Farma Wiatrowa Marszewo I

Farma wiatrowa Marszewo I (82 MW, 180 GWh/rok, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną ok. 80 tys. gospodarstw domowych) oddana do użytku 18 października 2013 r.

 

Inwestor i wykonawcy

Inwestor:

tn-logo-ekoenergia-01TAURON Ekoenergia sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze to wytwórca „zielonej” energii elektrycznej z wody i wiatru. Jest to spółka wchodząca w skład przedsiębiorstwa energetycznego Tauron Polska Energia. TAURON Ekoenergia eksploatuje 35 elektrowni wodnych o łącznej mocy zainstalowanej 142,851 MW i cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 200,75 MW. Elektrownie te położone są w województwach: dolnośląskim, opolskim, małopolskim i zachodniopomorskim.

 

Inżynier kontraktu:

TractebelEngineeringTractebel Engineering S.A. w Polsce powstała z przekształcenia firmy CITEC S.A. założonej w roku 1992. Dzięki zatrudnieniu wysokiej klasy specjalistów, firma szybko zdobyła wiodącą pozycję na rynku usług wodno-kanalizacyjnych. W roku 2006 firma rozpoczęła intensywny rozwój działalności w Segmencie Energetyki, co pozwoliło na wybudowanie silnej pozycji dostawcy usług inżynierskich i konsultingowych w obszarze energetyki węglowej, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, energetyki odnawialnej, w tym energetyki wiatrowej. W Segmencie Wody i Gazu firma realizuje projekty w zakresie gazociągów oraz LNG, gospodarki wodno-ściekowej, hydrotechniki śródlądowej i morskiej oraz gospodarki odpadami. Firma specjalizuje się również w usługach dla przemysłu i infrastruktury.

Przebieg inwestycji

Roboczy-page-017

Finanse

Zakres przetargu obejmował zaprojektowanie, dostawę, wykonanie oraz uruchomienie infrastruktury budowlanej i elektrycznej dla projektu budowy.

 

Kryteria oceny

  • Cena
  • Technologia
  • Czas wykonania

 

Firmy biorące udział w przetargu i ich oferty:

  • Wykonawca inwestycji: konsorcjum Iberdrola Engineering and Construction Poland Sp. z o.o. (Lider) oraz Iberdrola y Construccion S.A.U.
  • Podwykonawcy: m.in. Real Management, Tractebel Engineering (inżynier kontraktu)

 

Wartość kontraktu: 632 009 366 zł netto (wraz z trzyletnim serwisem gwarancyjnym).

Technologia

Model turbiny – Vestas V90

Moc znamionowa (osiągana przy prędkości wiatru wynoszącej 13m/s)

  • 2.0 MW

Generator

  • silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, chłodzony cieczą
  • napięcie – 690 V
  • prędkość obrotowa – 1150 rpm

Gondola

  • Masa 68 t
  • Długość 10,4 m
  • Szerokość 3,5 m
  • Wysokość 5,4 m

Wirnik

  • Vestas Prepreg 44 m
  • Powierzchnia omiatana 6,362 m2
  • Średnica – 90 m
  • Masa 38 t

Łopaty wirnika

  • Ilość 3
  • Długość 44 m
  • Maksymalna cięciwa aerodynamiczna ( max chord) 3,5 m
  • Skręcenie łopat 10o – 20o (pitch)

Maszt:

  • Wysokość 80 / 95 m
  • stalowa wieża o konstrukcji rurowej

System kontroli mocy

  • Regulacja przez ustawienie kąta natarcia łopat

Prędkość rozruchowa wiatru

  • 5 m/s

Roboczy zakres prędkości wiatru

  • 4 – 25 m/s

Obrotowa prędkość nominalna wiatraka

  • 0 – 14.9 rpm

Prędkość wiatru przetrwania konstrukcji

  • 50,7 m/s (dla masztu 95 m)

Gwarantowany poziom hałasu

  • maksymalnie 104 dB (mierzony 10 metrów nad ziemią przy wysokości gondoli 80 metrów nad ziemią, gęstość powietrza podczas pomiarów 1,125 kg/m3)

 

Wykres zależności mocy turbiny [W] w funkcji prędkości wiatru[m/s]:

Bez tytułu

Wykres zależności rocznej produkcji energii elektrycznej [MWh] w funkcji średniej rocznej prędkości wiatru [m/s]:

2

Budowa

Tauron Ekoenergia podpisała umowę z firmą Tractebel Engineering na pełnienie roli inżyniera kontraktu dla budowy farmy wiatrowej Marszewo I wraz z dostawą turbin. Zakres umowy o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu objął przygotowanie części techniczno – merytorycznej zamówienia podczas postępowania na wybór generalnego wykonawcy, nadzór inwestorski na etapie sporządzania przez generalnego wykonawcę projektów wykonawczych oraz realizacji robót budowlanych wszystkich branż. Umowa przewidywała także odbiory częściowe, techniczne i końcowe, nadzór nad rozruchem farmy, nadzór nad uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz uczestnictwo w przekazaniu farmy do komercyjnej eksploatacji.

Prace rozpoczęły się w roku 2012. Przez większą część projektu przebiegały zgodnie z założeniami kontraktowymi. Niektóre prace, w tym budowa ponad 17 km linii napowietrznej 110 kV oraz dostawy i montaż elementów turbin na plac budowy odbywały się zimą, lecz udało się sprostać tym wyzwaniom.

Trudności podczas realizacji:

Niekorzystne warunki atmosferyczne w okresie zimowym 2012/2013 utrudniły prace przy realizacji projektu, co spowodowało lekkie opóźnienie prac. Specyficzne warunki gruntowe wielokrotnie wymagały wymiany warstwy pod fundamenty, a nieoczekiwane pojawienie się wody na jednej z lokalizacji spowodowało dalsze opóźnienia w konstrukcji. Dużym wyzwaniem okazał się również transport elementów turbin na farmę.

W dalszej części projektu prace przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem. Kolejne etapy realizowane były terminowo, a niektóre nawet szybciej. 6 września 2013 firma otrzymała koncesję na wytwarzanie energii, a 18 października 2013 r. oddano do użytku farmę wiatrową, w skład której wchodzi 41 turbin o mocy 2 MW każda.

Dodatkowo na potrzeby inwestycji wybudowano Główny Punkt Odbioru (GPO) Marszewo oraz linię 110 kV łączącą GPO ze stacją 400/110 kV Wierzbięcino w okolicach Słupska, wykonano 28 km dróg, ułożono 122 km kabli SN (30 kV), 17 km linii napowietrznej WN (110 kV). Do budowy zużyto 26 000 m3 betonu, 13 000 m3 stabilizacji i piasku oraz 2400 ton stali.

Wpływ

Przewidywany poziom produkcji zrealizowanej inwestycji to 180 GWh/rok. Przy pracy zgodnie z założeniami projektowymi farma będzie w stanie pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną około 80 tys. gospodarstw domowych.

Bibliografia

http://www.tauron-ekoenergia.pl/o-spolce/informacje/Strony/informacje-detal.aspx?NewsId=14

http://www.realmanagement.pl/farma-wiatrowa-marszewo/

http://www.tractebel-engineering-gdfsuez.com/news/farma-wiatrowa-marszewo-oddana-do-uzytku/

http://www.megasa.pl/pl/profil-dzialalnosci/farmy-wiatrowe?id=98:fw-marszewo&catid=19:farmy-wiatrowe

http://www.wind-energy-market.com/en/wind-turbines/big-plants/details/details/bp/vestas-v90-20-mw-gridstreamer/

http://www.vestas.com/files%2Ffiler%2Fen%2Fbrochures%2Fproductbrochurev901_8_2_0_uk.pdf

http://www.vestas.com/en/products_and_services/turbines/v90-2_0_mw#!power-curve-and-aepData ostatniej modyfikacji: 15 marca 2017

Inwestycje