Farma wiatrowa Kukinia I

Budowa farmy wiatrowej Kukinia I w woj. zachodniopomorskim o mocy 52,9 MW (23 turbiny wiatrowe o mocy 2,3 MW każda).

Inwestor i wykonawcy

Inwestor: 

rp global

AWK Sp. z o.o. – spółka należąca do RP Global. RP Global Poland Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej Grupy RP Global, zajmuje się projektami elektrowni wiatrowych, poczynając od fazy developmentu po inwestycję, a skończywszy na zarządzaniu gotowym projektem. Podkreślić należy, że RP Global jest niezależnym producentem energii, będącym właścicielem lub współwłaścicielem 5 farm wiatrowych w Polsce.

 

Wykonawca:

Enercon GmbH, z siedzibą w Aurich w Niemczech, jest trzecim producentem turbin wiatrowych na świecie i głównym na terenie Niemiec. Firma projektuje i produkuje wszystkie kluczowe komponenty urządzenia, takie jak np. wirnik, generator pierścieniowy i system odprowadzenia energii do sieci.

 

 

Przebieg inwestycji

Roboczy-page-006

Finanse

Przetarg został ogłoszony w lutym 2012 r. Zakres prac i usług zawartych w przetargu:

 • produkcja, transport, instalacja, uruchomienie oraz serwis turbin wiatrowych
 • budowa dróg dojazdowych, placów montażowych, modernizacja dróg powiatowych i gminnych
 • wykonanie linii kablowej 30 kV z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz wykonanie stacji transformatorowej 110/30 kV.

Kryteria oceny:

 • Cena
 • Technologia
 • Czas wykonania

Przetarg wygrała firma Enercon GmbH.

Podczas realizacji projektu pozyskano jednorazową pomoc finansową z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowiska w wysokości 39 998 722, 14 PLN.

Całkowity koszt projektu to 218 694 937 PLN.

Technologia

Model turbiny: ENERCON E82 E2

Moc znamionowa: 2,3 MW

Generator:

 • pierścieniowy z napędem bezpośrednim

Wirnik:

 • Powierzchnia omiatana 5,281 m2
 • Średnica – 82 m

Łopaty wirnika

 • Ilość: 3
 • Materiał: GRP (żywica epoxy)

Maszt:

 • Wysokość 98 m
 • stalowa wieża o konstrukcji rurowej

System kontroli mocy:

 • Regulacja przez ustawienie kąta natarcia łopat

Prędkość rozruchowa wiatru:

 • 2 m/s

Roboczy zakres prędkości wiatru:

 • 4 – 25 m/s

Obrotowa prędkość nominalna wiatraka:

 • 6-18 rpm

Zabezpieczenia:

 • 3 niezależne systemy kontrolujące, każde z zasilaniem awaryjnym
 • hamulec wirnika
 • zamek wirnika

Wykres zależności mocy [kW] oraz sprawności w zależności od prędkości wiatru [m/s]:

moc

Budowa

Prace przebiegały zgodnie z założeniami kontraktowymi. Początkowo planowano rozpocząć budowę w kwietniu 2012 r., finalnie był to lipiec 2012 r. Mimo to budowę zakończono w terminie. Część prac odbywała się zimą, ale to również zrealizowano bez większych przeszkód.

W październiku 2013 r. oddano do użytku 23 turbiny ENERCON E82 E2 o mocy 2,3 MW każda.

19 listopada 2013 otwarto zespół elektrowni wiatrowych Kukinia.

 

Lista znanych wykonawców i podwykonawców:

 • Enercon GmbH (Enercon) był dostawcą turbin wiatrowych i projektu fundamentów, oraz przez okres pierwszych 15 lat będzie świadczyć usługi obsługi i konserwacji.
 • Wykonawcą wyposażenia jest spółka Eltel Networks Olsztyn S.A (Eltel), która odpowiadała za budowę podstacji 110/30 kV, krótkiej linii napowietrznej 110 kV łączącej podstację z istniejącymi liniami napowietrznymi, instalacji kablowej 30 kV, dróg i miejsc parkingowych.
 • Energa Operator SA (Energa) zapewniła podłączenie do sieci energetycznej.

Wpływ

Szacuje się, że w ciągu roku wszystkie wiatraki wyprodukują prawie 93 tys. MWh. Ponadto, korzyści ekologiczne projektu to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w tym emisji CO2, poprawa jakości powietrza przez ograniczenie emisji SO2, NO2 i pyłów do atmosfery.

Trzy turbiny wiatrowe znajdują się w pobliżu Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO) Natura 2000 Dorzecze Parsęty, a kolejne trzy – w pobliżu SOO Trzebiatowsko-Kołobrzeskiego Parku Nadmorskiego. Co więcej, w 2008 r., po dokonaniu oceny oddziaływania projektu na środowisko, jako obszar Natura 2000 został oznaczony SOO Warnie Bagno, położony na wschód od terenu budowy farmy wiatrowej.

Wykazano, iż wspólne oddziaływanie farm wiatrowych na obszary Natura 2000 nie występuje, co zostało potwierdzone przez wójta gminy Dygowo i zapisane w decyzji środowiskowej. W innych kwestiach, takich jak hałas, wyklucza się wpływ skumulowanego hałasu mającego powstać na skutek działania farmy wiatrowej Kukinia i innych. O oddziaływaniu można jednak mówić w kontekście krajobrazu, ponieważ farmy wiatrowe będą dominująca jego częścią. Jednakże, krajobraz nie posiada szczególnych walorów wizualnych, gdyż składa się w dużej mierze z płaskich, lekko falistych terenów uprawnych. W związku z tym uznano, że chociaż łączny wpływ na krajobraz będzie duży, nie będzie to miało większego znaczenia przez wzgląd na niską wrażliwość środowiska krajobrazu.

Bibliografia

http://www.rp-global.pl

http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/farma-wiatrowa-kukinia-przetarg-na-prace-budowlane-35244.html

http://www.rp-global.pl/projekty/farma-wiatrowa-kukinia

http://www.enercon.de/fileadmin/Redakteur/Medien-Portal/broschueren/pdf/en/ENERCON_Produkt_en_06_2015.pdf

http://tensec.pl/projekty/farma-wiatrowa-kukinia-54mw/

http://www.ebrd.com/english/pages/project/eia/43819p.pdf

http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/kukinia-nowa-farma-wiatrowa-w-woj-zachodniopomorskim-12431.html

http://www.rp-global.pl/images/files/kukinia/Farma%20Wiatrowa%20Kukinia%20SEP.pdfData ostatniej modyfikacji: 15 marca 2017

Inwestycje