalizacji w system dozoru wizyjnego turbin oraz stacji WN/SN składający się z 32 kamer IP oraz zintegrowanego systemu bezpieczeństwa obiektu
 • zapewnienie systemu łączności z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego i Operatorem Systemu Przesyłowego

Wpływ

Budowa farmy wiatrowej przyniesie gminie dochód z tytułu podatku w wysokości 200 tys. zł rocznie przez cały okres eksploatacji obiektu, czyli około 20 lat. Dostęp do turbin zapewnia sieć dróg dojazdowych. Całkowita długość nowo wybudowanych dróg wynosi ok. 4 km.

Podczas realizacji inwestycji napotkano trudności w postaci sprzeciwu ludności zamieszkującej pobliskie tereny. Pod protestem przeciw budowie turbin wiatrowych podpisało się blisko 300 mieszkańców wsi.

Burmistrz Krzysztof Chodubski w obronie prowadzonej inwestycji  tłumaczył, że dokumenty wskazujące lokalizacje farm na terenie gminy zostały przygotowane zgodnie z prawem. – Opiniowało je szereg instytucji, m.in. Sanepid i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – mówił burmistrz.

Bibliografia

http://energetyka.wnp.pl/polenergia-z-koncesja-dla-farmy-wiatrowej gawlowice,242078_1_0_0.html

http://grupa.energa.pl/grupa_energa.xml

http://www.energy.siemens.com/hq/pool/hq/power-generation/renewables/wind-power/wind%20turbines/Siemens%20Wind%20Turbine%20SWT-2.3-108_EN.pdf

http://gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/7798/polish-energy-partners-wylonil-wykonawcow-farm-wiatrowych-rajgrod-i-gawlowice

http://www.pomorska.pl/wiadomosci/grudziadz/art/6418512,wiatraki-sieja-niezgode,id,t.html

http://www.polenergia.pl/sites/default/files/attachments/page/pl0949_nts_gawlowice_pl_0.pdf

– https://www.polenergia.pl/nasze-aktywa/wytwarzanie/ladowe-farmy-wiatrowe/fw-gawlowice/Data ostatniej modyfikacji: 14 sierpnia 2022

Inwestycje